Monday, July 15, 2024
- Advertisement -
- Advertisement -
ልናገር‹‹አወቅሽ . . . አወቅሽ ሲሏት መጽሐፉን አጠበች››

‹‹አወቅሽ . . . አወቅሽ ሲሏት መጽሐፉን አጠበች››

ቀን:

 (ክፍል ሁለትና የመጨረሻው)

    በመሓሪ ይፍጠር

ውድ አንባቢያን በክፍል አንድ ጽሑፌ ላይ “ጆቤ” በሠራዊቱ ግንባታ ሰነድ ላይ ያነሷቸውን ሐሳቦች ከተጨባጭ ሰነዱ ጋር በማመሳከር ነጥቦቹ ትክክል አለመሆናቸውን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ሰውዬው ለማንሳት የሞከሯቸው ሌሎች ጉዳዩችንም እንዲህ ተመልክቻቸዋለሁ። መልካም ንባብ።  

ጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል ሰነዱን አስመልክተው ያነሷቸው ሐሳቦች ለእሳቸው ፍጆታ በሚውል መልኩ ቀነጫጭበውና እውነት አስመስለው ለማቅረብ ሞክረዋል። ለዚህም “በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓታችን ደኅንነት መከላከል ማለትና የአገር ደኅንነት መከላከል ማለት በመሠረቱ አንድ ነው ማለት ይቻላል፤” የሚለውን አባባል ለማብራራት የተቀመጡትን ሐሳቦች ሆን ብለው ለመመልከት አልፈቀዱም ወይም ዓይተው እንዳላዩ አልፈዋቸዋል። ይሁንና እኔ ግን ሀቁን ለመግለጽ እሞክራለሁ። በማንኛውም አገር ውስጥ አገርን በመምራት ላይ የሚገኝ ኃይልን በታጠቀ ኃይል የመቀየር ተቃውሞ በሚያጋጥምበት ወቅት ሥርዓቱ ምንም ዓይነት ይሁን (ፊውዳላዊም ሆነ አብዮታዊ፣ ሊበራላዊ ሆነ ሃይማኖታዊ. . . ወዘተ) ሌላ ጉዳይ ሆኖ፣ ያ ሥርዓት ደኀንነቱን ለማስጠበቅ ሲል የመከላከያ ኃይሉን ተጠቅሞ ራሱን መከላከሉ የሚቀር አይሆንም። ይህ ደግሞ ከፓርቲው ውጪ ሆኖ አንድን ፓርቲ ወይም ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ከመጠበቅ አንፃር ሊገለጽ እንደሚችል፣ ይኼም የአገርን ደኅንነት መጠበቅ ማለት እንደሆነ መጽሐፉ ያስረዳል። እናስ ጡረተኛው ጄኔራል መኮንን ከቶ ምን እያሉን ይሆን?

ያም ሆነ ይህ ግን በቅድሚያ በመጸሐፉ ላይ የተጠቀሰው፣ “በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ. . .” የሚለው አባባል ከአገራችን ነባራዊ ታሪክ እንዲሁም ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሁኔታ አኳያ የተሳሰረ መሆኑን ግለሰቡ የሚዘነጉት አይመስለኝም። ይህ ማለት ደግሞ ባለፉት 25 ዓመታት በተከናወኑት አምስት አገራዊ ምርጫዎች መራጩ ሕዝብ እዚህ አገር ውስጥ የአውራ ፓርቲ ሥርዓት (Dominant Party System) ዕውን እንዲሆን ይሁንታውን ሰጥቷል። እንደሚታወቀው በአንድ አገር ውስጥ የአውራ ፓርቲ ሥርዓት አለ የሚባለው፣ ገዥው ፓርቲ ለብቻው ወይም በጥምረት (ተጣማሪው ፓርቲ ተመሳሳይ ፖሊሲን የሚከተል ከሆነ) ለረጅም ጊዜ መንግሥት ሆኖ የመሪነቱን ቦታ ሲይዝ ነው።

ይህ የፖለቲካ ሥርዓት ዓይነት የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት አካሄድን የሚከተል በመሆኑም፣ በውስጡ ያሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሕጋዊ መንገድ ተንቀሳቅሰውና ሐሳባቸውን በግልጽ አስረድተው በአገሪቱ ውስጥ በሚደረጉ ምርጫዎች ተወዳድረው የማሸነፍ ሕጋዊ መብት አላቸው። ሥርዓቱን ከሚያራምዱ አገሮች ውስጥ ጥቂቱን በማሳያ ምሳሌነት ብናነሳ እንኳን የናይጄሪያን፣ የሩዋንዳን፣ የኢኮቶሪያል ጊኒን፣ የደቡብ አፍሪካንና የጃፓንን አውራ ፓርቲዎች መጥቀስ የሚቻል ይመስለኛል። ይኼም የአውራ ፓርቲ የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት በዓለም ላይ ያለና በርካታ አገሮች  የሚከተሉት መሆኑን ያሳያል። የአገራችንም የአውራ ፓርቲ የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት ከዚሁ ነባራዊ ሁኔታ ተለይቶ የሚታይ አይደለም።

እናም በእኔ እምነት ይህ የአውራ ፓርቲ ሥርዓት በሕዝቡ ምርጫ ዕውን የሆነበት ተጨባጭ ምክንያት፣ የሕዝቡን ቀልብ መሳብ የቻለ ወይም ለአቅመ ተቃዋሚነት የደረሰ ፓርቲ ባለመኖሩ ነው። በሌላ አገላለጽ ሕዝቡ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ያመጣውን የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ግንባታን አካሄድን መተኪያ በሌለው አማራጭነት መቀበሉና ተቃዋሚዎችም ለይስሙላ በሕገ መንግሥቱ እየማሉ፣ በሌላ በኩል ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለመናድ በመሞከራቸው በእነሱ እምነት ማጣቱን የሚያሳይ ነው። እናም እንዲህ ዓይነቱ ተጨባጭ የሕዝብ ፍላጎት ባለበት አገር ውስጥ፣ የአገሪቱ ዘብ የሆነው የመከላከያ ኃይል ከገዥው ፓርቲ ርዕዮተ ዓለም ተነጥሎ እንደምን ሊገነባ እንደሚችል የሚያውቁት እሳቸው ብቻ ይመስሉኛል።

ምንም እንኳን እሳቸው ”የምንገነባው መከላከያ ኃይል ዓላማው የሥርዓታችንን ደኅንነት መጠበቅ ነው ሲባል የሚገነባውና የሚመራው በሥርዓቱ መሪ የሆነው አካል ብቻ ነው፤” የሚለውን የመጽሐፉን አባባል በሚያስገርም ሁኔታ “በጭንቀት፣ በልመና የተደጋገመ ፀሎት አይሉት ምህላ. . .” በማለት ሠራዊቱ የሚገነባው ለጥቂት ግለሰቦች ጥቅም ሲባል እንደሆነ አስመስለው ለመግለጽ ቢሞክሩም፣ ሀቁ ግን አሁንም በመጽሐፉ ላይ የተጠቀሰውን ማብራሪያ ሆን ብለው በመዝለል እርሳቸው ካላቸው ፍላጎት በመነሳት ያልተገባ ስያሜ ለሠራዊቱ ለመስጠት ያለመ ይመስለኛል። አዎ! “ጆቤ” ከጠቀሱት አባባል በታች ሰነዱ ገጽ 28 ላይ የመከላከያ ኃይሉን የመምራት፣ የመገንባትና የማሰማራት ሁኔታዎችን ከማንም ጋር በመከፋፈል ሊከናወን እንደማይችልና እንዲህ ዓይነቱ አሠራር በሌሎች ሥርዓቶችም ገቢራዊ እንደሚሆን ያብራራል። አንድ በሥልጣን ላይ የሚገኝ አካል መሪነቱን ከሌሎች ጋር የማይጋራበት ወይም የማይከፋፈልበት ሁኔታዎችና አጋጣሚዎች ብዙ ቢሆኑም፣ ወትሮና በማንኛውም ጊዜ የአመራሩን ጉዳይ በተመለከተ ወደ ድርድር የማያቀርበው ነገር ቢኖር የሥርዓቱ የመጨረሻ ምሽግ የሆነው የመከላከያ ኃይል እንደሆነ መጽሐፉ በግልጽ ያስረዳል።

እርግጥም ሌላው ቀርቶ አድጋለች በምትባለው አሜሪካ ውስጥም ቢሆን የሚገነባ ሠራዊት እንኳን ሳይቀር፣ የሊብራሊዝም ቀኖናን ከልጅነቱ ጀምሮ በተረትና ምሳሌ መጻሕፍት ላይ ሳይቀር እየተነገረውና እየተማረ ያደገ መሆኑን “ጆቤ” የሚስቱት አይመስለኝም። ካደገም በኋላ ቢሆን ሠራዊት ውስጥ ገብቶ “መኮንን” (Officer) መሆን የሚችለው ለሥርዓቱ ካለው ቀረቤታና ታማኝነት አኳያ እየተመዘነ ነው። ይህ ካልሆነና ግለሰቡ በሥርዓቱ ላይ በቂ ዕውቀት ከሌለው ከ“ባለሌላ ማዕረግተኞች” (Non-Commissioned Officers – NCO’s) ምድብ ይሆንና ወሳኝ በሆኑ የመሪነት ጉዳዩች ውስጥ እንዳይገባ ይደረጋል። ሊብራል ሥርዓቱን የሚቃወም ከሆነ ደግሞ ወደ ሠራዊቱ ሊቀላቀል አይችልም። እናስ ለጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል የእኛ አገሩ ሁኔታ አዲስ መስሎ የታያቸው ከምን መነሻ በመነጨ ይሆን? በእኔ እምነት እንዲያው ዝም ብለው በደፈናው የሠራዊቱን የግንባታ መስመር በማጣጣል ጥላሸት ለመቀባት አስበው ይመስለኛል።  

እርግጥም ይህ የእሳቸው ጥላሸት የመቀባት ፍላጎት “መጽሐፉ ሕገ መንግሥታችንን በውል መጥቀስ የጀመረው በገጽ 87 ነው” እስከሚለው የቅጥፈት ድርሰታቸው ድረስ የሚዘልቅ ነው። ለነገሩ ማንም ሰው ያንን መጽሐፍ ገለጥ ቢያደርገው ሩቅ ሳይሄድ በገጽ 23 ላይ ሕገ መንግሥቱን ቢያንስ ሁለቴ ተጠቅሶ ያገኘዋል። እናም እኔ ‘ጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል ሆይ! ለምን ይዋሻል?’ ብዬ ልጠይቃቸው እወዳለሁ፡፡ ዕውን የሠራዊቱን ሕገ መንግሥታዊ ፅናት በሐሰት የገጽ ቁጥርን በመቀያየር ጭምር ኢሕገ መንግሥታዊ ማድረግ ይቻላልን? መቼም “ጆቤ” የሕግ ምሁር እንደመሆናቸው መጠን እንበልና አንድ ሰው እንዲከሰስ የሚመለከተው አንቀጽ ቁጥር 23 ሆኖ ሳለ፣ በአንቀጽ ቁጥር 87 ሊወነጀል እንደማይችል ከእኔ በላይ ስለሚያውቁ ስለቁጥር ምንነትና መዘበራረቅ ልነግራቸው አልሻም፡፡ እንዲህ ዓይነቱን የውሸት የቁጥር ጨዋታን ለምን ለመጫወት እንደሞከሩ የሚያውቁት እሳቸው ናቸውና።

በዚህ ሁኔታ የሠራዊቱን የግንባታ ሰነድ ቁጥሩን ሳይቀር በሐሰት ያዘበራረቁት “ጆቤ” ዝቅ ብለውም “መዘባረቁን በማያሻማ ሁኔታ እየቀጠለ (ሰነዱን ማለታቸው ነው) ‘ኢሕአዴግ ከሌለ ይህቺ አገር የለችም የሚለውን አባባል ሲያመላልሰው ይታያል’ ይሉናል። እኔ ግን እርሳቸው እንዳሉት አይመስለኝም። እናም አባባሉን ግን ከግሌ እምነት በመነሳት ለማብራራት እሞክራለሁ፡፡ ጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል አውቀው የዘለሉትን የመጽሐፉን ክፍሎች በማጣቀስ ጭምር።

በእኔ እምነት በመንግሥት የተዘጋጀው ይህ ሰነድ ትክክል ይመስለኛል። ምክንያቱም ገዥው ፓርቲ ባይኖር ኖሮ የዛሬ 25 ዓመት ገደማ ታጥቀው የነበሩ 17 የሚጠጉ የተለያዩ ብሔር ተኮር ድርጅቶችን በአግባቡ ማስተናገድ ባልተቻለ ነበር። በወቅቱ ገዥው ፓርቲ በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን ሕግን ተከትሎ ብርቱ ተግባር ባያከናውን ኖሮ፣ አንዳንድ ሟርተኞች “ኢትዮጵያ ትበታተናለች፣ አበቃላት” በማለት የተነበዩት ነገር ዕውን በሆነ ነበር። ምሥጋና ለገዥው ፓርቲ ይሁንና ይህ የመበተን አደጋ ተፈጻሚ አልሆነም። የዛሬን አያድርገውና ራሳቸው “ጆቤ”ም ቢሆኑ ሥልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት (ከዛሬ 15 ዓመታት በፊት ማለቴ ነው) ይህን ዕውነታ ይጋሩት ነበር፡፡ አዲስ ኒዮሊበራላዊ ካባን ተከናንበው ብቅ ካሉበት ከተሃድሶው መስመር በፊት። ታዲያ ምነዋ ዛሬ ላይ ይህን ዕውነታ ከ15 ዓመት በኋላ በተገለበጠ መነጽር ለመመልከት ፈለጉ? ሕገ መንግሥቱን ስለተፃረሩ ከኃላፊነታቸው በመነሳታቸው ምክንያት ነው ወይስ በሌላ? እርግጥ ምላሹ የእሳቸው እንጂ የእኔ አይደለም።

“ጆቤ” ከመጸሐፉ ለመጥቀስ አልፈለጉም እንጂ ሰነዱ ዕውነታውን በራሱ መንገድ ገልጾታል። ይኼውም ሥርዓቱ ከሌለ ሕዝቦች ለዘመናት ሲጠይቁ የነበሩትና በአሁኑ ወቅት ዕውን እያደረጉ ያሉት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የምጣኔ ሀብት ልማት፣ የማኅበራዊ ዕድገት እንዲሁም ዴሞክራሲያዊ አንድነትና ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት. . . ወዘተ የመሳሰሉ ጉዳዩች ሊኖሩ እንደማይችሉ ያትታል። እነዚህ ጉዳዩች ከሌሉ ደግሞ አገሪቱ ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ ተከስቶ ወደለየለት ብተና ማምራታችን እንደማይቀርም እንዲሁ።

እርግጥም እዚህ አገር ውስጥ የተፈጠሩት የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ እመርታዎች ሥርዓቱን የሚመራው ገዥ ፓርቲ በተከተለው ትክክለኛ የዕድገት መስመር የተገኙ ናቸው። ሥርዓቱን የሚቃወሙ ወገኖች ካሉ እየተቃወሙ ያሉት ይህን ሁለንተናዊ የዕድገት ጎዳና ነው። ይህ የዕድገት መስመር ከተቋረጠ ደግሞ ከፌዴራላዊ ሥርዓቱ አኳያ ገና ጀማሪ የሆንባቸውና ካለፉት ሥርዓቶች ሲንከባለሉ የመጡት የገዥና ተገዥ ስንኩል አስተሳሰቦች የተፈጠረውን ዴሞክራሲያዊ አንድነትና ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት በመሸርሸር፣ አገራችንን የሁከትና የብጥብጥ አውድማ ማድረጋቸው የሚቀር አይመስለኝም። በቅርቡ በኦሮሚያና በጎንደር አንዳንድ አካባቢዎች የታዩትና አገራችን እንድትበተን በሚሹ የውጭ ኃይሎች እንዲሁም የውስጥ ጀሌዎቻቸው አማካይነት የተቀነባበሩት የፀረ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትና የሕገ ወጥነት ዝንባሌዎች የዚሁ ሀቅ ጥሩ ማሳያዎች ይመስሉኛል።

እናም በእኔ እምነት ይህን ችግር መፍታት የሚቻለው በሕገ መንግሥቱ መሠረት ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትንና አንድነትን ዕውን ያደረገው፣ እንዲሁም ሕዝቦችን አስተባብሮ ዛሬ ለደረስንበት የህዳሴ ጉዞ ያበቃን ገዥው ፓርቲና እርሱ የሚከተለው ርዕዩተ ዓለም ብቻ እንጂ፣ እነ “ጆቤ” የሚያቀነቅኑለትና ከአገራችን ታሪክና ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አብሮ የማይሄደው እንዲሁም ጥቂቶችን ቱጃር አድርጎ ሚሊዮኖችን በድህነት አረንቋ ውስጥ የዘፈቀው የኒዮሊበራሊዝም ቀኖና አይደለም። ይህ የእኔ እምነት ነው፣ የጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል አስተሳሰብ ደግሞ ሌላ ሊሆን ይችላል፣ መብታቸው ነው።

አዎ! ከዛሬ 25 ዓመት በፊት አገራችንን ከብተና ያደነ መስመር ዛሬም ሆነ ነገ ከሚጋረጡብን ማናቸውም አደጋዎች የሚያድነን ገዥው ፓርቲ ብቻ መሆኑን አስረግጨ መግለጽ እወዳለሁ። ኧረ ለመሆኑ እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ኢሕአዴግ ባይኖር ኖሮ ከቶ የትኛው ኃይል ነው የዚህን አገር ችግር በሰከነ ሁኔታ ተሸክሞ ሊሄድ የሚችለው? የትኛውስ አቅም ያለው ፓርቲ ነው እሱን ሊተካው የሚችለው?. . . ለምን ሀቁን እያወቅን “ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ” የሚሉት ይትብሃል ዓይነት እንደባበቃለን?. . . ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ አገር ውስጥ በመተግበር ላይ ያለውን ሥርዓት ያመጣው ገዥው ፓርቲ እንደመሆኑ መጠን፣ ሥርዓቱን የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት መከላከያ ሠራዊቱም ከዚህ አኳያ ዕውነታውን ቢገነዘበው ምንም ዓይነት ችግር ሊኖረው የሚችል አይመስለኝም፡፡ እየተነገረ ያለው ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ከፓርቲ ወገንተኝነት ውጪ ስለመጠበቅና ስለመከላከል ጉዳይ ነውና።

ጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል በሰነዱ ላይ፣ “እኛ ብለው የሚጽፉ አመራሮች በአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ሽፋን እኛን አገልግሉ ከሚል ውጪ ያስቀመጡት የተለዩ የግንባታ ዓላማዎችና አቅጣጫዎች የሉም፤” ይላሉ። ለጥቀውም፣ “እኛ” ማነው?›› ብለው ይጠይቁና ወረድ ብለው ደግሞ፣  “በሠራዊት ግንባታ ላይ ያለው ‘እኛ’ አድኃሪ ነው፣ ፀረ ዴሞክራቲክ ነው፣ ፀረ ሕገ መንግሥት ነው፤” የሚል ብያኔ ራሳቸው ላነሱት ጥያቄ ምላሽ ራሳቸው ይሰጣሉ። እንዲህ ዓይነት ክስተት ሲያጋጥም ይመስለኛል የአገራችን አርሶ አደር “አንቺው ታመጪው፣ አንቺው ታሮጪው” የሚለው። ለመሆኑ “እኛ” ማለት ችግሩ ምንድነው? እርግጥ “እኛ”ን “ጆቤ” አያውቁትም ብዬ አላስብም። አዎ! መጽሐፉን ያዘጋጀው መንግሥት “እኛ” ሲል ጥቂቶችን ሳይሆን በአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር የሚያምነውን ማንኛውንም የኅብረተሰብ ክፍል ማለቱ ይመስለኛል፡፡ በተለይም የተሃድሶውን መስመር ለማሳለጥ የተሠለፈውንና ከታች እስከ ላይ ያለውን የኅብተረሰብ ክፍል። “እነሱ” ከተባለ ደግሞ ምናልባትም የተሃድሶውን መስመር ለማደናቀፍ የተሠለፉት እነ “ጆቤ” እና ጥቂት የሐሳብ አጋሮቻቸው ሊሆኑ የማይችሉበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም። እናም የሰነዱ ባለቤት የሆነው መንግሥት “እኛ. . . እኛ ነን፤ ‘እናንተ’ ደግሞ እናንተ ናችሁ፤” ሊላቸው ቢችል ምላሻቸው ምን ሊሆን እንደሚችል አላውቅም። 

ያም ሆኖ ግን የ“እኛ” እና “የእነሱን” የቃላትና የተግባር አሠላለፍን እዚህ ላይ ልግታውና ጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል፣ “እኛ የሚለው አድኃሪ፣ ፀረ ዴሞክራቲክና ፀረ ሕገ መንግሥት ነው፤” በማለት ስለገለጹት የተሳሳተ ምልከታ ላምራ። እርግጥ “እኛ” ማለት በዋነኛነት ከተሃድሶው መስመር ወዲህ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩን በመከተልና እርሱን የመጨረሻ አማራጭ በማድረግ ለአገሩ ሁለንተናዊ ዕድገት ደፋ ቀና ብሎ ራሱን በየደረጃው በመጥቀም አገሪቱን ያሳደገ አብዛኛው ሕዝብ መሆኑን ከተግባባን ዘንዳ፣ ይህ ሕዝብና አመራሩ “ጆቤ” እንደሚሉት ከቶም አድኃሪ ሊሆን አይችልም። ይህ ሉዓላዊ ሥልጣኑን ተጠቅሞ በሕገ መንግሥቱ መሠረት አብዮታዊ ዴሞክራሲን በዴሞክራሲያዊ መንገድ በካርዱ የመረጠ የተሃድሶው መስመር ሕዝብ ፀረ ዴሞክራቲክና ፀረ ሕገ መንግሥት ተብሎም ሊፈረጅ አይችልም። እንዲህ ዓይነቱ ጥቅልና ተገቢ ያልሆነ ፍረጃ አንድም እዚህ አገር ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ጉዳይ ያለመገንዘብ፣ ሁለትም አመራሩን እንኳን ብንተወው ሕዝቡን መናቅ ከፍ ሲል ደግሞ በሕገ መንግሥቱ ላይ መዘባበት ይመስለኛል። ይህ ሀቅም በእኔ እምነት “እነርሱ” ወደሚለውና ተሃድሶውን ለማደናቀፍ ወደ ተሠለፉት ኃይሎች የሚወስደን ይመስለኛል። እነ “ጆቤ”ን ያንጠባጠበው የተሃድሶው ባቡር ለውጥና ዕድገት ፈላጊውን የአገራችንን ታታሪ ሕዝብ አሳፍሮ ተጠቃሽ የሚሆን ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገትን ያስመዘገበ፣ ዴሞክራሲ እንደ ሸቀጥ ከውጭ የሚገባ ቁሳቁስ አለመሆኑን ተገንዝቦ ከአገሩ ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ ዴሞክራሲውን የቀመረ፣ በአገር ውስጥ ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በመጠበቅ አስተማማኝ ሰላምን ከመፍጠር ባሻገር በዓለም አቀፍ ደረጃ ከበሬታን ያገኘና ለጎረቤቶቹ ጭምር ቤዛ እየሆነ ያለን ሠራዊት የገነባ ሕዝብ ነው? ወይስ ከዚህ በተቃራኒ የተሠለፉት እነ “እነሱ” ናቸው በአድኃሪነት፣ በፀረ ዴሞክራቲክና በፀረ ሕገ መንግሥትነት መፈረጅ የሚኖርባቸው? መልሱን ለዚህ ጽሑፍ አንባቢያን እተወዋለሁ። አንድ ጉዳይ ግን ለመግለጽ ፈለግሁ። የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ገና በመግቢያው ላይ ሲጀምር “እኛ. . .” ብሎ ነው። ይህ ማለት ደግሞ የአገሪቱን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንደሆነ ይጠፋዎታል ብዬ አልገምትም። እናም ሰነዱን በኢሕገ መንግሥታዊነት እየተቹ መልሰው ራስዎ ሕገ መንግሥቱን እየተቃረኑ አይመስልዎትምን?

ጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል በሰነዱ ላይ ያሉት ጉዳዩች በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይና የደኅንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ላይም የተቀመጡ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሆኖም ያ ሰነድ በአደባባይ ለሕዝብ ሠራዊቱን፣ “የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ወይም የኢሕአዴግ የመጨረሻ መከላከያ ምሽግ ነው አይልም፤” የሚል የመቃወሚያ ሐሳብ በማንሳት “ለምን?” ሲሉ ይጠይቃሉ። ይህ ጥያቄያቸው ሁለት ጉዳዮችን የያዘ ነው። አንደኛው የሠራዊቱ የግንባታ ሰነድ በድብቅ ለሠራዊቱ የተዘጋጀ ማስመሰል ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በአገራዊ ስትራቴጂና በአንድ ተቋም መመርያ መካከል ያለውን ልዩነት ሆን ብሎ ለማምታታት መፈለግ ነው። ይሁንና “የሠራዊት ግንባታ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ” የሚለው ሰነድ በሕገ መንግሥቱ መሠረት የተዘጋጀና ማንኛውም አካል በቀላሉ ሊያገኘው የሚችል ነው። ለዚህም እኔ ራሴ እማኝ መሆን እችላለሁ። አንድ መከላከያ ውስጥ የማውቀውን ወዳጄን ‘መጽሐፉን ማንበብ ስለምፈልግ ወታደራዊ ሚስጥር ከሌለበት አምጣልኝ’ ብዬ ስጠይቀው ሰነዱን እጄ ላይ ለማስገባት የሁለት ሰዓት ጊዜ እንኳን አልፈጀብኝም። እርግጥም መጽሐፉ የተደበቀ ነገር የሌለው በመሆኑ በእጅ ለማስገባት ይህን ያህል ቀላል ነው።

ፖሊሲንና ስትራቴጂን ከአንድ መንግሥታዊ ተቋም መመርያ ጋር ሆን ብሎ ለማጣረስ በጡረተኛው ጄኔራል መኮንን የተደረገው ጥረትም ግርምትን ያጭራል። እርግጥ እርሳቸው ስለ ስትራቴጂና መመርያ ዕውቀት የላቸውም ባልልም፣ ፖሊሲና ስትራቴጂ አንድን ዓላማ ለማሳካት ስለአጠቃላይ ጉዳይ ምሥል የማስያዝና በአጠቃላዩ ውስጥ ያሉት ክፍልፋዩች የተተለመውን ዓላማ ለማሳከት እንዴት እንደሚዛመዱ የሚያሳይ ጥቅል አቀራረብ ነው። በተለይም ስትራቴጂ በማንኛውም ጊዜ የሚቀየር አይደለም። ለስትራቴጂው መነሻ የሆኑት ጉዳዩች ወይም የስትራቴጂው ዓላማዎች ሲቀየሩ ስትራቴጂውም አብሮ ይለወጣል። የውጭ ጉዳይና የደኅንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ላይም ከዚሁ አኳያ የመከላከያ ጉዳዩች በጥቅል በተቀመጡ ሐሳቦች ተገልጸዋል። ይህ ማለት ግን ተቋሙ በመመርያነት የሚያወጣቸው ዝርዝር ጉዳዩችን ፖሊሲውና ስትራቴጂው ይመለከተዋል ማለት አይደለም። እናም በሰነዱ ላይ ስለአብዮታዊ ዴሞክራሲ ባይገለጽም፣ መንግሥት በተቋሙ ዝርዝር አሠራር ውስጥ እንዲሠፍር ማድረጉ ተገቢ ይመስለኛል። ጥቅል ጉዳዩችን በሚይዘው ፖሊሲና ስትራቴጂ ውስጥ ሁሉንም ነገር ዘርዝሮ ማስገባት አይቻልምና።      

“ጆቤ” በሚያስገርም ሁኔታ “ከሕገ መንግሥቱ ጋር ይጋጫል፤” በማለት ያልተገባ ስም ሰጥተውት “ከሥራ ይታገድ” የሚል “ብይን” እንደ ዳኛ ያስተላለፉበት ሰነድ፣ እሳቸው ያልጠቀሷቸውን የሠራዊቱን ወታደራዊ ግንባታ እጅግ በሚበዙት ገጾቹ  ይተነትናል። ከእዚህ መካከል መጽሐፉ ጦርነት የፖለቲካ አንድ ገጽታና ተቀጥያ መሆኑን፣ ስለመከላከያ አቅም በተለይም ስለጦርነት አቅሞች ምንነት፣ ኢኮኖሚ የመከላከያን አቅም ለማጠናከር ወሳኝ ጉዳይ ስለመሆኑ፣ ስለወታደራዊ ግንባታ ምንነት፣ መነሻና አፈጻጸም እንዲሁም በአነስተኛ ወጪ ጠንካራ የመከላከያ አቅምን ስለመገንባት ብሎም በመከላከያ ግንባታና በኢኮኖሚ ልማት መካከል ስላለው መደጋገፍ ከወቅቱ የዓለም ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እያስተሳሰረ በሳይንሳዊ መንገድ የሚተነትን ነው። እናም ጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል “ከሥራ ይወገድ” ያሉት ሰነድ እነዚህን ወታደራዊ ሳይንሳዊ ትንታኔዎችን ጭምር የያዘ ነው። እርግጥ ሰውዬው ምን እያሉን ነው?. . . አንድ ስለ “ደርግ መጣ” አስተያየት የሚሰጥ ሰው ማንኛውንም ነገር “ይወገድ” የሚል ከሆነስ ራሱ ስለ ደርግነት ማቀንቀን አይሆንበትምን?

በመጨረሻም ጡረተኛው ሜጄር ጄኔራል “ከሥራ ይወገድ” በማለት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈው በመገናኛ ብዙኃን ይፋ ያደረጉት የሠራዊቱ የግንባታ ሰነድን የተመለከተው ደብዳቤያቸው በግብዓትነት የሚያገለግል ይመስለኛል። ግብዓትነቱ ግን ደብዳቤው እንደሚለው ሰነዱ ከሕገ መንግሥቱ ጋር በመጋጨቱ ዳግም እንዲታይ አይደለም፡፡ ቀደም ሲል ባቀረብኳቸው ተጨባጭ ማስረጃዎች ሰነዱ ሕገ መንግሥቱን የሚደግፍ እንጂ የሚቃረን አይደለምና። እናም ግብዓትነቱ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ እሳቸው ለሚመሩት ድርጅትና አገር ጭምር ነው። ይኼውም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ ለመገናኛ ብዙኃን ለተሃድሶው መስመር እንቅፋት የሆኑ ጉዳዩችን ለመለየት ድርጅታቸው ሰፊ ውይይት ለማድረግ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ለገለጹበት አግባብ፡፡ የተሃድሶው መስመር ያንጠባጠባቸው ወገኖችም የተገኘውን አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም ሳይታክቱ በሚዲያ የሚለቋቸው አደናጋሪና ጥላሸት ቀቢ ጽሑፎች እስከ የት ድረስ ሊጓዙ እንደሚችሉ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳያቸው ይመስለኛል።

ከአዘጋጁ፡- ጽሑፉ የጸሐፊውን አመለካካት ብቻ የሚያንፀባርቅ ሲሆን፣ ጸሐፊውን በኢሜይል አድራሻቸው [email protected] ማግኘት ይቻላል፡፡ 

 

 

 

spot_img
- Advertisement -

ይመዝገቡ

spot_img

ተዛማጅ ጽሑፎች
ተዛማጅ

ሚዲያው በሕዝብ የህሊና ችሎት ከተዳኘ በቂ ነው!

መሰንበቻውን ድንገት ሳይታሰብ ያለ ማስጠንቀቂያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ...

የባህር በር ጉዳይ

በታምሩ ወንድም አገኘሁ ድሮ ድሮ ገና ልጅ ሆኜ ፊደል እንደቆጠርኩ...

አገሩ ፖለቲካዊ ስክነትና መደማማጥ ያስፈልገዋል

በንጉሥ ወዳጀነው    ኢትዮጵያ የሁላችንም የጋራ ቤት ነች፡፡ ‹‹ጥያቄዬ ተመለሰልኝ››፣...

የመንግሥት የሰብዓዊ መብት ተቋም ለምን የመንግሥት ሚዲያን ማስተማር አቃተው

በገነት ዓለሙ የአገራችን የ2016 የበጀት ዓመት መሰናበቻና የአዲሱ የ2017 በጀት...