Skip to main content
x

አገርን ወደ ብጥብጥ መውሰድ አሸናፊም ተሸናፊም የማይኖርበት ውድመት ነው!

አገርን ወደ ብጥብጥ ለመግፋት የሚደረጉ አሳዛኝ ጥረቶች በስፋት ይታያሉ፡፡ ከአገር ውስጥ እስከ ውጭ ድረስ የተሠለፉ ኃይሎች መነሻቸውም መድረሻቸውም የሕዝብ አጀንዳ ባለመሆኑ፣ አገሪቱን የማያባራ ቀውስ ውስጥ ለመክተት ይሯሯጣሉ፡፡ ለመንግሥት ሥልጣን ከሚደረገው ሽኩቻ ጀምሮ ብሔርተኝነትን በማራገብ፣ የሕዝብን ኅብረ ብሔራዊ አንድነት ለመናድ የሚደረጉ ጥረቶች በአሳዛኝ ሁኔታ ቀጥለዋል፡፡

መንግሥት የሚከበረው ሕዝብን አክብሮ ሲያስከብር ነው!

ሕዝብና መንግሥት ሆድና ጀርባ ከሚያደርጓቸው ምክንያቶች መካከል አንደኛው የግልጽነት መጥፋት ነው፡፡ ግልጽነት ሲጠፋ መተማመን አይኖርም፡፡ መተማመን በሌለበት መከባበር አይታሰብም፡፡ መከባበር ከቤተሰብ ይጀምራል፡፡ ከዚያም ወደ ጎረቤት ተሻግሮ ወደ ማኅበረሰቡ ይደርሳል፡፡ በዚህ መሠረት መራመድ ሲቻል በአገር ደረጃ መከባበር ባህል ይሆናል፡፡

ለአገር የሚያስፈልጋት የጋራ ኃላፊነት ነው!

ኃላፊነት የሚሰማቸው ዜጎች ከምንም ነገር በላይ የሚያሳስባቸው የአገር ጉዳይ ነው፡፡ የአገር ህልውና የጥቂቶች ጉዳይ ሳይሆን የመላው ሕዝብ ነው፡፡ የጋራ ኃላፊነት የሚመነጨውም በእኩይ ድርጊቶች ሳቢያ የአገር ህልውና እንዳይናጋ ነው፡፡ የአገር ጉዳይ ደንታ የማይሰጣቸው ነውጠኞች ካገኙት ጋር እየተላተሙ አቧራ ሲያስነሱ፣ የአገራቸው ሰላምና ደኅንነት የሚያሳስባቸው ደግሞ በአንድነት በመቆም መከላከል ታሪካዊ ግዴታቸው ነው፡፡