Skip to main content
x

የጉለሌ ዕፀዋት ማዕከል ከሁለት ወራት በኋላ ለሕዝብ ክፍት ይሆናል

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትብብር የተመሠረተውና ከ240 በላይ ልዩ ልዩ ዓይነት የዕፀዋት ዝርያዎች ያሉት የጉለሌ ዕፀዋት ማዕከል ከታኅሣሥ የመጀመርያ ሳምንት አንስቶ ለሕዝብ ክፍት እንደሚሆን የማዕከሉ ዳይሬክተር አስታወቁ፡፡