Monday, July 22, 2024

የተመዘገቡ የአገር አቀፍና የክልል ፓርቲዎች ማሟላት ያሉባቸው ግዴታዎች መመርያ ምን ይዟል?

- Advertisement -spot_img

በብዛት የተነበቡ

ኢትጵያ ብሔራዊ ምርጫ ርድ ምርጫ፣ በካ ፓርዎች ምዝባና በርጫ ሥነ ምግባር አዋጅ ቁጥር1162/2011 አቀጽ 160 ንስ አቀጽ (2) ሠረት አዋጁ ከመበፊት የበ የካ ፓርቲ አዋጁ የሥፈቶች ርዱ ሚያስቀምጠው የዜ ሰሌዳ ሠረት ማሟሆኑስለሚደነግግ፣ በቅርቡ ይህንን የጁን ድርዱ መመርያ አውጥ፡ በመመርያው መሠረት ፓርቲዎቹ ምን ምን ማሟላት እንዳለባቸውና ያሉባቸው ግዴታዎች ተዘርዝረዋል፡፡ መመርያው ርዱ ከፀደት ከኅሳስ 26 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የፀና እንደሚሆን ቦርዱ አስታውቋል። መመርያው ከመፅደቁ በፊት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተለያዩ ውይይቶች መደረጋቸውን ቦርዱ ገልጾ፣ ሰባት ፓርቲዎች በጽሑፍ ግብዓት ማድረጋቸውን ጠቁሟል፡፡ መመርያው እንደሚከተለው ተስተናግዷል፡፡

የፖለቲካ ፓርቲዎች ማሟላት ያሉባቸው ግዴታዎች

ር አቀፍ ፓርቲ ሥራች አት ብዛት አዋጁ አቀጽ 64 ተደሠረት፣ አንድ የካ ፓርቲ አገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ኖ የሠረንስ 10,000 ራች አት ሲኖትና ህንን የጥ የአባቱን ርማ የያዘ ማረጋገጫ ሰነድ ሲቀርብ ው፡፡ በዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ 1 ተመሥራች አት ውስጥ የአንድ ልል ነዋ40 በመ(ለትአራት ሺሕ) ጥ የቸው፡፡ የቀሩት ራች አነዋቸው ልሎች ውስጥ ንስ አራቱ መደበነዋንዳንዱልል መደበነዋሪ የግሞ 15 በመቶ የማያንሱ ን አለባቸውከላተመተው ሠረት ቀረት የመሥራች አባላት ዝርዝርና ርማ ውጪ ን የመሥራች አዊ  ስብጥር ን ሥልን ፓርው አው፡፡

አዋጁ ት የበ አገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ህ አቀጽ ንስ አቀጽ 1 የን የመሥራች አት ቁጥር ፓርው ቀም ሲል ሚመዘዜ አሟልቶ የድጋሚ ንዲቀርብ አይጠየቅም፡፡ ንበት ጊዜ ቦርዱ ፓርው ማረጋገሰጠዋ፡፡ አዋጁ በፊት የበ የካ ፓርቲ በዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ 1 የተውን የመሥራች አት ቁጥር ሚመዘያላቀረበ ንበት ጊዜ፣ ፓርህን የው ቀም ሲል ለቦዱ አቅርቦ ተመዝግቦረው የአባርማ ቁጥር ፡ የካ ፓርአዋጁና በዚመመሠረት አሚያሰስብበት ጊዜ ሒደቱ የሳካንዲርዱ ተገቢውን ድጋፍ ያደርጋ፡፡ ዩ የከታቸው የርና የግ አፈጻሚ አካም ተገቢውን ንዳደረጉ ፡፡

ይ የፓርቲው የሥራ ዘመናበዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ 1 የተው ዝቅተዊ የአባት ሥጭት ንደተኖ፣ የአንድ ፓርቲ ው የአባት ቁጥር የሚልል የር ፡ አገር አቀፍ የካ ፓርቲ አዋጁ ሠረት በዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ 1 የተውን ዝቅተኛ የአባት ቁጥር ላበዜ ጀምሮ ተመተው የአላት ቁጥር ያነሰ አኖሩት አይም፡፡ የ አቀፍ የፖለካ ፓርቲ ሥራች አመሆን ስሚችሉ ሰዎች አንደኛ የአር አቀፍ ካ ፓርቲ ሥራች አኑ የት ኢቸው 18 ዓመትከዚበላሕግ ወይም ርድ ት ውሳኔ የመምረጥ ቸው ልተፈ፣ የፖለቲካ ፓርው አቸው ማብራሪያ ሠረት ስማማታውን ከሙሉ ስማው ጎን ባኖሩርማው የገለጹና ተመዘት አካባቢ ነዋሪ ስቸው ፓርው የድ ወይም የር ማስረጃ ቀረቡ ን አው ይላል፡፡

 በዚመመርያ አቀጽ 3 በዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ 1 የተገጹት የመሥራች አረጃ የአባሉ ስፆታሜ፣ ቀሌ ወይም ወረዳ፣ ንዳግባብቱ የሚኖሩታ ልዩ ስም ወይም የቤት ቁጥር፣ የነሪነት የድ ወይም ሌላ ማረጋገጫ፣ የድ ማረጋገቀረበ ና ሰነዱ ያ ቁጥር ያ ቁጥሩ፣ ርማና የባ ቀን የልጽ ንዲሁምረጃ ሰብሳው ስረጃውን ትክክል ስሰብበፊርማው ጋገን ሰነድ የያዘ ን አ፡፡ የፖለቲካ ፓርቲ የአባህ አቀጽ ንስ አቀጽ 1 ና 2 የከቱን የመሥራች አረጃዎች ለመመብ የስችል ቂ ዓዶች“አተያየ” የሚል ጨማሪ ዓን አ፡፡ አዋጁና በዚመመርያ ሠረት የፓዎች ሥራች አን የሰባስበው ሰው አንዲሚጠይቸው ሰዎች ስዳዩ ቂ ማብራሪያ ስጠት አ፡፡ ፓርው የቀርመሥራች አረጃን ትክለኛት ስማረጥ  በዚመመርያ ቀጽ 3 እስከ 4 የከቱት የመሥራች አረጃዎች ክለኛት የጋገጠው፣ ፓርው ኃላፊዎች ወይም ች ወይም ፓውንማስመዝሚያለክተው ሰው ሲሆን የጋገጠውም ሚያለክተው ሰው ቃለ ሃላ ው።

 አንድ ፓርቲ ተገቢውን የሥራች አት ቁጥር በዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ 1 መሠረት ቃለ ሃላ አግፎ ሲቀርብ፣ ርዱ የቀረውን ሰነድ ሮ የሟላ ሆኑበኋፓርው ተገቢውን ማረጋገሰጠዋ፡፡ በዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ 1 የደነገገቢኖም አጠራጣሪ ሁኔታ ሲያጋና አጠራጣሪዎቹ ረጃዎች ሱ ፓርረው ሚገባው ዝቅተኛ የአባት ቁጥር ያነረው ል ብሎ ነ፣ ርዱ የፓሥራች አኖሩት አካባቢ የነሪነት ማረጋገጫ የመስጠት ሥልው አካል በመር የመረጃዎቹን ትክለኛሊያጣ

የተመዘገቡ የአገር አቀፍና የክልል ፓርቲዎች ማሟላት ያሉባቸው ግዴታዎች መመርያ ምን ይዟል?

የመሥራች አታና ማኅበረሰዊ ስብጥር

አዋጁ አቀጽ 64(6) ተደሠረት ንድ የፖለቲካ ፓርቲ የሥራች አሚያሰስብዜ የፆንና የተለባቢሉ የኅብረተክፍሎችን ተዋጽኦ በማገናዘብ ን አ፡፡ የአባት ቁጥርን በሚመለቦርዱ የቀርብ ሪርት አንድ አገር አቀፍ የለቲካ ፓርቲ አዋጁና በዚመመርያ የተውን የአባት ቁጥር ው ስኑ፣ የሁት ዓመቱ የት ዝርዝር ሪርት ለቦርዱ ማቅረብ አ፡፡ ፓርው የቀርው ሪት የአባቱ ቁጥር አዋጁ ተቀመጠው ጠን ያነሆኑን የያመለክርዱ የን አት አሟላ ፓርዕዛዝ ሰጣ፡፡

ልል የፖለቲካ ፓርቲ ች አት ብዛት

አዋጁ አቀጽ 65 ተደገገመሠረት አንድ የካ ፓርቲ የልል የፖለቲካ ፓርቲ ኖ የሠረንስ 4,000 ራች አት ሲኖው፡፡ በዚህ አቀጽ ንዑስ አቀስ 1 ተመሥራች አት ውስጥ 60 በመቶ (ማለት ከ2,400) በላይ የሆኑት የልሉ መደበነዋሆን ለባቸው፡፡ ስአገር ቀፍ የካ ፓርቲ የነገት አግቸው ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ስቸው በዚመመርያ ቀጽ 3 ስከ አቀጽ 7 ስለአር አቀፍ የፖለቲካ ፓርዎች የከቱሥፈቶችና ግዴዎች፣ ል የፖለቲካ ፓርቲ ላይተመሳይነት ተፈጻሚ ፡፡

ፖለቲካ ፓርቲ አን ስችሉ ሰዎች

 አዋጁ አቀጽ 63 ተደገገሠረት የት ሰዎች የለቲካ ፓርቲ አን አይ፡፡ ፣ ዓቃቤ ሕግ፣ የመከላያ ሠራት አል፣ የስ፣ የደኅትና የጥታ አካት፣ የርዱ ባለሥልጣናትና ሠራች ናቸው፡፡ በዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ (1) የጠቀሱት ሰዎች ፖለካ ፓርቲ አንቀሳቀስ ጉ የመንግሥት ሥራውን ቅ አለባቸው፡፡ በዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ (2) የደነገውን የጣሰ ሰው ከያዘው የመንግሥት ሥራ ራሱ ፈቃድ ንደቀቀ ተቆጥሮ ሚመለተው አካል አጊውን ዳልአዋጁና በዚመመርያ መሠረት የፓሥራች አን የሚያስብ ሰው በዚህ ቀጽ ስ አቀጽ 1-3 ን ኃለ ቃሎች ሚያነጋቸው ሰዎች ርበ

ፖለቲካ ፓርቲ ች የት ሰነድ ቅረብ ት ስ

በዚመመርያ ተደሠረት ቀፍምልል ፖለቲካ ፓርት የቸውን የአባት ቁጥርማሟት የፈረው ሰነድሕዝብ በይፋ የጽ ሰነድ ርዱ የፓቲ አቱ የፈረሙን ሰነድ ሕዝብ ፋ ሲያደርግ፣ የፓርቲዎች ሥራች አን የግል ሕና የግብት ገናዘበ ሁኔታ የአባላቱን አራሻ ሳልጽ ሊያቆይ ል፡፡

ጁ የጠውን ቅተኛ የአባት ቁጥር የማጊዜ

 ም ሲል ተመዝግቦ በመንቀሳቀስ ለ አገር አቀፍ የካ ፓርቲ የአባቱ ቁጥር ሕ (10,000) ያነነ፣ መመርያ ት ቀን አንስቶ ት ወራት ዜ ውስጥ ጠቅላ የአላቱን ቁጥር ንስ አሥር ማድረስ የስፈልውን ተጨማሪ አዋጁና በዚመመርያ ተደነገገመሠረት የአባላቱርማ ሰበን ሰነድ ለቦርዱ ማስረከብ አ፡፡ ቀም ሲል ተመዝግቦ በመንቀሳቀስ ለ የልል የካ ፓርቲ የአባቱ ቁጥር አራት ሕ (4,000) ያነነ፣ መመርያ ት ቀን አንስቶ ት ወራት ዜ ውስጥ ጠቅላ የአባላቱን ቁጥር ስ አራት ማድረስ አዋጁና በዚህ መመርያ ተደሠረት አላቱሰበን ሰነድ ለቦርዱ ማስረከብ አ፡፡

የፓቲ ኃዎችን አራረጥ ስማሳወቅ

አዋጁ አቀጽ 67(2)(ረ) ተደገገሠረት የካ ፓርው ኃላፊዎች ፓርው የመተዳደሪያ ንብ ረት ፃና ዴሞክራሲነ ምርጫ የረጡ ሆኑን የልጽ ሰነድ ለቦርዱ ማቅረብ አቸው፡፡ ቀም ሲል ተመዝግቦ የነረ የፖለቲካ ፓርቲ በዚህ አቀጽ ንስ አቀጽ (1) የደነገገውን ሥፈት የላበን የዜ ሁኔታ ርዱ የፓርዎችን ራዊ ሁኔታ ገናዘበ ንገድ

ፖለቲካ ፓርቲሮግራም

 አዋጁ አቀጽ 73 ተደሠረት የፖለቲካ ፓርቲ ሮግራም የሚድቀነ የሻሻፓርው ጠቅ፡፡  ቀም ሲል ተመዝግቦ የነረ የፖለቲካ ፓርቲ ጠቅአዋጁ መሠረት ተብስቦ የፓርቲውን ሮግራም የድቅን የዜ ሁኔታርዱ የፓውን ራዊ ሁኔታ ገናዘበ ንገድ

ፖለቲካ ፓርቲ የመተሪያ ንብ ዘት

አዋጁ አቀጽ 74 ተደሠረት የፖለቲካ ፓርቲ የመተዳደሪያ ንብ የች የቱ ድጌዎችን ማተት አ::

አባት ቅላና ስብት ሁኔታ

ፖለቲካ ፓርው ልዩ ልዩ አካ፣ የረጡርዓ፣ የት ዘመናቸውና የሥራ ኃላፊቸው፣ አት የሉት የአባመዋጮ ዓይነት፣ ፖለቲካ ፓርው የጠቅዔ አንደ ሁኔታው አዋበዚህ መመርያ ረት አገር አቀፍ ፓርቲ ንስ 500 አ፣ የልል ፓርቲ ንስ 200 አማድረግ ስን ድጌ፣ የፖለቲካ ፓርው ጠቅዔ ስብንስ ሦስት ዓት አንድ ጊዜ መካሄድ ሆኑን የልጽ ድጌ፣ የፓርቲው ቅርንጫፎች አርና አራርን ጨምሮ የፓርቲውን ቅራዊ አደረጃና የን ተዋረድ፣ የፓርቲውን ጠቅዔ ውሳኔ የፈልጉ ችን ዝርዝ፣ የፖለቲካ ፓርሌላ ፓርቲ ወይም ፓርዎች ር ውህ፣ ቅንት ወይም ግንር የፈጥርበት፣ንዲሁም ፓርው የፈርን የውሳኔና የት ሒቶች የያዙ ድጌዎች፣ የፓርቲው አር አቀየደረጃው ሉ አገራዊ ምርጫዎች ዕጩ ሆው የቀርበበርዓ፣  የፖለቲካ ፓርው የው ሀብ፣ የፋይናንስና የዲት አተዳደር ርዓት አሠራር፣  የፓርቲውን ንዘብና ንብረት አተዳደር ፣ የገቢ ማስገኛ አራርበእነዚን ሥልን አካል ወይም ኃላፊን የልጽ ድጌ፣ የፖለቲካ ፓርው የውጥ አግባቶች አፈታት ርዓ፣  የፓርቲው አመራሮየደረጃው ሉ ኃዎች አመራረጥ ግነፃፍትሐዊ ንዲሁም ጥር ጥ ድንገድ የረጡ ቸውን የልጽ ድ

ፖለቲካ ፓርቲ የመተሪያ ንብ አ

አንድ ተመዝግቦ በመንቀሳቀስ ለ የፖለካ ፓርቲ ስካሁን ሲት የነረውን የመተዳደሪያ ንብ አዋጁ አቀጽ 74 እና በዚመመርያ አቀጽ 14 ተደነገገሠረት ማሟት፣ ርዱ ሚያስቀምጠው ዜ ውስጥ አድቆ ለቦርዱ ማቅረብ ርበንቡን ማሻሻል የጠቅዔ የነ ፓርምን ህል ህንን ንደሚገባው የፓርቲውን ራዊ ሁኔታዘበ ንገድ ርዱ

የጠዔ ስብ

ም ሲል ተመዝግቦ በመንቀሳቀስ ለ የካ ፓርቲ በመተዳደሪያ ንቡ ሠረት ጠቅዔ ሳያካሄድ ጊው አልፎነ፣ ርዱ ጠው የገደብ ውስጥ ጠቅባዔን ማሄድ አ፡፡ ርዱ ህንን ተመተ የፓርቲዎችን ማኅደር በመመፓርዎቹ ማሳሰበደቸው ሠረት የጠቅዔ ማሄጃ ያላቸው የፖለቲካ ፓርዎች ቀም ሲል ያደት ጠቅአዋጁ ተደሠረት ልተሟላኖ ሲኝ ወይም ሌች የጁን ሥፈማሟት የጠቅዔ የስፈልግ ሲሆን፣ ርዱ የፓርቲዎችን ነባራዊ ሁኔታ፣ የምጫ ሰሌዳ የመሉትበማገናዘብ የጠቅዔያቸውን ሊያደርጉ የዜ ወስኖ ሳውቸዋ፡፡

የፓቲ የኃፊነዎች

አንድ የለቲካ ፓርቲ ውስጥ ላፊነታ የረጉ ምርጫች የፆታ ተዋጽያገናን አ፡፡ ፓርህንን አሳይገበዚህ ረያደውን ቂ ጥረት ማስረጃ የማቅረብ ግዴታ አ፡፡

ፖለቲካ ፓርቲ ቅርንጫች ግን

አንድ አገር አቀፍረጃ፣ ልል በታርከኖች ቅርንጫፎች ሉት የፖለቲካ ፓርቲ፣ ቅርንጫፎቹ መካከውን ግንና የሥልን ተዋረድ በመተዳደርያ ንቡ ንገግ አ፡፡

ቱ አሄድ የስከትው ው

አዋጁ  አቀጽ  98  ተደነገገው  ሠረት  አንድ የፖለቲካ ፓርቲ  አዋጁና በመተዳደሪያ ንቡ መሠረት የአባት ጠቅዔ ማሄድ ሚገሦስት ወር የዘገየ ንደነ፣ ርዱ ፓርውን ተጨጭ ሁኔታ ግምት ማስገባት ሰነ የገደብ ውስጥ ንዲያካሄድ ሳውበዚህ አቀጽ ንዑስ አቀጽ 1 ተመተው የገደብ ውስጥ ፓርው ጠቅዔውን ሄደ ዱ ፓርውን ስከ ሰረዝ የርስ ዳል

የመሥፈቶቹ ማሟያ የዜ ሰሌዳ

አዋጁ አቀጽ 160(3) በዚመመርያ ተደሠረት አዋጁና በዚመመርያ የተቀመጡትን ሥፈቶች ርዱ ጠው የዜ ሰሌዳ ያላሟላ ፓርቲ፣ ርዱ ምዝስከ ሰረዝ የርስ ድበት

አነስተኛ ቁጥር ቸውን የማረሰብ ክፍሎል ስተቋሙ ፓርዎች

በዚመመርያ የፖለካ ፓርዎች ዝቅተኛ ሥራች አን፣ ንዲሁም የጠቅዔ አተ የጠው ግዴታ ፌዴሬሽን ምውቅና የሰጣቸውን አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን የክፍሎች ወይም በይፋዊ የዝብ ቆጠራ ው10,000 እስከ 100,000 ብዛት ንዳላቸው የጋገጠ ማኅበረሰወከል ሚል የተቋቋሙ ፓርዎች ይ ተፈጻሚ አይሆም፡፡ ህን ዓላማ በመያተቋሙ ፓርዎችን የመሥራችና የጠቅባዔ ብዛት ርዱ ፓርዎቹ ወክለዋለን የን ሕዝብ ቁጥርና አፈር ግንዛቤ ማስገባት

spot_img
- Advertisement -

ትኩስ ጽሑፎች

ተዛማጅ ጽሑፎች

- Advertisement -
- Advertisement -