Wednesday, May 22, 2024
- Advertisement -
- Advertisement -

ይድረስ ለሪፖርተርቡጢያችንን አቁመን ተባብረን ለውጡን እናስቀጥል

ቡጢያችንን አቁመን ተባብረን ለውጡን እናስቀጥል

ቀን:

በከባድ ክደት የለም የቦክስ ፒዮን የነበረው ው ማይክ ይሰን ‹‹የርያውን ቀምስ ድረስ ም ቦቅድ ፤›› ሎ ነበር::   ቦሰኞች ተካካሪያቸውን ለማሸነፍ ችላውን ዘዎች በደአጥንተውና ተዘተው ወደ ፍልሚው ቦታ ይገ:: ኖም ከባድ የሆነ ጢ ፊያርፍ ድርና ማዩ ይዞባቸና የተዘጁበት ቅድ ይጠባቸዋል:: ማይክ ይሰን ደ ግሚያ መግፊት ዲህ ይነት ግዳገጥመው በሚደሚዚህ ነጋገሩ መረት ይል:: የግግሩ ዋናው ጭጥ ግን አንድ ቦናፊ መሆን የሚለው ፊቱ ይ ያበትን ፅናት ሞ፣ት የቅድ ዊ ሁሞ ለል መቃቱ ይ ነ::

ን ኢትዮጵያ “በድ” የቱት የለራማጆች ‹‹በይርታ ገር፣ በፍቅር ›› ሚል መርህ ዘው ኢትዮጵን ወደ ናና ነተኛ ዴሞሲ ለመምራት ከተሱ ከመት በይ ሆነ:: በዚህ ጭር ጊዜ ውጥ በለዙ “ጢዎል:: ጠቅይ ሚስትር ዓህመድ (/ር)24 ቀን 2011 .ም. ከሕዝብ ተወዮች ምክት ለቀረያቄዎች መልስ ዘረሯቸጢዎች በተ፣ በክና በፌዴል መት መካከል መግቶችና ተግዳ፣ በአንድ ክልሎች መካከል ያና የነበሩ የቶች፣ በተለዩ የገናኛ ማካነት ፍተኛ የሆኑ ት ፕሮፓጋንዳንብናምቴዎች የሚወጡ ተራ ስሉባዎችና ርሳማናውሎች ራዎች በለጡና መሪይ ከተነዘሩት ከድ፣ መካከል “ጢዎ” ውጥ ተች ናው::

ጢዎች በውድ ወገኖቻይ የሕ፣ የአና የነ ልቦና ፣ በርቱ ጠባሳ፣ በኢትዮጵያ ሕላይ ደግሞ ድጤን ከዚያም ሐዘን፣ ከዚያም ሥጋትን፣ ዚያም ውዥርን፣ ከዚያም ተስፋ ደ ደረስከትለዋከተም ነ:: የለጡም መዎች ዎች ስለኑ በሕቡ ውጥ ለተከሰቱት ነዚህ ቶች መሆናቸው ጠቅይ ሚስትሩ ይ ይታይ የነበረው ሐዘና የልብ ስራት ር ነ:: ጢዎቹ ዓላማ ለታሰለት ናና መርህ ድ በማድረግ ማናገፍና የለጡን ራማጆች ወይ በለበም በበኝ ከጪ ማረግ ነው:: ጢዎን ተከትው የሚአንዳንድ መግለ፣ ስና የራ ትዎች የዓላማ ተቀላ ናው:: ከመንግትም ወት የጎደግለዎች ለራ ተኞች ፊ በር ት ለደ ግብት በመሆን ማገልውን ልብ ልንል ይል::

- Advertisement -

ተና ኔራል ሰ በኔራል ረ መኮንን የአደተገሩት የኢትዮጵያ ሕብ የሚልገው ‹‹አንድነትምን፣ ፍቅርን፣ መቻቻልንና ግናን›› ነ:: ሕብ ለጡን ይቃወም::ርቀ ላምን፣ ይ፣ ፍቅርን፣ ሲንግናን የሚቃወም ሕት ሊኖር ይል? በሕብ ስም ግን ለልካም ቶች ደናሪ ትርመስት በውጡ ሳርፉ መውን ግን በይናያየን ነ:: በልና በትኖርና ን መክፈል ለች በህች ደሃ ገር ውሉ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሽት፣ ር መሣሪያ ረን በተለዩ ደና መሠዊ የምውቀት ያላው መሪዎቻን ለለጉ ኔ ግሆንም፣ ለውን ስቶ ላ መገድ ከሄደ ግን በችንና ሕይ የሚስከትውን ውመት በር ለማግሌ :: ጣሪ ዚህ ይቀን::

ርቀ ማውረድ ሚሽን ለ ሁላችን ተሳትፎ ጥቂት የሚሽን ም ማም:: ን ከመጠበቅ ይስ ለጥቂት ሳምንት ለቡጢ የምውን ቶችና ድርጊን በማም ለም፣ ይቅርርቅ ያለንን ተነሳሽነት በተናሳይ ናለበት?አንድ ክልል ወም ተካሪ ፓቲዎች ወክቲቪስት ወም የአገር ሽማግሌ ወም የሃኖት ሪ ወም መራን ወክሲ ሽከርካሪዎች ወም ጋዜጠች ወርቲስቶች ወም ሌሎችም በኢትዮጵያ ውማይፈስት ሳምንጉ፣ሎች ን ተቀብለ፣ ቀን ርጠ፣ ያለሴ፣ ያግጭት፣ ያሞት መኖርዲለምድብን ይናደርግ ን ክፋት ?ስቲር?ስቲ ን ከደም ትረ? ወገኖ ም ነገር በንዳንዳችይ ነ:: ድ የሆኑ ወገኖቻችንም ያ፣ ውርደት ክብር የማሳራ ንጂ ሽማት የማያስኝ የፋት ትትን ልከት ገርንናውን በውስ ይ ጊዜያችንናጠፋ ይሻልም?

ለለጡ መዔ የሆነው የሕነትና ተቃውሞ ን ግን ሕብ መራት ስለል የለቅጣግብ ከፀሐይ ች በሪዎቹ ፣ ፅናልሃ፣ ልምስለትና ት መዳፍ ውጥ ነው:: ምንም ከዚያም የነዘሩ ጢዎች ሩም ለጡን ሚመሩት ማሸነፍደተጋጀናዎች ያርበት ቅዱን ከት ተግዳቶችር በማጣጣም ተስፋ ሳይቆርጥያሸፍ ድረስ በደሚቀስ ቦመሆ፣ ተስፋ ሳይቆርጡ፣ የተነበትን ዓላማና መርህለመቀቅ ኢትጵያን ቅነት ቀ ደረጃ ለድረስ ር ቀዳና መሠት ጣይ መሆን ከኢዮጵያ ሕጋር ታሪክ ደሚሠሩ ነቴ ኑ ነ:: በተቃርኖ የሙትን ወደ መሀል በመሳ፣ መሀል ይ የሙትን ዓላማዎች አብዲቆሙ በጋበ፣ ለለኬት የሚደሙትን ማበና በደገፍደተለደው ሃት የተሞበት በሳል መራር ጢዎን መጠየቀቀጥሉ ተስፋ ደርጋለ::

የለዓላማዎና ግቦችንኳን ለኛ ለኢትጵያያን ለገር ሕቦች ጭምር አጓጊ ናው:: ከፍሪካ መሪዎች ዴት መልካም ገር ይለው መገረም ስቱን የሚዙ ናው:: ኛ ኢዮጵን የዳዩ ሆንን የለጡ መሪዎች በጢዎች ት ተስፋ ይቆርጡና የተበትን ዓላማ ስተው ወደኋሱ በቃልና በተግር ልንደግፋቸው ይገባ:: ናፓሊው ‹‹ን በበለጠየተች ያለችው በዎች መፅ ሳሆን በመካምዎች ዝምታ ነ››:: በዚህ ዳይ ዝምታ ወርቅይደለም፡፡

(ከዋካንዳ ኢትዮጵያ፣ አዲስ አበባ)

spot_img
- Advertisement -

ይመዝገቡ

spot_img

ተዛማጅ ጽሑፎች
ተዛማጅ

የማዳበሪያ አቅርቦትና ውጣ ውረዱ

በቅፅል ስሙ “The Father of Chemical Warfare” እየተባለ የሚጠራው...

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የትርፍ ምጣኔውን ከ70 በመቶ በላይ አሳደገ

ከሁለቱ መንግሥታዊ ባንኮች መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ...