Friday, December 1, 2023
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ፌርማታ ፅሁፎች

ኧረ በፈጠረሽ!

ትኩስ ፅሁፎች

ንግግር አብቅቼ አፌን ተለጉሜ፤

ንግግር አብቅተሽ አልናገር ብለሽ፤

ስለተኮራረፍን፣

ፀሐይ ተሰበረች አላበራም ብላ፡፡

ጨረቃም ጠፋችው ደንግጣ ኮብልላ፤

ዳግም ዳቦ ላትጥል ተፈጥማ ምላ፡፡

            እኔና አንቺ ብቻ አለነው ከዚሁ፤

አኩርፈሽ፤ አኩርፌ፤

ኩርፍርፍ ብለን፤

ፍጥረት እስኪደንቀው የእኛ እንደዚህ መሆን፡፡

            ኧረ በፈጠረሽ!

አን. . . ዴ ሳቅ በይና፤

ፀሐይ ብልጭ ትበል፤

ሕይወት ትስረፅና!

(1965 ዓ.ም.)

ዮናስ አድማሱ ‹‹ጉራማይሌ›› (2006)

- Advertisement -
- Advertisement -

ተጨማሪ ለማንበብ

በብዛት የተነበቡ ፅሁፎች