Skip to main content
x

በመከላከያ ምስክርነት የተቆጠሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኦሮሚያ ክልል ባለሥልጣናት ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀሩ

‹‹የምስክር ትንሽ ትልቅ የለውም›› አቶ በቀለ ገርባ የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ በመሠረተባቸው የሽብር ተግባር ወንጀልና ከባድ የማነሳሳት ወንጀል እንዲከላከሉ ብይን የተሰጠባቸው አቶ ጉርሜሳ አያኖ፣ አቶ አዲሱ ቡላላ፣ አቶ ደጀኔ ጣፋና አቶ በቀለ ገርባ፣ በመከላከያ ምስክርነት የቆጠሯቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ባለሥልጣናት ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀሩ፡፡

የአቶ በቀለ ገርባ ዋስትና መታገድ እያነጋገረ ነው

ከአንድ ዓመት በፊት በሽብር ተግባር ወንጀል ተጠርጥረው ክስ የተመሠረተባቸው፣ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ፣ የተከሰሱበት የሽብርተኝነት አዋጅ አንቀጽ ተቀይሮ ዋስትና ቢፈቀድላቸውም ሳይለቀቁ በይግባኝ መታገዱ እያነጋገረ ነው፡፡

አቅጣጫ ያልጠቆመው የሰማያዊ ፓርቲ ሕዝባዊ ስብሰባ

እሑድ ጥቅምት 19 ቀን 2010 ዓ.ም. ሜክሲኮ አደባባይ አካባቢ የሚገኘው የመብራት ኃይል አዳራሽ ውስጥ ሰማያዊ ፓርቲ ሦስት ወራት ያህል ከፈጀ ውትወታና ምልልስ በኋላ፣ በመንግሥት ዕውቅና የተሰጠው ሕዝባዊ ስብሰባ ለመታደም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተገኝተዋል፡፡

አቶ በቀለ ገርባ በሥር ፍርድ ቤት ዋስትና የተከለከሉት ያለበቂ ምክንያት እንደሆነ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወሰነ

የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ፣ በሥር ፍርድ ቤት የዋስትና መብት የተነፈጋቸው ያለበቂ ምክንያትና የተለወጠላቸው የሕግ ድንጋጌ ግምት ውስጥ ሳይገባ መሆኑን በመጥቀስ፣ የዋስትና መብታቸው እንዲከበር የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ወሰነ፡፡

ኦፌኮ ዓርማው ላልተፈለገ ዓላማ እየዋለበት እንደሆነ አስታወቀ

ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ሥፍራዎች በተደረጉ ሰላማዊ ሠልፎች ላይ የፓርቲውን ዓርማ ይዘው በማውለብለብና ፎቶ በመነሳት የተከናወኑ ተግባራት፣ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስን (ኦፌኮ) እንደማይወክሉ ፓርቲው አስታወቀ፡፡

አቶ በቀለ ገርባ በተከለከሉት የዋስትና መብት ላይ በይግባኝ ተከራከሩ

ተከሰውበት ከነበረው የሽብር ተግባር ወንጀል ክስ አንቀጹ ተቀይሮ እንዲከላከሉ ብይን የተሰጠባቸው የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ፣ በዋስትና ጉዳይ ከዓቃቤ ሕግ ጋር ጥቅምት 9 ቀን 2010 ዓ.ም. ክርክር አደረጉ፡፡