Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -
- Advertisement -

ዜናየአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዝርዝር መመርያ ምን ይላል?

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዝርዝር መመርያ ምን ይላል?

ቀን:

ዓርብ የካቲት 9 ቀን 2010 ዓ.ም. ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት መታወጁ ይታወሳል። በመቀጠልም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት የአዋጁን ዝርዝር የአፈጻጸም መመርያ ሐሙስ የካቲት 14 ቀን 2010 ዓ.ም. አውጥቷል፡፡ ዝርዝር መመርያው ይህንን ይመስላል።

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመርያ ቁጥር አንድ

ክፍል አንድ የተከለከሉ ተግባራት

- Advertisement -

ንዑስ ክፍል አንድ በማንኛውም የአገሪቱ ክፍሎች የተከለከሉ ተግባራት፣

 1. ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን የሚጥስ ተግባር መፈጸም፣ በሕገ መንግሥቱና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ ላይ የሚፈጸሙ በወንጀል ሕጉ ከአንቀጽ 238 እስከ 260 ድረስ የተመለከተ ማናቸውንም ወንጀሎች መፈጸም፣
 2. የሕዝቦችን መቻቻልና አንድነት የሚጎዳ ተግባር መፈጸም። ማንነትን፣ ዘርን፣ ቋንቋን፣ ሃይማኖትንና የፖለቲካ አመለካከትን መሠረት ያደረገ ማንኛውንም ዓይነት በሕይወትና በንብረት፣ እንዲሁም አካላዊ ወይም ሥነ ልቦናዊ ጥቃት መፈጸም ወይም ማፈናቀል፣ እነዚህን ድርጊቶች እንዲፈጸሙ መቀስቀስ፣ ማነሳሳት፣
 3. በአሸባሪነት ከተፈረጁ ድርጅቶች አመራሮች፣ አካላትና ፀረ ሰላም ቡድኖች ጋር ማናቸውንም ግንኙነት ማድረግ፣ የአሸባሪ ድርጀቶችን ዓላማ ማስፈጸም፣ ጽሑፎችን መያዝ፣ ማስተዋወቅ፣
 4. የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ማወክ፣ የተሽከርካሪ፣ የባቡር እንቅስቃሴ ማወክ፣ የመንገድ ሐዲድ መዝጋት፣ ጉዳት ማድረስና ሌሎች መሰል እንቅስቃሴ ማሳየትም ሆነ አገልግሎት ማስተጓጎል፣ ከተቀመጠው ታሪፍ በላይ ታሪፍ መጨመር የተከለከለ ሥምሪት ማድረግ፣
 5. የሕዝብ አገልግሎት ማስተጓጎል፣ ማቋረጥ፣ ሕዝብ መገልገያዎች፣ የንግድ ሥራዎች፣ ሱቆች፣ የመንግሥትም ሆነ የግል ተቋማት መዝጋት ወይም ምርትና አገልግሎት እንዲቋረጥ ማድረግ፣ ከሥራ ቦታ ያለ በቂ ምክንያት መጥፋት ወይም ሥራ ማቆምና ሥራን መበደል፣
 6. በመሠረተ ልማቶች ላይ ጉዳት ማድረስ፣ በሕዝቦች፣ በመንግሥት ተቋማትና በግል ንብረት ላይ በማንኛውም መንገድ ጉዳት ማድረስ፣
 7. የሕግ አስከባሪዎች ሥራ ማወክ፣ የሕግ አስከባሪዎች የሚሰጡትን ማንኛውንም ትዕዛዝ አለማክበር፣ ሥራቸውን አለማክበር፣ ለፍተሻ አለመተባበር፣ ወይም እንዲቆሙ ሲጠየቁ አለመቆም፣ ኬላዎችን ጥሶ ማለፍ፣ በሕግ አስከባሪዎች ላይ ጥቃት መፈጸም ወይም ለመፈጸም በመሞከር ሥራቸውን ማዛባት፣ እስረኞችን ወይም የሕግ ታራሚዎችን ማስፈታት ወይም እንዲያመልጡ ማድረግ፣
 8. ያልተፈቀዱ ሠልፍ፣ የአደባባይ ስብሰባ፣ የሕዝብና የዜጎች ሰላምና ፀጥታ ለማስከበር ሲባል ከኮማንድ ፖስቱ ፈቃድ ውጪ ማናቸውንም ሠልፍና የአደባባይ ስብሰባ ማድረግ፣
 9. በትምህርት ተቋማት አድማ ማድረግ፣ በትምህርት ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ሒደቶችን ማወክ፣ አድማ ማድረግ፣ የትምህርት ተቋማትን መዝጋት፣ እንዲዘጉ ቅስቀሳ ማድረግ፣ ወይም የትምህርት ማኅበረሰቡ ላይ ጉዳት ማድረስ የተከለከለ ነው።
 10.  በስፖርት ማዘውተሪያዎች አድማ ማድረግ፣ በስፖርት ማዘውተሪያዎች ማዕከላት ከስፖርት ተግባር ውጪ የሆኑ ሁከቶችና ብጥብጦችን መፍጠር የተከለከለ ነው።
 11. ሁከትና ብጥብጥ የሚያነሳ ቅስቀሳና ግንኙነት ማድረግ፣ ማንኛውም ሁከት ብጥብጥና በሕዝቦች መካከል መጠራጠር መፍጠር፣ አድማና ሕገወጥ ተግባር መፈጸም ወይም እንዲፈጸም የሚያነሳሳ ይፋዊም ሆነ ድብቅ ቅስቀሳ በማናቸውም በኩል ማድረግ፣ ጽሑፍ ማዘጋጀት፣ ማተምና ማሠራጨት፣ ትዕይንት ማሳየት፣ በምልክት መግለጽ ወይም መልዕክት በማናቸውም ሌላ መንገድ መግለጽ፣ ይፋ ማድረግ፣ ፈቃድ ሳይኖር ማንኛውንም ኅትመት ወደ አገር ወስጥ ማስገባት ወይም ወደ ውጭ አገር መላክ፣ በሞባይል፣ በጽሑፍ፣ በቴሌቪዥን፣ በራድዮ፣ በማኅበራዊ ሚዲያ ወይም ሌሎች የግንኙነት ዘዴዎች መለዋወጥ የተከለከለ ነው።
 12.  መሠረታዊ ሸቀጥ ዝውውር ማድረግ በመሠረታዊ ሸቀጦች አቅርቦት፣ ዝውውርና ሥርጭት ማወክ የተከለከለ ነው።
 13.  ባህላዊ፣ ሕዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላትን ማወክ፣ ባህላዊ፣ ሕዝባዊ፣ ሃይማኖታዊና ብሔራዊ በዓላት ላይ በማንኛውም ሁኔታ ማወክ፣ ማደናቀፍ ወይም ከበዓሉ ጋር የማይገናኙ ድርጊቶች መፈክሮችን በማንኛውም መንገድ ማስተጋባት፣ በበዓሉ ተሳታፊዎች ላይ ሕይወት የኃይል ድርጊት ወይም ዛቻ መፈጸም፣ በሕዝቦች መካከል መቃቃርና መጠራጠርን፣ እንዲሁም ሥጋትን የሚፈጥሩ ሁከት ብጥብጥ የሚያነሳሳ ቅስቀሳ ማድረግ የተከለከለ ነው።
 14.  የጦር መሣሪያ ይዞ መገኘት፣ ማናቸውም የጦር መሣሪያ፣ ስለት ወይም እሳት የሚያስነሱ ነገሮችን ወደ ገበያ፣ የሃይማኖት ተቋማት ወይም ወደማናቸውም ሕዝብ የተሰበሰበበት ቦታ ይዞ መግባት የተከለከለ ነው።
 15.  ትጥቅ በሦስተኛ ሰው እጅ እንዲገባ ማድረግ፣ ማናቸውም የሕግ አስከባሪ አካላት
 16.  የሕዝብን ሰላምና ፀጥታ ለማደፍረስ ድጋፍ ማድረግ፣ ሕገወጥ ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎችን በማናቸውም መንገድ መደገፍ፣ ከለላ መስጠት፣ መደለያ መስጠት፣ ማብራራት የተከለከለ ነው።
 17.  በፀጥታ ጉዳይ ላይ መግለጫ መስጠት፣ አስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት ፈቃድ ውጪ በፀጥታ ጉዳይ ላይ የፌዴራል መንግሥት፣ የክልል አካል ወይም ኃይል በሕዝብ ይፋ የሚሆን መግለጫ መስጠት የተከለከለ ነው።
 18.  በአዋጁና አዋጁን ለማስፈጸም የወጡ መመርያዎችን ማደናቀፍ፣ የአስቸኳይ አዋጅና አዋጁን ለማስፈጸም የወጡ መመርያዎች በማጥላላት፣ በመቃወም ላይ ያተኮሩ መረጃዎች በማሠራጨት ወይም ማንኛውንም መሰል ድርጊቶች መፈጸም ክልክል ነው።

ንዑስ ክፍል ሁለት

የተወሰኑ አካባቢዎች እንዳይፈጸሙ የተከለከሉ ተግባራት፣ በክፍል አንድ ሥር የተዘረዘሩት እንደተጠበቁ ሆነው ኮማንድ ፖስቱ በሚወስነው ቦታ ላይ ተግባራዊ ይሆናል።

 1.  የጦር መሣሪያ ይዞ መንቀሳቀስ፣ ማንኛውንም የጦር መሣሪያ ስለት ወይም እሳት የሚያስነሱ ነገሮችን ከይዞታው ውጪ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው።
 2.  የሰዓት ዕላፊ ዕገዳ፣ የልማት አውታሮች መሠረተ ልማትና የኢንቨስትመንት ተቋማት በፋብሪካዎች በመሰል የልማት ተቋማት ወይም በመኖሪያ አካባቢ ኮማንድ ፖስቱ በሚወስነው ጊዜ ከተፈቀደለት ሰዓት በስተቀር መንቀሳቀስ ክልክል ነው። በተከለከሉ ቦታዎች ላይ ሰዓት ዕላፊውን ተላልፎ የተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ ዕርምጃ እንዲወስዱ ሥልጣን ተሰጥቷል።
 3.  ሁከትና ብጥብጥ ለማስቆምና አደጋ ለመከላከል የሚደረግ እንቅስቃሴን ማወክ፣ ሰላምና ፀጥታን በተመለከተ የሚጠረጠሩ ሰዎች ወይም ቡድኖች ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይወጡ ይደረጋል፡፡ ወደተዘጋ መንገድ ወደ ተከለከለ አካባቢ ኮማንድ ፖስቱ ያስቀመጠውን ዕገዳ መተላለፍ የተከለከለ ነው።

ክፍል ሦስት የመተግበር ግዴታ

 1.  የተከራይ መረጃ መያዝና የማስታወቅ ግዴታ፣ ማንኛውንም ቤት አከራይና ሌሎች ነገሮችን የሚያከራይ ግለሰብ ወይም ድርጅት የተከራዩን ዝርዝር መረጃ በመያዝ በ24 ሰዓት ውስጥ ለፖሊስ አካል የማሳወቅ ግዴታ አለበት፡፡ በተጨማሪም የውጭ አገር ዜጋ ከሆነ የፓስፖርቱን ቪዛ ኮፒ በመያዝ በአቅራቢያው ላለ ፖሊስ ጣቢያ የማሳወቅ ግዴታ አለበት።
 2.  መረጃ የመስጠት ግዴታ፣ ሰላም ለማስፈን ሲባል ማንኛውም አካል በየደረጃው ያሉ የሕግ አስፈጻሚ አካላት መረጃ ሲጠይቁ የመስጠት ግዴታ አለበት።
 3.  የሕግ አስፈጻሚ አካላት የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቱ የተዋረዱ የዕዝ ሰንሰለቱን ተከትሎ ይዋቀራል፡፡ ለዚህም የሎጂስቲክስ የግብዓት አቅርቦት በሚወስነው መሠረት የመፈጸም ግዴታ አለባቸው፡፡ በሚወሰደው ዕርምጃ የአስቸኳይ ጊዜ ዕርምጃን የማክበርና የመተባባር ግዴታ አለባቸው።
 4.  ሥልጣን ባለው አካል በሚወሰዱ የአስቸኳይ ጊዜ ዕርምጃዎች ከላይ የተጠቀሱ ክልከላዎችን ተላልፎ የተገኘ ወይም ለአዋጁ መውጣት መንስዔ የሆኑ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን የመናድ ወንጀሎችን፣ አዋጁ ከወጣ በኋላ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በመጣስ የተፈጸሙ ወንጀሎችን፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንቀጽ 15 የተመለከቱትን በመተላለፍ የተፈጸሙ ወንጀሎች ወይም ከእነሱ ጋር ተያያዥ ወይም ተቀራራቢ የሆኑ የወንጀል ድርጊቶችን ለፈጸሙ ዲፕሎማቶችና ልዩ መልዕክተኞች በዋና ወንጀል አድራጊዎች ላይ ትኩረት አድርጎ ዕርምጃ እንዲወሰድ ሥልጣን ተሰጥቶታል።
 5.  ስለሚወሰዱ ዕርምጃዎች ከላይ የተጠቀሱት ክልከላዎችን ተላልፎ በተገኘ፣ ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በመተላለፍ በተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ የሕግ አስከባሪዎች፣
 1. ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ሥር ማዋል፣
 2. አዋጁ እስከሚያበቃ ድረስ ኮማንድ ፖስቱ በሚወስነው እንዲቆይ ማድረግ፣
 3. ተገቢውን የተሃድሶ ትምህርት በመስጠት፣ የሚለቀቀው እንዲለቀቅ፣ ወደ ፍርድ ቤት የሚቀርበው በሕጉ መሠረት እንዲቀርብ ማድረግ፣
 4. ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማናቸውም ጊዜ ብርበራ ማድረግ የአካባቢውን ሕዝብና ፖሊስ ማሳተፍ፣ ማንኛውንም ወንጀል የተፈጸመበትን ወይም ሊፈጸምበት የሚችለውን ንብረት መያዝ፣ ባለበት እንዲጠበቅ ማድረግ፣
 5. የተዘረፉ ንብረቶችን በማጣራት ለባለቤቶቹ እንዲመለሱ ማድረግ፣
 6. በትምህርት ተቋማት ሁከትና ረብሻ ተሳትፎ በሚያደርጉ ተማሪዎችና ሠራተኞች ላይ ሕጋዊ ዕርምት መውሰድ፣ አስተዳደራዊ ዕርምጃ እንዲወሰድ ለተቋማቱ ትዕዛዝ መስጠት፣
 7. ማንኛውንም የሕዝብ ሰላምና ፀጥታ ሊያደፈርሱ ይችላሉ ወይም ለጉዳት ተጋላጭ ይሆናሉ ተብለው የሚጠረጠሩና የሚታሰቡ ሰዎችን፣ ቡድኖችን ወደ ተወሰኑ አካባቢዎች እንዳይገቡ፣ እንዲወጡ፣ እንዳይገኙ ወይም በተወሰነ አካባቢ ብቻ እንዲቆዩ ማድረግና
 8. ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ዕርምጃዎችን መውሰድ ይችላሉ፡፡
 1.  ማጣራትና መለየት፣
 1. የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቱ በቁጥጥር ሥር ከሚያውላቸው ተጠርጣሪዎች የተሃድሶ ትምህርት ተሰጥቷቸው የሚለቀቁ በዋና ወንጀል አድራጊነት፣ በአባሪነት የሚጠየቁና የሚለቀቁ ሰዎች የሚጠሩበትንና የሚለዩበትን መሥፈርቶች ያወጣል።
 2. የሚመለከታቸው የሕግ አስከባሪ አካላት በመሥፈርቱ መሠረት ተጠርጣሪዎች ይለያሉ፣ በአንቀጽ 24 መሠረት ተገቢውን ቅጣት ይፈጽማሉ፣
 3. ልጣን ያላቸው አካላት፣ ዓቃቤ ሕግ፣ የሥራ ክፍሎች፣ የሕግ ተጠያቂነት ማረጋገጥ በሚያስችል ጉዳዮች ላይ በሕግ መሠረት ሥራዎችን ያከናውናሉ፣
 1.  ብርበራ የሚካሄድበት ሁኔታ፣ በዚሁ መመርያ አንቀጽ 24 ንዑስ አንቀጽ 4 መሠረት አስከባሪ የሕግ አባላት ብርበራ በሚያደርጉበት ጊዜ፣
 1. የመሥሪያ ቤቱን መታወቂያ በማሳየት፣
 2. የመጡበትን ዓላማ፣ ምርመራው ወይም ፍተሻው የሚካሄድበትን ምክንያት መግለጽ፣
 3. የቤቱ ባለቤት ወይም ነዋሪ የብርበራ ሒደቱ እንዲከታተል መፍቀድ፣
 4. ብርበራው በሚካሄድበት ወቅት የአካባቢው ፖሊስና ኅብረተሰብ አባላት እንዲገኙ ማድረግ፡፡
 1.  የኃይል አጠቃቀም፣ ሕግ አስከባሪ አካላትና የድርጅት ጥበቃዎች አስቸኳይ ጊዜ አዋጁና መመርያውን ለማስፈጸም የራሳቸውና የሰዎችን ሕይወትና ንብረት በመጠበቅ አስፈላጊና ተመጣጣኝ ኃይል ሊጠቀሙ ይችላሉ።
 2.  በትምህርት ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ አድማ የሚያደርጉ ሰዎችን ለመያዝና ለማስቆም የሕግ አስከባሪ አካላት በእነዚህ ተቋማት ወስጥ በመግባት አስፈላጊውን ዕርምጃ መውሰድ ይችላሉ፡፡ እንዲሁም በሌሎች የግልና የመንግሥት ተቋማት ውስጥ አድማ የሚያደርጉ ሰዎች ለመያዝና ሰላምና ፀጥታን ለማረጋገጥ የሕግ አስከባሪ አባላት፣ በእነዚህ ተቋማት ውስጥ መግባት አስፈላጊ ከሆነ መቆየት ይችላሉ።
spot_img
- Advertisement -

ይመዝገቡ

spot_img

ተዛማጅ ጽሑፎች
ተዛማጅ

የማዳበሪያ አቅርቦትና ውጣ ውረዱ

በቅፅል ስሙ “The Father of Chemical Warfare” እየተባለ የሚጠራው...

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የትርፍ ምጣኔውን ከ70 በመቶ በላይ አሳደገ

ከሁለቱ መንግሥታዊ ባንኮች መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ...