Monday, October 3, 2022
ሌሎች ዓምዶች
  - Advertisement -
  - Advertisement -
  ዜናፓርላማው ረቂቅ ሕጐችን ከማፅደቁ በፊት በድረ ገጹ ለሕዝብ እንዲደርሱ ሊያደርግ ነው

  ፓርላማው ረቂቅ ሕጐችን ከማፅደቁ በፊት በድረ ገጹ ለሕዝብ እንዲደርሱ ሊያደርግ ነው

  ቀን:

  – ደንቦችንና መመርያዎችን በሦስት ወራት ውስጥ ማውጣት አስገዳጅ ሊሆን ነው

  አዋጆች ከመፅደቃቸው በፊት በኅብረተሰቡና በባለድርሻ አካሎች ተሳትፎ እንዲዳብሩ፣ ረቂቅ ሕጐችን እንደ አዲስ እየተሠራ ባለው የፓርላማው ድረ ገጽ ላይ እንዲጫኑ ሊደረግ ነው፡፡

  ከፓርላማው ጽሕፈት ቤት ሪፖርተር ያገኛቸው መረጃዎች እንደሚያመለክቱት፣ በአሁኑ ወቅት ፓርላማው ያለው ድረ ገጽ የፀደቁ ሕጐችን ማግኘት የሚያስችል ነው፡፡ የኅብረተሰቡን ተሳትፎ የበለጠ ለማጐልበትና ረቂቅ ሕጐች ማካተት የሚገባቸውን ሳያካትቱ ሕግ ሆነው እንዳይወጡ ሲባል፣ ረቂቅ ሕጐቹ በድረ ገጽ ወደ ኅብረተሰቡ እንዲደርሱ እንደሚደረግ ለማወቅ ተችሏል፡፡

  በጥቂት ወራት ውስጥ ወደ ሥራ ይገባል ተብሎ የሚጠበቀው ድረ ገጽ ረቂቅ አዋጆች እንዲጫኑበት ብቻ የሚያገለግል ሳይሆን፣ በረቂቅ አዋጆቹ ላይ ባለድርሻ አካላትና ማንኛውም ዜጋ አስተያየታቸውን መስጠት ያስችላቸዋል ተብሏል፡፡

  ድረ ገጹ በመዘጋጀቱ ምክንያት ፓርላማው የሚያዘጋጃቸው ሕዝባዊ ውይይቶች እንደማይቀሩና ተጨማሪ የሕዝብ ተሳትፎ የሚፈጥር እንደሆነ ተገልጿል፡፡

  ይህ በእንዲህ እንዳለ ሕጐች ፀድቀው በነጋሪት ጋዜጣ ከወጡ በኋላ ደንብ ማውጣት የሚገባው የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ እንዲሁም መመርያዎችን ጨምሮ ዝርዝር ድንጋጌዎችን የማውጣት ኃላፊነት የሚሰጣቸው አስፈጻሚ አካላት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት በሦስት ወራት ውስጥ እንዲያወጡ ሊገደዱ ነው፡፡

  ግዳጁን የሚጥለው ፓርላማው ሲሆን፣ ይህንንም አስገዳጅ ሁኔታ የመከታተልና የመቆጣጠር ኃላፊነትም ራሱ ፓርላማው ወስዷል፡፡ ፓርላማው ይህንን ያደረገው በተለያዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ምክንያት ደንቦችና መመርያዎች በጊዜ የማይወጡ መሆናቸውን በመለየቱ ነው፡፡  

  በኢትዮጵያ ሕግ የአገሪቱ የበላይ ሕግ ከሆነው ሕገ መንግሥት ጋር የሚጋጩ የተዋረድ ሕጎች እንደ ሕግ የማይቆጠሩ ሲሆን፣ ዋናው ሕግ አውጪ አካል የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (ፓርላማው) የሚያወጣው አዋጅ የሚደነግጋቸው ጠቅላላ ሕጎች ላይ፣ ዝርዝር የአፈጻጸም ሁኔታን እንዲወስኑ እንደ አስፈላጊነቱ ሁኔታ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ለአስተዳደራዊ አካላት ውክልና ሊሰጥ ይችላል፡፡ ይሁንና በአዋጅ የተጣሉ መብቶችና ግዴታዎች በዝርዝር የተዋረድ ሕጎች (ደንብ፣ መመርያ፣ ትዕዛዝ፣ ሰርኩላር ደብዳቤ …) አለመውጣት በጥቅም ላይ ሳይውሉ የቀረቡባቸው አጋጣሚዎች በርካታ ናቸው፡፡ ይህ የሦስት ወራት አስገዳጅ ድንጋጌ ተግባራዊ ከሆነ እነዚህን ችግሮችም ይቀርፋል ተብሎ ተስፋ ተደርጓል፡፡

  - Advertisement -

  ይመዝገቡ

  spot_img
  spot_img