Monday, May 20, 2024
- Advertisement -
- Advertisement -

ዜናፕላን ኮሚሽን የፍርድ ቤት ውሳኔን ሊያስፈጽም አልቻለም ያሉ ነዋሪዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቤቱታ...

ፕላን ኮሚሽን የፍርድ ቤት ውሳኔን ሊያስፈጽም አልቻለም ያሉ ነዋሪዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቤቱታ አቀረቡ

ቀን:

  • ‹‹ችግሩ የእኔ ሳይሆን የአስፈጻሚ ተቋማት ችግር ነው››

የአዲስ አበባ ከተማ ፕላን ልማት ኮሚሽን

  • ‹‹ኮሚሽኑ ዋናውን የመንገድ ፕላን ሆን ብሎ ቀይሮታል››

ሕገ መንግሥታዊ መብታችን ተነክቷል ያሉ ነዋሪዎች

በልደታ ክፍለ ከተማ (በቅርቡ ከመቀየሩ በፊት ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ነበር) ወረዳ 6 ከብስራተ ገብርኤል ወደ ጎልፍ ክለብ ቀጥ ብሎ የሚያልፍ መንገድ በሕገወጥ ሁኔታ በግለሰብ መዘጋቱን ተከትሎ፣ ‹‹ከከተማ ነክ ፍርድ ቤቶች እስከ ፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት ደርሶ ውሳኔ ያገኘን ጉዳይ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ፕላን ልማት ኮሚሽን ሊያስፈጸም አልቻለም፤›› ያሉ ነዋሪዎች፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቤቱታ አቀረቡ፡፡

- Advertisement -

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕላን ልማት ኮሚሽን ለሪፖርተር በሰጠው ምላሽ፣ ችግሩ ወይም ፍርድ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ እንዳይፈጸም ያደረጉት የሚመለከታቸው አስፈጻሚ ተቋማት መሆናቸውን አስረድቷል፡፡፡

ሰሞኑን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ‹‹ሙስናና ብልሹ አሠራርን ለመታገልና  የሕግ የበላይነትና የፍርድ ቤቶች ውሳኔ ተፈጻሚ እንዲሆን ስለመጠየቅ፤›› በማለት አቤቱታ ያቀረቡ ነዋሪዎች፣ ስለተቸገሩበት ጉዳይ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ የአቤቱታው ሰነድ እንደሚያብራራው፣ የተቸገሩበትና ሥጋት ውስጥ የከተታቸው ጉዳይ የተጀመረው ከ16 ዓመታት በፊት በ1999 ዓ.ም. ነው፡፡ በቀድሞ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 03/04 ወይም በአሁኑ የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 06 ከብስራተ ገብርኤል ወደ ጎልፍ ክለብ ከሚወስደው ዋና መንገድ ጋር በተያያዘ የተፈጠረ ችግር መሆኑ ተገልጿል፡፡ በተጠቀሰው ወረዳ ነዋሪ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች (አቶ ፈቃዱ ኑርጋ እና አቶ ሲሳይ ተስፋዬ) የከተማውን ፕላን በሚያበላሽና የአካባቢውን ነዋሪዎች መብት በሚነካ ሁኔታ መንገዱን ዘግተው ያጥራሉ፡፡ አጥሩ የከተማውን ፕላን የሚያበላሽና ሕገወጥ አጥር በመሆኑ፣ የአካባቢው ነዋሪዎች ባሰሙት አቤቱታና ተቃውሞ፣ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ፈቃዱ ኃይሌ (ኢንጂነር) አካባቢውን ሲያስጠኑ፣ ግለሰቦቹ ያጠሩት ቦታ መጋቢ መንገድ መሆኑንና ሕገወጥነቱን በፕላን ጭምር አረጋግጠዋል፡፡ መንገዱን ወደ ይዞታቸው አጠቃለው 6.2 ሜትር ስፋት ያለውና በከተማው ማስተር ፕላን ላይ የሚታይን መንገድ ያጠሩት አቶ ሲሳይ ተስፋዬ የተባሉት ነዋሪ፣ በወቅቱ የነበራቸው ይዞታ ስፋት 629 ካሬ ሜትር የነበረ ቢሆንም፣ መንገዱን አካተው በማጠራቸው ‹‹ሕገ መንግሥታዊ መብቴ ተጥሷል፤›› በማለት ለሚመለከታቸው የመንግሥት ተቋማት አቤቱታ ያቀረቡ ሌላዋ ነዋሪ (ወ/ሮ አዜብ ይልማ)፣ መውጫና መግቢያ መንገድ እንደተዘጋባቸውና በከተማው ፕላን መሠረት እንዲስተካከል መጠየቃቸውንም ሰነዱ ይገልጻል፡፡

አቶ ሲሳይ የተባሉ ነዋሪ አስፋፍተው ያጠሩት ከላይና ከታች መንገድ ስለመኖሩ አመላካች ነገር ስለሌለ መሆኑን የክፍለ ከተማው ፕላን ጽሕፈት ቤት በወቅቱ የገለጸ ቢሆንም፣ መንገዶች ባለሥልጣን አባሪ አድርጎ ካቀረበለት ፕላን ጋር ሐሳቡ የሚጋጭ መሆኑንም ነዋሪዎቹ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረቡት ሰነድ ያስረዳል፡፡ ባለሥልጣኑ ባቀረበው አባሪ ሰነድ ላይ እንደተገለጸው፣ 6.2 ሜትር ካሬ ስፋት እንዳለው የተገለጸው መንገድ በጂአይኤስ (GIS) የማይታይ ቢሆንም፣ ቦታውን ያጠሩት ግለሰብ ባይካተትም፣ ለሁለተኛ ጊዜ በተሠራላቸው ይዞታ ውስጥ ተካቶ 629 ሜትር ካሬ የነበረው ይዞታቸው ላይ ተካቶ 847 ሜትር ካሬ ሆኖ እንደተሠራና መንገዱ የመንግሥት ቦታ ቢሆንም ግለሰቡ መንገዱን በሕገወጥና በማናለብኝነት እንዳጠሩት ማረጋገጡን ያው ጽሕፈት ቤት መልሶ አረጋግጧል፡፡ በመሆኑም የክፍለ ከተማው መሬት ልማት ማኔጅመንት የግንባታ ፈቃድ ቁጥጥር ጽሕፈት ቤት፣ አቶ ሲሳይ ተስፋዬ ምንም ዓይነት ግንባታ እንዳያካሂዱ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል፡፡ ነገር ግን አቶ ሲሳይ ማስጠንቀቂያውን ተላልፈው፣ እነ ወ/ሮ አዜብ ይልማ የሚተላለፉበትን መንገድ አጥረው በመገኘታቸው፣ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ መሬት ልማት ማኔጅመንት ጽሕፈት ቤት እንዲፈርስና ወደ ነበረበት እንዲመለስ ማድረጉን ሰነዶቹ ያሳያሉ፡፡

አቶ ሲሳይ ተስፋዬ የተባሉት ነዋሪ በድጋሚ አጥሩን በግንብ በማጠራቸው፣ ወረዳ እንዲያፈርሱ ሲጠይቃቸው፣ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወስደው ‹‹ሁከት ይወገድልኝ፤›› ክስ መሥርተዋል፡፡ ክሱን የጀመሩት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተማ የመጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሲሆን፣ ፍርድ ቤቱም ጉዳዩን ተመልክቶ ‹‹ሁከት ነው፤›› በማለት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡ የከተማው ይግባኝ ሰሚና ሰበር ችሎቶችም የሥር ፍርድ ቤት ውሳኔን በማፅናታቸው፣ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ ክርክሩን ወደ ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመውሰድ፣ ‹‹የሕግ ስህተት ተፈጽሟል፤›› በማለት የይግባኝ አቤቱታውን አቅርቧል፡፡ ችሎቱ ወረዳው ያቀረበውን አቤቱታ ከመረመረ በኋላ፣ የከተማ አስተዳደሩ ፍርድ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ በመሻርና አቶ ሲሳይ ያጠሩት መንገድ ከይዞታቸው ውጪ መሆኑን በማረጋገጥ፣ ‹‹ወረዳው ሕገወጥ አጥሩ እንዲፈርስ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ፣ ሁከት አይደለም፤›› ብሎ በአምስት ዳኞች ውሳኔ መስጠቱንም ሰነዶቹ ያብራራሉ፡፡ ሰበር ሰሚ ችሎቱ ‹‹ሁከት አይደለም፤›› ብሎ የመጨረሻ ውሳኔ ከሰጠ በኋላ፣ አቶ ሲሳይ በፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 6 ድንጋጌ መሠረት ‹‹ፍርድ ቤትን የሚያሳስት ሐሰተኛ ሰነድ አግኝቻለሁ፤›› በማለት ለሥር ፍርድ ቤት ክስ ያቀረቡ ቢሆንም፣ ፍርድ ቤቱ መርምሮ ‹‹በድጋሚ ዳኝነት እንዲታይ የሚያበቃ ማስረጃ ሆኖ አልተገኘም፤›› በማለት አቤቱታቸውን ውድቅ ማድረጉንም ሰነዶቹ ይጠቁማሉ፡፡

ፍርድ ቤቶቹ ውሳኔ ከሰጡ በኋላ፣ በሕገወጥ መንገድ የከተማውን ፕላን በሚያበላሽ ሁኔታ በአቶ ሲሳይ የታጠረው መንገድ እንዲፈርስና የሕግ የበላይነት እንዲከበር የክፍለ ከተማው ወረዳ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዕገዛ እንዲያደርግለት በደብዳቤ ከመጻፍ ባለፈ ሊያስፈጸም ባለመቻሉ፣ የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ለወረዳው በጻፈው ደብዳቤ፣ ለምን የሰበር ችሎቱን ውሳኔ እንዳላስፈጸመ ማብራሪያ ጠይቋል፡፡ ነገር ግን ወረዳው ለክፍለ ከተማው ደብዳቤ መጻፉን በመግለጽ ምላሽ ከመስጠት ባለፈ የፈጸመው ተግባር እንደሌለም የደብዳቤ ምልልሱ ያሳያል፡፡ አቶ ሲሳይ የከተማ ነክ ፍርድ ቤቶች የወሰኑላቸው ውሳኔዎች በሰበር ችሎቶች ሲሻሩባቸው፣ የተለያዩ ማስረጃዎችን ይዘው ለፌዴራል የመጀመርያ ደረጃና ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች በማቅረብ ለእሳቸው ቢወሰንላቸውም፣ ወረዳው ለሦስተኛ ጊዜ ለፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት ባቀረበው የይግባኝ አቤቱታ መሠረት፣ የካቲት 30 ቀን 2013 ዓ.ም. በሰጠው ውሳኔ፣ የሥር ፍርድ ቤቶች (የፌዴራል መጀመርያና ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች) የሰጡት ውሳኔ የሥረ ነገር ሥልጣን ሳይኖራቸው ነው፤›› በማለት በፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 348(1) ድንጋጌ መሠረት ሽሮታል፡፡

መንገድ የተዘጋባቸው እነ ወ/ሮ አዜብ ይልማ የፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲፈጸምና የሕግ የበላይነት እንዲከበር የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማን ሲጠይቁ፣ ክፍለ ከተማው ለወረዳው ደንብ አስከባሪ ሲጽፍ፣ የወረዳው ደንብ አስከባሪ መልሶ ለወረዳው ደብዳቤ ከመጻፍ ባለፈ የተፈጸመ ነገር እንደሌለ ሰነዶቹ ያሳያሉ፡፡

የተዘጋው መንገድ የከተማውን ማስተር ፕላን የሚነካ መሆን አለመሆኑን እንዲገለጽለት አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን፣ ለከተማው ፕላን ልማት ኮሚሽን ለጻፈው ደብዳቤ፣ ኮሚሽኑ በሰጠው ምላሽ፣ ኮሚሽኑ በአዲስ አበባ መዋቅራዊ ፕላን አዋጅ ቁጥር 52/2009 አንቀጽ 20 እና አዋጅ ቁጥር 48/2009 አንቀጽ 7 ድንጋጌ መሠረት፣ በተዘጋው መንገድ ላይ ውሳኔ መስጠት ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም የከተማው አመራሮች መንገዱ መከፈት እንዳለበት ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን አብራርቶ፣ ለመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ በጻፈው ደብዳቤም አቶ ሲሳይ ያጠሩት ስድስት ሜትር ስፋት ያለው የውስጥ ለውስጥ መንገድ መኖሩን በማረጋገጥ፣ የመንገዱን ንድፍ በማያያዝ ለሚመለከተው ሁሉ ማሠራጨቱን ሰነዱ ያሳያል፡፡

የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሊፈጸም ባለመቻሉ ጉዳዩ ወደ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ደርሶ በተሰጠው አስተያየት፣ መንገዱ በፕላኑ መሠረት ያለ መሆኑን ስለተረጋገጠ፣ የእነ ወ/ሮ አዜብ መብት እንዲከበር እንዲያደርግ ከከንቲባ ጽሕፈት ቤት ለክፍለ ከተማው ደብዳቤ ቢላክም፣ አንዱ ለሌላው ከመጻፍ ባለፈ ማስፈጸም አለመቻላቸውን ሰነዶቹ ያስረዳሉ፡፡ ነዋሪዎቹ ሕገ መንግሥታዊ መብታቸው በከተማ አስተዳደሩ ሊፈታላቸው ባለመቻሉ፣ ቅሬታቸውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋምና ለሙስና ገቢዎችና ሸማቾች ወንጀል ምርመራ አቅርበዋል፡፡ ተቋማቱም ለከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ጥያቄ ማቅረባቸውን ተከትሎ ማብራሪያ ጠይቀዋል፡፡ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሕዝብ ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ ጽሕፈት ቤት፣ ከመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ፣ ከፕላን ልማት ኮሚሽን ከመሠረተ ልማት ቅንጅት ግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር፣ ኮሚቴ አቋቁመው በጉዳዩ ላይ ምርመራ ማድረጋቸውን ሰነዶቹ ያሳያሉ፡፡

ኮሚቴው ባደረገው ጥናት መሠረት እንዳረጋገጠው፣ መንገዱ ከ1987 ዓ.ም. እስከ 2011 ዓ.ም. መኖሩን፣ በ2010 ዓ.ም. በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት የተጠናው አዲስ የመንገድ ጥናት ለክርክር መነሻ መሆኑን ጠቁሞ፣ በአጠቃላይ መንገዱ የፀደቀ መሆኑን፣ በማናለብኝነት በአቶ ሲሳይ መዘጋቱንና በአዲስ የመንገድ ፕላን እንዲካተት መደረጉን ጠቁሞ፣ ሕገወጥ ስለሆነ በግብረ ኃይል እንዲፈርስ ስምምነት ላይ መድረሱን ሰነዶቹ ያሳያሉ፡፡ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ጽሕፈት ቤትም ለከንቲባ ጽሕፈት ቤት በጻፈው ደብዳቤ፣ የተፈጠረውን መንገድ በሕገወጥ ሁኔታ የመዝጋት ተግባር፣ በአካል ተገኝቶ መጎብኘት መቻሉን ጠቁሞ፣ የከተማ ፕላንና ልማት ኮሚሽኑ ስድስት ሜትር ስፋት ያለው መንገድ መኖሩን እንዳረጋገጠለትም በማሳወቅ፣ ችግሩ እንዲፈታና መንገዱ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ጠይቋል፡፡

ነገር ግን የከተማ አስተዳደሩ ፕላንና ልማት ኮሚሽን፣ የፍርድ ቤቶቹን ውሳኔ ወደ ጎን ትቶ ቀድሞ የነበረውን የከተማ ፕላን በመቀየር፣ ነዋሪዎች ከነባሩ መንገድ በስተግራ ሰባት ሜትር በመግባት እንደገና ወደ ቀኝ በመታጠፍና በአካባቢው ያለን አንድ ወንዝ ሁለት ጊዜ በመሻገር፣ ከቤታቸው በስተጀርባ በኩል እንዲገቡና እንዲወጡ የሚያደርግ ፕላን ማዘጋጀቱንና ለሚመለከተው አካል ማስተላለፉን ሰነዶች ያሳያሉ፡፡

የአካባቢው ነዋሪዎች አዲስ የተዘጋጀውን ‹‹የተጠማዘዘ መንገድ›› ያሉትን ፕላን በመቃወም፣ ነዋሪዎቹ አቤቱታቸውን ለሁሉም የመንግሥት አካላት እያቀረቡ መሆኑን ለሪፖርተር ገልጸዋል፡፡ የሕግ የበላይነት ካልተከበረ አገር እንደ አገር ለማስቀጠል እንደማይቻል የሚናገሩት ነዋሪዎቹ፣ አንድ ግለሰብ ለመጥቀም ተብሎ፣ የአንድ ትልቅ ከተማ ፕላን በማጣመምና ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ የፍርድ ቤት ውሳኔ ላለመተግበር መጣጣር፣ ትልቅ የሙስና ሒደት ስለሚያሳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትኩረት ሰጥተው ጉዳዩ እንዲመረመርና ሕገ መንግሥታዊ መብታቸው እንዲከበር ጠይቀዋል፡፡ ግለሰብ ለማዳን ተብሎ በሕገወጥ መንገድ አዲስ የተነደፈው ፕላን ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ፣ ከ12 በላይ የሚሆኑ አባወራዎች መኖሪያ ቤትና አጥርን የሚያፈርስ ከመሆኑም በላይ፣ መንግሥትም በመቶ ሚሊዮኖች የሚገመት ካሳ ሊጠየቅ እንደሚችልም ጠቁመዋል፡፡ በመሆኑም ከ28 ዓመታት በላይ የመንግሥት ይዞታና የሕዝብ መተላለፊያ መንገድ መሆኑ በፍርድ ቤት የተረጋገጠው ዋና መንገድ ተከፍቶ የተፈጠረው ችግር መፍትሔ እንዲያገኝም ጠይቀዋል፡፡

ነዋሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ቅሬታ ያሰሙበትን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕላን ልማት ኮሚሽን የፕላን አፈጻጸም ክትትልና ቁጥጥር ምክትል ኮሚሽነር አቶ ግፋወሰን ዴሲሳን ሪፖርተር አነጋግሯቸው እንደገለጹት፣ ‹‹መንገዱ በአቶ ሲሳይና በወ/ሮ አዜብ ይዞታ ውስጥ እንደነበር በኖርቴክና በጂአይኤስ ተረጋግጧል፡፡ ይህም ከ1987 ዓ.ም. እስከ 2003 ዓ.ም. ድረስ አንዴ በአቶ ሲሳይ ሌላ ጊዜ በወ/ሮ አዜብ ይዞታ ውስጥ ይታያል፡፡ ይህ የሆነው ሁለቱም ቦታውን አስፋፍተው በመያዛቸው ነው፡፡ መንገድ መኖሩ የታወቀው በንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት በተደረገ ጥናት ነው፡፡ ነገር ግን መጨረሻ ላይ በማናለብኝነት አቶ ሲሳይ መንገዱን ዘግተው አጥረዋል፡፡ በግብረ ኃይል ቢፈርስባቸውም እንደገና አጥረውታል፡፡ ነዋሪዎች መውጫና መግቢያ ማጣታቸውን ጠቅሰው በማመልከታቸው፣ በኢንስቲትዩቱ ለጊዜው መተላለፊያ አዲስ መንገድ መጠናቱንና በዚያ እንዲጠቀሙ አድርገናል፡፡ ችግሩ የመንገድ ሳይሆን የግል ጥቅም ጉዳይ እንደሆነ በመግለጽ፣ አቶ ግፋወሰን የሕግ ማክበር ሒደቱን እንዳልተፈጸመ ተናግረዋል፡፡ ‹‹አንድ ሰው ልማት ለማልማት መውጫና መግቢያ መንገድ ሊኖረው ይገባል፤›› የሚሉት አቶ ግፋወሰን፣ ችግሩ የግዛት ማስፋፋት በመሆኑ ሊፈታ እንዳልቻለ ይናገራሉ፡፡ ነባሩን መንገድ ወደ ነበረበት ለምን መመለስ አልተቻለም? ተብለው የተጠየቁት ምክትል ኮሚሽነሩ፣ ካርታ ስለተሰጣቸው እንደማይቻል ገልጸዋል፡፡ መብት ቢፈጠርላቸውም የከተማ ፕላን የሚያበላሽ ከሆነ ለምን እንዲፈርስ እንዳልተደረገም ሲጠየቁ፣ ‹‹እሱ በጥናት እንጂ ዝም ብሎ አይሆንም፤›› በማለት ሕገወጥ ግንባታውን ባለበት ዝም ብሎ ማለፍን መርጠዋል፡፡ የከተማውን ፕላን የሚያበላሽ ከሆነ ፓርላማም ቢሆን ሊፈርስ እንደሚችል መንግሥት ጭምር እየገለጸ ባለበት ሁኔታ፣ እንዴት ግለሰብ በሕገወጥ መንገድ ያጠረውን መንገድ ማፍረስ እንዳልተቻለ ሲጠየቁ፣ ‹‹የእኛ ሥራ መስመር ማስመር ነው፡፡ ችግሩ የአስፈጻሚ ተቋማት ችግር ነው፤›› በማለት ኃላፊነቱን ለሌሎች ተቋማት ሰጥተዋል፡፡ ኮሚሽኑ ስለመንገዱ ጥናት ማጥናቱን ተጠይቀው፣ ‹‹ጥናት አላካሄድንም፡፡ ለጊዜያዊ መንገድ እንጂ ሌላ ጥናት አላጠናንም፡፡ ፕላን የሚጠናው በአካባቢ ልማት ሲኖር ነው፡፡ ግራና ቀኙ ከተስማሙ አጥር ማፍረስ ችግር የለውም›› በማለት የሕግ የበላይነትን ማስከበርና ፍትሕ የማስፈን ሒደቱን በሚመለከት ያሉት ነገር የለም፡፡ አቶ ግፋወሰንም ተቋማት ደብዳቤ ከመለዋወጥ ባለፈ ሕግ የማስከበርና የፍርድ ቤት ውሳኔ ማስፈጸም ሥራ እንደልተሠራ አረጋግጠዋል፡፡    

spot_img
- Advertisement -

ይመዝገቡ

spot_img

ተዛማጅ ጽሑፎች
ተዛማጅ

በሥጋ ላይ አላግባብ እየተጨመረ ያለውን ዋጋ መንግሥት ሊቆጣጠረው ይገባል

በአገራችን የግብይት ሥርዓት ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ያልሆኑ ወይም ያልተገቡ የዋጋ...

ኢትዮጵያን የተባበረ ክንድ እንጂ የተናጠል ጥረት አይታደጋትም!

ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ከምትገኝበት ውጥንቅጥ ውስጥ የምትወጣበት ዕድል ማግኘት...

የፖለቲካ ቅኝቱ የሕዝባችንን ታሪካዊ ትስስር ለምን አያከብርም?

በንጉሥ ወዳጅነው የዓብይ አህመድ (ዶ/ር) መራሹ የ2010 ዓ.ም. የለውጥ መንግሥት...

ዛሬም ኧረ በሕግ!

በገነት ዓለሙ በዚህ በያዝነው ሚያዝያ/ግንቦት ወይም ሜይ ወር ውስጥ የተከበረው፣...