Skip to main content
x

ፓርቲዎች በምርጫ ሥርዓቱ የመቶኛ ድርሻ ስምምነት ላይ ደረሱ

ከመስከረም ወር አጋማሽ ጀምሮ ሲካሄድ በቆየው የገዥው ፓርቲ ኢሕአዴግና የአገር አቀፍ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ድርድር ፓርቲዎቹ የአገሪቱ የምርጫ ሥርዓት ቅይጥ እንዲሆኑ በመስማማታቸው፣ 80 በመቶው በአብላጫ 20 በመቶው ደግሞ በተመጣጣኝ እንዲሆን ከስምምነት ላይ ደርሰዋል፡፡

የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች ልዩነቶቻቸውን በሽምግልና ለመፍታት ጫፍ መድረሳቸው ተጠቆመ

የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ ፕሬዚዳንት የነበሩት አቶ ይልቃል ጌትነት (ኢንጂነር) እና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ አመራሩን የተረከቡት አቶ የሽዋስ አሰፋ፣ ልዩነቶቻቸውን በሽምግልና ለመፍታት ጫፍ ላይ እንደደረሱ ተጠቆመ፡፡