Saturday, January 28, 2023
- Advertisement -
- Advertisement -
ልናገርየወሰንና የማንነት ኮሚሽን ኢሕገ መንግሥታዊ አይደለም

የወሰንና የማንነት ኮሚሽን ኢሕገ መንግሥታዊ አይደለም

ቀን:

በጥበበ ሳሙኤል ፈረንጅ

በታኅሳስ 2011 ዓ.ም. በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የደቀው የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ አላስፈላጊ የፖለቲካ አቧራ ከማስነሳቱም በላይ፣ ጥር 17 ቀን 2011 ዓ.ም. የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ምክር ቤት ተገቢና ሕጋዊ ባልሆነ አካሄድ ይኼንን ረቂቅ አዋጅ እንደሚቃወም በሙሉ ድምፅ ማፅደቁ ጉዳዩን አሳሳቢ ያደርገዋል። የዚህን ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ በተመለከተም ‹‹የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ሕገ መንግሥታዊ ነው›› በሚል ርዕስ በታኅሳስ 12 ቀን 2011 ዓ.ም. የጻፍኩት መጣጥፍ፣ በተለያዩ ድረ ገጾች ታትሞ ለንባብ በቅቷል። ይኼንን ምላሽ እንድጽፍ ያነሳሳኝ ጥር 5 ቀን 2011 ዓ.ም. ‹‹እኔ የምለው›› በሚለው ምድ ር በሪፖርተር ጋዜጣ ሜጀር ጄነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ‹‹የማንነትና የድንበር ኮሚሽን ኢሕገ መንግሥታዊና አደገኛ ነው›› በሚል ርዕስ ሥር የጻፉትን ካነበብኩ በኋላ ነው። ምንም እንኳን ጄነራሉ በጻፉት መጣጥፍ ከጭብጡ ጋር የሚጣረዙና ከጻፉት ርዕስ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው፣ ‹‹የኢሕአዴግን የሥልጣን አያያዝና የብሔር ጥያቄ›› ትርክት በራሳቸው ዕይታ ሃተታ ጽፈዋል። ጄነራል አበበ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ፣ ኢሕገ መንግሥታዊ ነው በሚለው ጽሑፋቸው፣ የሕገ መንግሥቱ የትኛው አንቀጽ እንደተጣሰ የጠቀሱት ምንም ነገር የለም። ጄነራሉ ስለጻፉት ‹‹የሥልጣን አያያዝና የብሔር ጥያቄ ትርክት›› ላይ ምላሽ መስጠት ወቅታዊ ስላልሆነና ከዚህ ርዕስ ጋር ምንም ግንኙነት ስለሌለው በእሱ ላይ ሐሳብ አልሰጥም።

ሆኖም ጄነራል አበበ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ‹‹ኢሕገ መንግሥታዊና አደገኛ›› ነው ያሉትን ሐሳብ እንድተችበት ይፈቀድልኝ። ጄነራሉ ለጽሑፋቸው ርዕስ ትኩረት የሰጡበትን ሐሳብ ሲጀምሩ፣ ‹‹ሕገ መንግሥቱ የማንነትና የድንበርን ጉዳይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንጂ፣ ለተወካዮች ምክር ቤትና ለሥራ አስፈጻሚው ሥልጣን አልሰጠም፡፡ ማንነትና ድንበርን የሚመለከት አንድ አንቀጽ በተወካዮች ምክር ቤትም ሆነ በሥራ አስፈጻሚው ሥልጣንና ተግባር ውስጥ የለም፤›› ሲሉ ይጀምራሉ። ይህ ከጅምሩ ስህተት የሆነ የመነሻ ሐሳብ ነው። ሕገ መንግሥቱ የማንነትና የክልሎችን የድንበር ጉዳይ እንዲወስን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሥልጣን ይስጥ እንጂ፣ በሕገ መንግሥቱ የትኛውም አንቀጽ ላይ ስለማንነትና ስለክልሎች የድንበር ጉዳይ የሚያጠናም ሆነ ሐሳብ የሚያቀርብ ተቋም አይቋቋም የሚል የለውም።

 ከዚህ በተጨማሪ የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 77 ቁጥር 2 የመንግሥት ተቋማትን አደረጃጀት በተመለከተ ረቂቅ አዋጅ እንዲያቀርብ ሥልጣን የተሰጠው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የመንግሥትን ተቋማት አደረጃጀትና አወቃቀር በተመለከተ ረቂቅ አዋጅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲያቀርብ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ነው ኅዳር 7 ቀን 2011 ዓ.ም. ‹‹የብሔራዊ ዕርቀ ሰላምና የማንነትና የወሰን ኮሚሽኖች›› እንዲቋቋሙ ውሳኔ ያሳለፈውና ረቂቅ አዋጁ እንዲፀድቅ ለፌደራሉ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበው።

በዚህም መሠረት የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 55 ለፌደራሉ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጠው ሥልጣን፣ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ በድምፅ ብልጫ ፀደቀ። ተገቢና ሕጋዊ አሠራሩም ይኼው ነው። ነገር ግን ጄነራል አበበ ያለ ምንም ጭብጥ፣ ረቂቅ አዋጁ ኢሕገ መንግሥታዊ ነው ሲሉ ይከራከራሉ።  ጄነራሉ የሳቱት ነገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት በአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የመስጠት ሕገ መንግሥታዊ ሥልጣን ሲኖረው፣ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ደግሞ ምንም ዓይነት ውሳኔ የመስጠት ሥልጣን አልተሰጠውም። ሀቁና ትክክለኛ የአሠራር ሒደቱ ይህ ሆኖ ሳለ፣ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጁን ኢሕገ መግሥታዊ ሊያደርገው የሚችለው ምንድነው? ጄነራል አበበ የተጣሰው አዋጅም ሆነ ሕገ መንግሥታዊ አንቀጽ ይህ ነው የሚል ጭብጥ ሊያቀርቡ አልቻሉም።

ጄነራል አበበ ጽሑፋቸውን በመቀጠል “የተወካዮች ምክር ቤት ሕግ የማውጣት ሥልጣን ስላለው አዋጁ ኢሕገ መንግሥታዊ ሊሆን አይችልም ብለው የሚከራከሩ አሉ፡፡ ውኃ የሚቋጥር አይደለም፡፡ ሕገ መንግሥቱ ባስቀመጠው ሥልጣንና ተግባር የተገደበ ነው፡፡ እንኳን የፌዴራሉ መንግሥት ቅርንጫፎች ሥልጣንና ተግባር የሚሸረሽር ሕግ ሊያወጣ፣ ለክልሎች በተሰጠው ሥልጣን እንኳን ሕግ ለማውጣት አይችልም፤” ሲሉ ለመከራከር ይሞክራሉ፡፡ ይህ አመለካከት የራሳቸውን ሐሳብ ብቻ የሚያንፀባርቅ እንጂ፣ ምንም መከራከርያ ጭብጥ የለውም።

በእርግጥ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕገ መንግሥቱን የሚፃረር ሕግ ለማውጣት አይችልም፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያወጣው ሕግ ግን ሕገ መንግሥታዊ ካልሆነ፣ አይደለም ብሎ መወሰን የሚችለው ሕገ መንግሥቱን የመተርጎም ሥልጣን የተሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። ጄነራል አበበ በጭብጥ ሊያስረዱን ያልቻሉት ግን በዚህ ረቂቅ አዋጅ፣ የትኛው የሕገ መንግሥት አንቀጽ እንደተጣሰ ነው። የራስ ሐሳብ ብቻውን (Opinion) ጭብጥ (Fact) ሊሆን አይችልም።

ጄነራል አበበ ቀጥለው በሚያነሱት መከራከርያ እንዲህ ይላሉ፣ ‹‹ሁለተኛው ክርክር አጥንቶ ለውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚያቀርብ ስለሆነ ምን ችግር አለው? የሚል ነው፡፡ የሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔን ገድሎ ወይም እንደሌለ ተቀጥሮ በቀጥታ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ለውሳኔ መላኩ ፀረ ሕገ መንግሥት ነው፡፡ ሕገ መንግሥታችን የዚያን ጉባዔ ሥልጣን፣ ተግባርና አወቃቀር ግልጽ በሆነ መንገድ አስቀምጦታል፡፡ ጉባዔው 11 አባላት ይኖሩታል ይላል፡፡ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት የጉባዔው ሰብሳቢና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ምክትል ሰብሳቢ ሲሆኑ፣ በተቀመጠው መሥፈርት መሠረት ስድስቱ በተወካዮች ምክር ቤት እንደሚመረጡና ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሦስት አባላት እንዲወከል ተደርጓል፡፡ ከሥራ አስፈጻሚው በስተቀር ሦስቱ የፌዴራል ተቋማት የሚወከሉበት ጉባዔ መሆኑ ነው፡፡ በጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚመራ ሕገ መንግሥታዊ ተቋም ሳይንሳዊ ሳይሆን፣ በሌላ ኮሚሽን እንዴት ነው ሳይንሳዊ የሚሆነው? የኮሚሽኑ መቋቋም አንዱን ሕገ መንግሥታዊ ተቋም እንደሌለ ስለሚቆጥርና ስለሚያኮላሽ ነው ኢሕገ መንግሥታዊ ነው የምንለው፡፡ ለተወካዮች ምክር ቤት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ በምክር ቤት አፈ ጉባዔ ይሆናል ብሎ ሕግ እንደማውጣት እኮ ነው!›› (መስመርና ድምቀት የተጨመረ)።

የመጀመርያ ጥያቄ ሊሆን የሚገባው፣ የሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔንና የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ምን አገናኛቸው? የሚል ነው። የሕገ መንግሥታዊ አጣሪ ጉባዔ በሕገ መንግሥቱ የተሰጠው ሥልጣን፣ ሕገ መንግሥቱን የመተርጎምና ሕገ መንግሥቱን የሚፃረር ሕግ ወጥቷል ብሎ አቤቱታ የሚያቀርብ ካለ ያንን ሕግ መርምሮ ውሳኔ መስጠት ነው። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ደግሞ ሕገ መንግሥቱን በመተርጎምም ሆነ ሕገ መንግሥቱን በተመለከተ የሚሠራው ምንም ሥራ የለም። በረቂቅ አዋጁ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው፣ ኮሚሽኑ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ጥያቄን በተመለከተ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ጥናቶችን የሚያቀርብ፣ ከሕዝብ አስተያየት የሚሰበስብ፣ አስፈላጊ ሲሆንም የመፍትሔ ሐሳቦችን የሚያቀርብ ነው። ኮሚሽኑ ሕግ አውጪ፣ ሕግ ተርጓሚ፣ ወይም ውሳኔ ሰጪ አካል አይደለም። ስለዚህ ጄነራሉ ግልጽ ያልሆነላቸው ነገር ያለ ይመስለኛል። በሕግ ተርጓሚ አካልና በክልሎች መካከል ግጭቶች እንዳይነሱ ወይም ግጭቶች ከተነሱ ግጭቶችን ለማብረድ ጥናት የሚያጠና አካል እንዴት አንድ ሊሆኑ ይችላሉ? ይህ ለጄነራሉ ግልጽ የሆነላቸው አልመሰለኝም።

 ምናልባትም ጄኔራል አበበ የኮሚሽኑን ኃላፊነትና በአዋጁ የተሰጠውን ሥልጣን በጥሞና አላነበቡት ይሆናል። ከመቃወማቸው በፊት ግን በቅጡ አንብበው ይረዱት እላለሁ። እኔ እንደሚገባኝ፣ እንዲያውም የፌዴሬሽን ምክር ቤቱን ተግባርና ሥልጣን የሚደነግገው አንቀጽ 62 ቁጥር 5 የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በጣምራ በመሥራት ሥልጣኑን ያከናውናል ይላል። ይህም ሕገ መንግሥቱ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከተወካዮች ምክር ቤት ጋር አብሮ እንዲሠራ የሚደነግግ ነው። ስለዚህ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን፣ የክልል ወሰኖችንም ሆነ የማንነት ጥያቄን አስመልክቶ፣ ለተወካዮች ምክር ቤትም ሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቀርበው የመፍትሔ ሐሳብ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ አሰጣጥ ግብዓት የሚሆን ሐሳብ ያቀርባል እንጂ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱን ሥራ የሚሠራ ባለመሆኑ ከዚህ ምክር ቤት ጋር ሊፃረር የሚችልበት ምንም መንገድ የለም።

ጄነራል አበበ ‹‹የኮሚሽኑ መቋቋም አንዱን ሕገ መንግሥታዊ ተቋም እንደሌለ ስለሚቆጥርና ስለሚያኮላሽ ነው ኢሕገ መንግሥታዊ ነው የምንለው፡፡ ለተወካዮች ምክር ቤት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ በምክር ቤት አፈ ጉባዔ ይሆናል ብሎ ሕግ እንደማውጣት እኮ ነው!›› ቢሉም፣ ይህ እንዴት ሊሆን እንደሚችል ግን አያስረዱም። በሕገ መንግሥቱ ውሳኔ የማስተላለፍ ሥልጣን የተሰጠው ኃይል ለመፍትሔ ጥናትና ሐሳብ በሚያቀርብ ተቋም እንዴት ሥልጣኑ ሊገፋ ይችላል? ጥናት የሚያጠናና የሕዝብ ሐሳብ የመሰብሰብ ሥልጣንና ኃላፊነት የተሰጠው ተቋም በሕገ መንግሥቱ ውሳኔ የመወሰን ሥልጣን ከተሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር እንዴት ሊነፃፀር ይችላል? ይህ በጄነራል አበበ ጽሑፍ ነጥሮ ጥርት ባለ መንገድ አልወጣም። ስለዚህ ይህ ሐሳብ ኮሚሽኑ ኢሕገ መንግሥታዊ ነው ብሎ የሚከራከርበት መቆሚያ እግር የለውም።

በእርግጥ የአከላለል ለውጦችን በተመለከተ የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 48 ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤት የሚሰጠው ሥልጣን አለ። አንቀጽ 48 እንዲህ ይላል።

የአከላለል ለውጦች

የክልሎችን ወሰን በሚመለከት ጥያቄ የተነሳ እንደሆነ ጉዳዩ በሚመለከታቸው ክልሎች ስምምነት ይፈጸማል። የሚመለከታቸው ክልሎች መስማማት ካልቻሉ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት የሕዝብን አሠፋፈርና ፍላጎት መሠረት በማድረግ ይወሰናል፡፡

በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ መሠረት የቀረበ ጉዳይ ከሁለት ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በፌዴሬሽኑ ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጥበታል፡፡

አንቀጽ 48ን በጥሞና ከተመለከትን የኮሚሽኑ መመሥረት፣ የፌዴሬሽኑን ምክር ቤት እጅግ የሚጠቅም ሆኖ እናገኘዋለን። የክልል ጉዳዮችን ወሰን በተመለከተ ኮሚሽኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ በጥናትና በመረጃ የተደገፈ ውሳኔ እንዲወስን ይረዳዋል። ምክንያቱም የኮሚሽኑ ዓላማ በከፊል ጥናት ማድረግ፣ ሐሳብ ማመንጨት፣ የሕዝብ ሐሳብ መሰብሰብ ናቸው። ለዚህም ነው ረቂቅ አዋጁ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን የሚንድ ወይም የሚተካ አይደለም የምለው። ምንም እንኳን ጄነራል አበበ ጭብጥ የሌላቸው ሌሎች ነጥቦችን ያነሱ ቢሆንም፣ ከላይ የገለጽኳቸው የጄነራሉን ሐሳብ ይሞግታሉ ብዬ አምናለሁ።

እግረ መንገዴን የትግራይ ክልል ምክር ቤት ውሳኔን በተመለከተ ጥቂት ልበል። የክልሉ ምክር ቤት በሙሉ ድምፅ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጥያቄ ረቂቅ አዋጅን ውድቅ እንዳደረገው ገጿዋል። በተለይ ነጋ ጠባ ሕገ መንግሥት ይከበር እያለ ከሚጮህ የክልል መንግሥት፣ ይኼንን ‹‹ኢሕገ መንግሥታዊ›› አካሄድ ማየት አስገራሚ ነው። የክልል መንግሥት በየትኛው ሕገ መንግሥታዊ አንቀጽ ነው የፌደራል የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአብላጫ ድምፅ ያፀደቀውን በክልሉ ምክር ቤት አልቀበልም የሚለው? የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ዘጠኝ በግልጽ እንደሚያሳየው ‹‹ሕገ መንግሥቱ የአገሪቱ የበላይ ሕግ ነው። ማንኛውም ሕግ ልማዳዊ አሠራር፣ እንዲሁም የመንግሥት አካል ወይም ባለሥልጣን ውሳኔ ከዚህ ሕገ መንግሥት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት አይኖረውም፤›› የሚል ሲሆን፣ አንድን ሕግ ሕገ መንግሥታዊ ነው ወይም አይደለም የሚለውን ለመመርመርም ሆነ ለመወሰን፣ ሕገ መንግሥቱ ሥልጣንና ኃላፊነት የሰጠው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው።

በዚህም አሠራር የትግራይ ክልል የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ኮሚሽን መቋቋም ሕገ መንግሥታዊ አይደለም ካለ፣ የሚቀጥለው ሥራው ሊሆን የሚገባው ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በተወካዮቹ በኩል አቤቱታ ማቅረብ ነው። እየሆነ ያለው ግን ሕጋዊ አካሄድ ሳይሆን፣ የፌደራል መንግሥቱን የሚንቅ ሕገወጥነት ነው። ይህም የትግራይ ክልላዊ መንግሥት የበቀል ፖለቲካ ላይ እንደተጠመደ ያሳብቅበታል። የትግራይ ክልል ምክር ቤት ባስተላለፈው ውሳኔ ‹‹አዋጁ የፌዴራል መንግሥት በክልሎች ጉዳይ ጣልቃ በመግባት የክልላዊ አስተዳደር መብትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሥልጣን እንዲጋፋ የሚያደርግ ነው፤›› ብሏል። ይህ ጄነራል አበበ ካቀረቡት ውኃ ከማይቋጥር ክርክር ጋር ተመሳሳይ ነው።

የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 59 በግልጽ እንዳስቀመጠው፣ ‹‹በዚህ ሕገ መንግሥት በግልጽ በተለይ ካልተደነገገ በስተቀር ማናቸውም ውሳኔዎች የሚተላለፉት በምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምፅ ነው፤›› ሲል ምክር ቤቱ በአብላጫ ያሳለፈው ሕግ፣ የአገሪቱ ሕግ እንደሚሆን አስምሮበታል። የኮሚሽኑ አዋጅ ተቃዋሚዎች አንዱ መከራከሪያቸውና የትግራይ ክልል መንግሥትም ከቀናት በፊት የኮሚሽኑን መቋቋም ተቃውሞ ያሳለፈው ውሳኔ፣ አዋጁ የትግራይን ክልል ለመጉዳት ነው ከሚል መሠረት የለሽ ሐሳብ ለመሆኑ የማኅበራዊ ሚዲያዎችን ክርክር ማየት ይበቃል። ተከራካሪዎቹ ግን ይህ ረቂቅ አዋጅ፣ የትግራይን ክልል እንዴት እንደሚጎዳ ያቀረቡት ምንም ጭብጥ የለም። ችግሮች እንዳይነሱ ጥናት የሚያደርግ፣ ግጭቶች ከተነሱ በኋላም ግጭቶችን በሰላም ለመፍታት ጥናት የሚያደርግና የመፍትሔ ሐሳቦችን ለፌደራል መንግሥቱ የሚያቀርብ ተቋም እንዴት ትግራይን ሊጎዳ እንደሚችል ምንም ግልጽ አይደለም።

በመጨረሻም ይህን ልበል። ሕግ ስለምንወደው ብቻ የምንከተለው አይደለም። የማንፈልገውና የማንወደው ሕግ ሲኖር፣ ያንን ሕግ ለመቀየር ልንሄድባቸው የሚገቡ አሠራሮች አሉ። ይህ አሠራር መንገዱ እስካልተዘጋ ድረስ ልንከተለው ይገባል። ምንም እንኳን አሁን እየተሠራበት ያለው ሕገ መንግሥት በአንድ የፖለቲካ ድርጅት ተረቆና በዚሁ ድርጅት ፍላጎትና አካሄድ የፀደቀ ቢሆንም፣ በአገራችን ሰላማዊ የአስተዳደር ሽግግር በመሻት አሁን ያለውን ሕገ መንግሥት በመጠቀም ነው ያለ ሁከት ለውጡን ማስቀጠል የምንችለው። በመሆኑም ሁሉም ይኼንን ሕገ መንግሥት ተከትሎ ሊሠራ ይገባዋል። የትግራይ ክልል ሕጉ ካልተስማማው አቤቱታውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቅርብና ይሟገት። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሕገ መንግሥት ተጥሷል ካለ ሌሎቻችን ውሳኔውን በፀጋ እንቀበል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሕገ መንግሥት አልተጣሰም ካለ፣ የትግራይ ክልል መንግሥት ለሕግ ይገዛ። በአንድ በኩል ሕገ መንግሥት ይከበር እያሉ ላንቃቸው እስኪበጠስ የሚጮሁ ሰዎች ራሳቸው ሕግ ሲጥሱ እያየን ነው። ይህ አካሄድ ለማንም አይጠቅምም። ስለፈለግነው ብቻ በአገራችን የሕግ በላይነት  አይኖርም፡፡ የሕግ የበላይነት እንዲኖር ከሊቅ እስከ ደቂቅ የሕግ ተገዥ ሊሆን ይገባዋል።

ከአዘጋጁ፡- ጽሑፉ የጸሐፊውን አመለካከት ብቻ የሚያንፀባርቅ መሆኑን እየገለጽን፣ በኢሜይል አድራሻቸው [email protected] ማግኘት ይቻላል፡፡

 

spot_img
- Advertisement -

ይመዝገቡ

spot_img

ተዛማጅ ጽሑፎች
ተዛማጅ

ቅዱስ ሲኖዶስ ሦስቱን ጳጳሳት ስልጣነ ክህነታቸውን አንስቶ አወገዘ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ሰሞኑን ጥር 14...

አቶ እየሱስወርቅ ዛፉ ከህብረት ባንክ ቦርድ አባልነት ለቀቁ

አንጋፋው የፋይናንስ ባለሙያ አቶ እየሱስወርቅ ዛፉ ከህብረት ባንክ ቦርድ...

አቶ በረከት ስምኦን ከእስር ተፈቱ

ከአራት ዓመታት በፊት በተከሰሱበት በከባድሙስና ወንጀል ስድስት ዓመታት ተፈርዶባቸው...

[ክቡር ሚኒስትሩ ወደ ቢሯቸው እንደገቡ የፖለቲካ አማካሪያቸው ስለ ሰሜኑ ግጭት የሰላም ስምምነት አተገባበር ማብራሪያ ለመጠየቅ ገባ]

ክቡር ሚኒስትር ጥሰውታል? እንዴ? እስኪ ተረጋጋ ምንድነው? መጀመርያ ሰላምታ አይቀድምም? ይቅርታ...