Skip to main content
x

በአሥር ቢሊዮን ብር በጀት የሚካሄደው የጋራ ቤቶች ግንባታ በኮንትራክተሮች አቅም ማነስ እየተስተጓጎለ ነው

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተያዘው በጀት ዓመት በአሥር ቢሊዮን ብር በጀት ከሚያስገነባቸው 94,070 የጋራ ቤቶች መካከል፣ በሰኔ 2010 ዓ.ም. 50 ሺሕ ቤቶችን ለማጠናቀቅ የያዘው ዕቅድ በኮንትራክተሮች አቅም ማነስ እየተስተጓጎለ ነው፡፡

በአዲስ አበባ የተንሰራፋውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመፍታት የውሳኔ ሐሳብ ቀረበ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኅብረተሰቡ በተደጋጋሚ የሚያነሳቸውን ቅሬታዎች ለመፍታት በ13 መሥሪያ ቤቶች ላይ ባካሄደው ጥናት፣ 211 ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት ዝርዝር የመፍትሔ ሐሳቦችን አቀረበ፡፡