Skip to main content
x
ሥጋና ሩዝ በፎርማጆ

ሥጋና ሩዝ በፎርማጆ

አስፈላጊ ጥሬ ዕቃዎች

 • 2 ኩባያ ሥጋ፣ ተቀቅሎ የተከተፈ
 • 2 ኩባያ ሩዝ፣ የተቀቀለ
 • ½ ኩባያ ፎርማጆ
 • 2 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ
 • 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ወተት ወይም መረቅ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ

            አዘገጃጀት

 1. ሥጋውን ቀቅሎ መክተፍ
 2. ትንሽ ወተት ወይም መረቅ ከሥጋው ጋር ማደባለቅ
 3. በቅባት የታሰሰ መጋገሪያ ላይ ሩዙን ማድረግ
 4. ሩዙ ላይ ቅቤና ፎርማጆ መጨመር
 5. ቁንዶ በርበሬና ጨው ነስንሶ ተዘጋጀውን ሥጋ ላዩ ላይ ማድረግ
 6. ቀሪውን ቅቤና ፎርማጆ ጨምሮ ሙቀቱ 350 ድግሪ ፋራንሃይት በሆነ ምድጃ ከአሥራ አምስት እስከ ሃያ ደቂቃ ማብሰል፡፡ ስድስት ሰው ይመግባል፡፡
 • ጽጌ ዑቁባሚካኤል ‹‹የእናት ጓዳ›› (1984)