Skip to main content
x

የጣሊያን መንግሥት የ15 ሚሊዮን ዩሮ ብድር በዓለም ባንክ በኩል ለሥራ ፈጣሪ ሴቶች አቀረበ

በኢትዮጵያ አነስተኛና ጥቃቅን የሥራ መስኮች ለተሰማሩ ከ20 በላይ ሥራ ፈጣሪ ሴቶች የሚውል የ15 ሚሊዮን ዩሮ (በወቅቱ ምንዛሪ ከ465 ሚሊዮን ብር በላይ) ብድር በዓለም ባንክ በኩል ያቀረበው የጣሊያን መንግሥት፣ በቴክኒክና በሥልጠና መስክም ድጋፍ መስጠት እንደሚፈልግ አስታወቀ፡፡