Skip to main content
x

በአዲስ አበባ የተንሰራፋውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመፍታት የውሳኔ ሐሳብ ቀረበ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኅብረተሰቡ በተደጋጋሚ የሚያነሳቸውን ቅሬታዎች ለመፍታት በ13 መሥሪያ ቤቶች ላይ ባካሄደው ጥናት፣ 211 ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት ዝርዝር የመፍትሔ ሐሳቦችን አቀረበ፡፡

ከ250 በላይ የፍሊንትስቶን ሆምስ ቤት ገዥዎች በውላቸው መሠረት መረከብ አልቻልንም አሉ

‹‹የተባለው ሁሉ ትክክል ቢሆንም ችግሩ ግን የእኛ ብቻ አይደለም›› አቶ ፀደቀ ይሁኔ የፍሊንትስቶን ሆምስ ሥራ አስፈጻሚ ከአራት ዓመታት በፊት ከፍሊንትስቶን ሆምስ ጋር በሁለት ዓመታት ውስጥ ግንባታው ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ እንደሚረከቡ ስምምነት ፈጽመው የነበሩ ቤት ገዥዎች፣ ውል ከፈጸሙበት የመረከቢያ ጊዜ ሁለት ዓመታት አሳልፈው ቤቱን በአራተኛው ዓመት ቢረከቡም በኤሌክትሪክ ኃይልና ባልተጠናቀቁ ግንባታዎች እየተሰቃዩ መሆኑን ገለጹ፡፡

የአክሰስ ሪል ስቴት ቤት ገዥዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቤቱታ ልናቀርብ ነው አሉ

የሞግዚት አስተዳደር እንዲቋቋም ሐሳብ ያቀርባሉ በአቶ ኤርሚያስ አመልጋ መሥራችነት ከተቋቋመው አክሰስ ሪል ስቴት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ሙሉ፣ ግማሽና የተወሰነ ክፍያ በመፈጸም ቤት የተመዘገቡ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አቤቱታቸውን ለማሰማት ፊርማ እያሰባሰቡ መሆኑን ለሪፖርተር አስታወቁ፡፡