Skip to main content
x

የድሬዳዋ አስተዳደር አዲስ ማስተር ፕላን እያዘጋጀ ነው

ለረዥም ዓመታት ዕድገቷ ተገቶ የቆየችው የድሬዳዋ ከተማ አዲስ የተዘረጋው የኢትዮ ጂቡቲ የባቡር መስመርና በመገንባት ላይ ያለው ግዙፍ የኢንዱስትሪ ፓርክ ሕይወት እየዘራባት በመሆኑ፣ አዲስ የከተማ ማስተር ፕላን በማዘጋጀት ላይ መሆኑን የከተማዋ አስተዳደር አስታወቀ፡፡

በመሠረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት መስክ ለውጦችን ያመላከተው የስታትስቲክስ ኤጀንሲ ጥናት በርካታ ጉድለቶች እንዳሉ ጠቆመ

በለጋሾችና በኢትዮጵያ መንግሥት በሚመደብ በጀት ሲተገበሩ በቆዩት የመሠረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት ላይ በየጊዜው ለውጦች ቢመዘገቡም፣ በርካታ ጉድለቶች እንደሚታዩ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ጥናት አመላከተ፡፡ ትምህርት ሚኒስቴር በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ረገድ አፋርና ሶማሌ ክልሎችና የድሬዳዋ አስተዳደር ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ አስታውቋል፡፡