Skip to main content
x

የአዋሽ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት አዲሱ የዘመን ባንክ ፕሬዚዳንት ሊሆኑ ነው

የዘመን ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ በሥራ ላይ ያሉትን የባንኩን ፕሬዚዳንት ለመተካት የተለያዩ ባለሙያዎችን ካወዳደረ በኋላ፣ የአዋሽ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት በመሆን ሲያገለግሉ የቆዩትን አቶ ደረጀ ዘበነን መረጠ፡፡ የዕጩውን ፕሬዚዳንት ሹመት ለማፀደቅ ለብሔራዊ ባንክ የቀረበው ጥያቄ አዎንታዊም ምላሽ ማግኘቱ ተገለጸ፡፡

ዘመን ባንክ አዲስ ፕሬዚዳንት ይሰይማል ተብሎ እየተጠበቀ ነው

የዘመን ባንክ ዳይሬክተሮች ቦርድ ባንኩን ላለፉት አምስት ዓመታት በፕሬዚዳንትነት ሲመሩ የቆዩትን አቶ ፀጋዬ ተጠምቀን ለመተካት፣ ዕጩ ያደረጋቸውን ፕሬዚዳንት ይፋ ያደርጋል ተብሎ እየተጠበቀ ነው፡፡ ምንጮች ለሪፖርተር እንዳረጋገጡት ቦርዱ ባንኩን በፕሬዚዳንትነት ለመምራት ይችላሉ የተባሉ የባንክ ባለሙያዎችን ጭምር በማነጋገርና በመደራደር ላይ ቆይቷል፡፡ ለቦታው ብቁ ይሆናሉ የተባሉ የመጨረሻዎቹን ሁለት ዕጩዎችን በመለየትም በአንዱ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ሳያሳልፉ እንዳልቀረ የምንጮች መረጃ ያስረዳል፡፡