Skip to main content
x

ዋና ኦዲተር ታክስና ግብር መርምሮ ውሳኔ የመስጠት ሥልጣን እንዳልተሰጠው ለፍርድ ቤት ተነገረ

ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት የኩባንያዎችን ሒሳብ መርምሮ የግብርና የታክስ ውሳኔዎችን ለመስጠት ሥልጣን እንደሌለውና ግብር ከፋዩ በግብር አዋጅ ላይ የተሰጡትን መብቶች እንዳይጠቀም የሚያግድ መሆኑን፣ አንድ የተፈቀደለት የሒሳብ አዋቂና የታክስ አማካሪ ኤክስፐርት ለፍርድ ቤት ተናገሩ፡፡