Friday, June 2, 2023
- Advertisment -
- Advertisment -

እንደ ቀደምት ባለታሪካዊነቷ ዘመን ተሻጋሪ መሪ እስካሁን ያላገኘችው ኢትዮጵያ

ይ ወልየስ (ፕሮ)

በመጀመርያ ብዙ ሰዎች አሁን በመጣብን አባዜ “የየትኛው ፓርቲ አስተሳሰብ ነው አንተ የምታራምደው” እያሉ ሰሞኑን ይጠይቁኛል፡፡ መልሱ በጣም ቀላል ነው፡፡ የማንም ፖለቲካ አባል ሳልሆን፣ አገሬን ከፖለቲካው ገለልተኛ በመሆን እያገለገልኩ እገኛለሁ፡፡

ዮጵያ ግዛት እየሰም እየጠበበቢሆን፣ አንዳንች የክ ምሁሮች ስምንት ሺሕ መታት ት የሷን የዛት ከልል ዛ የኖረች አገር ነበረች ም፣ዛኛው ሕዝብ ከሦስት ሺሕ ዓመታት በላይ የሷን መንግሥት መሥደር እንደር ያምመሀሉም መሳንትና ቶች ግዛቷ ፍሎ፣ ማዕኢትዮጵያ መንግሥቱ ደኖ፣ ናው ወደ መጥፋት ቃርቦ ነበ150መትት አፄ ቴድሮስ ፍላ የረችውን ኢትዮጵያ ከመሳፍንት አገዛዝ አቀው አንት ሉዓዊ የጵያ መግሥት ለመመረት ጅማሮ አደረጉ፡ ከያም መቀል የት ነሥታት ይኼን ጅማሮ ማጠከር አሁን የን የኢትዮጵፅ መሠረቱ፡ይ ግን አረግጦ መናር ወይም መታቀ ያለት እነች ኢትዮጵን አልመሠረ፡ ኢትዮጵያ ነበረ፡፡ ያደረጉት ዘመነ መሳፍንት ፍላጡ ትተዳደር የችውን ኢትዮጵ ማዕከዊ ወይምሃዳዊ መንግሥት እንድትተዳደር ነው ያደረጉትአፄቹ እንደና የቋቋመችው ኢትዮጵያ ግን አንድ መንግሥት ሊው የሚችለውን ቁመና ሉ ለቶሎ ሊጣላት አልለም፡፡ ለዚህም ሦስት ምቶች ሊቀሱ ሉ፡፡

አንደኛ ታው ተቆጥረት የትን መሳፍንትና የላባዛት ድ ማዕዊ መንግሥት ማምት ከድና ጊዜ የሲሆን፣ አፄች ማለትም ቴድሮ፣ ተክለ ጊዮርስና ስ የሞከትንዳግማዊ ምኒልክና የና ጥምረት መንግሥት መሥሬ ኢትጵያ ያዘችውን ግዛት ቅርፅ እንዲሉምም የአፄ ኃይለ ሥሴ መንግሥት ኼንኑነ አፄ ምኒልክ የየሰውን የን ግዛትማጠከር ዛሬ የምትገኘን ኢትዮጵያስረክቡም፣ አንንድ የዛቱ መሳፍንትና ባባቶች ም ልጆቻቸው የአፄውን ግዛት ባለመቀቸው መን ተሻጋሪው ግር እስካሁን የሐት ታሪክ እየፈመኖቸው አሪቷ ኔ እታድግ ም፡ ከነህም አንዱ በምኒልክ ግዛት ብ ጊዜ ከፍኛ የሰብዓዊ መጥሷል የሚለው ነው፡ላይ አሃዳዊ መንግሥት ለት ንቹ ኃል መቸው ዕን ነው፡፡ ማንኛውም አገር ደሞ አሁን የያዘውን ዝ የደረገው ል ነው፡፡ አለለዚያ ከይ ትንበዓለም ጠሩ ነበ፡ ሌላው ከዞ የሚነገረው የፈጠራ ታሪክ  “የምኒልክ አገ፣ የሴቶችን ጡ ነበር” የሚው፡፡ እይ የምኒልክን ር የሚመሩ ራሶችአንድ ሥርት ባለው ንሥ የመሉና በሕግና ሥርዓት የሚተደር ወደር ው የሚዘምቱ መናቸውን መገንቂ ነው፡፡ ሌላው ካኔ አ ኋላ ረው ለመቸግ ኼን ያደርት አሉም፡ ከህም በላይ እንዲህ ለ ድጊት ኢትጵያ የነት ታሪክ ዘግቦ አ፡ እንዲም ምኒልክ ታሪክ ከት አንዱ ባህሪቸው ሀ መቸው ለሆነ ይኼ ታሪክ ለቲከ ለፖለካ ፍጆታ የራ አባልታ ነው፡፡ ምኒልክ ያደርጉ የት ኢን አንድ ማድግ፣ ለሁሉም መሳፍትና ባባቶች ጥሪ የሚግዛታኢትዮጵያ ር ነና ለኢትጵያ መንት ገ፣ ግሁን አልድባሁም፤” ው፡ኼን የትግጅማ ወዘተ. ምንም ጦርነት አካባያቸው ሳይደረግ ማዕከዊ መንግሥት ን ግዛታቸውን አድረሌላ ኩል ግዛታቸውን ወደ ማዕከዊ መንግሥት ያል ከመሳንትና ከባባቶች ጋር ጋት የምኒልክ ማሸነፍ እንጓል፡፡ የሸነፉት መሳፍንትና ባባቶችን ንሡ ምሕረት ማድረግ ግዛታሁን ደሃ ድሉ እንድታኋለማለት ምኒልክ ወደ ግዛታቸው ቸው ነታሪክ የፈ አንድ መስፍን ግዛቱን እንዲያስር ምኒልክ ልጄ ያም ጦርነት ንሄድ ብር” ለው ልኩት እንቢ ጦርነት ከምኒልክ ሠራዊት ጋራ ማልሸንፎ መስፍኑ ምኒልክ ጋ ባል፡ ምኒልክም ናቸው አቀምማያስፈልግ ነት ሁለታንም ወገን ብዙ ዝብ ጨረን፡፡ የአትህ ግዛት ነና አንተ በሠኸው ጥፋት አልህም፡ ም፡ ግዛትህን ደሃ ድል አተዳር” ማለት ፍኑ ያልጠቀውን ከናገሩ ምኒልክ መቀለመሆኑ አንተ ጦርታሸንፍ ኑሮ እን ምንደርኝ ነበር” ሸት እንናገር ለታው ከእኔ ት እቀህ ነር” ት እናገረአጠቃይ የያ ሕዝብ ይህንን ሩህሩህነት መልቶ ነው ከር እስከ እምዬ ምኒልክ ም ያወቸው

ሁለኛው ኢትዮጵያ እንመጣ ተተትቦ ያት የአ የቅኝ ግዛት ፍኢትዮጵያ ይ ማየሉ ነ፡ አፍሪያን ወርረው እደያዙ ኢትንም የጊው ወረው ለመዝ ያደረጉት ሙ ጀግኖች አባቶቻንና እናቶቻጥ መስዕትዙር አዛዝ ለአንነት አንጋጭ መትና ባባቶች ኋላም ልጆቻቸው የጦርሣሪያ መስት፣ ንጉሦረጋግው እንዳይ፣ መሳፍን እንዲምፁባቸውረግና ለኢትዮጵያ ንም ዓነት የት መሪያ የነው ቴክኖሎጂ እንስ ማዕማድረግ ገሪቱ እንደረት ጫና ቀል አልረም፡ የአፄ ቴድሮስ መንግለጋ ለእንሊዟ ንግት ቪክቶለምኑ ር ነኝና ብርሃን ”  ለው ጠቀው መልስ ያላ አሁኑ ጊላላኪዋ ግኩል ኢትዮጵያ አትልጥን” ክት የምዕባውያን ለቲካ ነኛው ጵያ ለት ንሉት አፄቹ ከጥት ከአባቶቻቸው የረሱትን አተዳደር ነው እንጂ የሚ ና ቴሎጂ የገዘ አተዳደርም ጣኔም መኖን አቁም ነበ፡፡ ኼም ነበት ምት አሪቷ ከጭ የሚመን የቅኝ ግዛት ወረራ ለቋቋ ከሌላው ለም ድንበሯን ዘግታለነረ የንዱትሪ አበዓለም ለኢትዮጵያ ሳይደረስ ረቱ ነው፡፡   ጣኔነ ልማት ኢትዮልመጣት ምቶች ከይ የዘረዘቸው ቢሆንም ለኔ አመምጥ የንግሥት መሪ ትልቁን ድዛል

መሪ ቻውን ለምን አስፈለገ? ባል ን ሬዚዳንት ወይም ጠቅላትር ቀት መሠረተ አሱ የሚተማመን ካልበሥሩ የሚትን ትሮችም ሆነ ሹማምንት ለማሠት አልም፡፡ እንዲት የሚቸው ሱ ያነሱ እሺ ታ የሚሉትን ነው፡፡ ስለዚህ አንድን አገር ተብትቦ የያዘውን ኋላ ቀርነት በጣጥሶ ዕድገት ለማምጣት መሪ ወሳኝ ነው፡፡ በዚህም ነው በጀርመን ቢዝማርክ፣ በእንግሊዝ ቸርችል፣ በቱርክ አታቱርክ፣ በቻይና ማኦሴቱንግ ወዘተ. ዘመን ተሻጋሪ ሥራ ሠርተው አገራቸውን አሁን ላለበት ዕድገት በማድረሳቸው ዘለዓለም ሲታወሱ የሚኖሩት፡፡ እነዚህ አገሮች መሪዎቻቸውን የሚያደንቁዋቸው ያመጡላቸው ልማት/ዕድገት በሕዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ስለ አገኘ ነው፡፡ ሥልጣናቸውን ከተዉ በኋላ ሕዝቡ የሚያደንቃቸው ለአገሪቱ የዘረጉት የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፖሊሲ ዘመን ተሻጋሪ በመሆኑ ነው፡፡ ስለዚህም ነው አንድ አገር “የበቃ መሪ በምዕት ዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ልታገኝ ትችላለች፤”  የሚባለው፡፡

ኢትዮጵያ የት መች ሁሉም ምንም አልሠም ለለት ሊ፡ የጊያቸውን ነባዊ ሁታ መስ ያስፈልጋል፡ አንድ ግን መስማት ያን መሠረታዊ የንግት አሠራርን ዘግቶ ለዘመናዊ ኢትዮጵያ መሠረት የጣለ መሪ እት አሁን የምናንቅያ ነው፡ኼ እንደ የዘመኑ የሩ መዎች ዘመነ መንግሥታቸው ምን  እንደሚመል ዓን ምን ጎ ነገር ን ጉድለት እንቸው

መሪዎችና ዘመነ መንግሥታቸው

ኢትዮጵያ የዘመናዊ ጣኔዝባ ለመቀበን ያአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ ነው ንል ዙ አንሳሳትም፡ አፄ ቴድሮስ ሉ ዘናቸውን ከአንጋጮች ጋራ ጉ ከማለፋበላይ ያኔ ለም ትልቁ ቴክኖሎጂ የሚባለውን የጦር መሣሪያ ለማምስላሳካ ድሮስ ኢትዮጵያን አንድ ለድረግ የደቁ መሪ ነበሩ ከማለት ሌላ ዘመናዊ ማምት መሠረት ነበሩ ለለት አያደፍርም፡ ከቴሮስ ላ ከመጡት ነገሥታት ው የሚቀሱት ፄ ምኒልክ ናቸው፡ አፄ ምኒልክና መንግሥታቸው የዘመናዊ ኢትዮጵያ ር ቀዳጅ መን የሚያሳዩ አንንድ ሁታዎች መጀመርያ ሜን ይ ያለውን የጵያ መዲና ወደ መሀል ኢትዮጵያ ማምዲስ ይ መሠረቱ፡ሳይሙ ለከተማዋ የሚስፈልገማገዶ ለሟሟት ከአውስትራሊያ ህር ፍ አምጥመትከ ያን ጊዜ የን የማግር አወገዱ፡ እይ መታቅ ያለዲስ አያን ጊዜ ጫካና ማንም ልሠረባት የዝሆንና የሳ መኖሪያ ች፡ ጥቂጆዎችፍል ኃ () አካባቢ የሚሲሆን፣ ህም ጆ ቤቶች መቀመጥ አባለሽታ የታመሙ ሰዎች ፍል ታጠባት ነ፡ የናቀለ ው አልነበረም፡፡

አፄ ምሊክ መንግሥታቸው ጥ ለመያ ጊዜ ኒስትሮች የየሙ ሲሆን፣ የልማት መሠረት የኑት እንደ ትምህት፣ ፣ ባ የቧንቧ ኃ መንዶችና ድልድች ወዘተ. ለመያ ጊዜ ኢትጵያ አዘ፡ እንዲልክ በዓለምመጣ መታት ኢትዮጵያ ጋታቸው ከቀዳሚዎቹ አገሮች ኢትዮጵን አንዷ አድታል፡ ምኒልክ አዲስ የልማት መሠረተ ልማቶዘረምና የታላቁ ድዋ ድል ባለቤት ቢሆኑም መላ የንግት ጊዜያቸው ገ መንግሥት የለውዘልማድ የሚለነረ የዘመናዊ ኢትዮጵቅጣየት ከነገሡት ነገታት ማ ንሥ ከማባል ኢትሙሉ የሚቀይር ዘመን ሪ ሥራ ሠው ለዛሬው ዕድገታን መሠረት የጣሉ መሪ ለው ሱ አልቁም፡፡ ከው የቀጠሉት ልጅ ኢሱ የንግሥና መት ያደረጉ ናቸው ንደ መግሥት መሪ መቁር ያቸግቀጥሎ የት የንግት ዘውዲና የንጉሥ ተፈሪ መንግሥት ነው፡፡ ንግንደ ዕሰ ሲቆጠሩ አልጋ ወሽ ንሪ መንግት መሥው ልማት ለበሰቀሳቅ፡ ትምህት ቤት፣ የጤናያ፣ መንገዶና ድልድ የአስተደርች የና የጦር ማሠልቋም ወዘተ. መጀመርያው የንግሥና ዘመናው የመሠረቱ ሲሆን፣ ኋላም ንግሥቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥሴ መንግሥቱን አለው የልማት ሥራን እያካሄዱ እያ ያን መግባ ሊቋረጥ ፡ ከጠበኋገ መንግሥትን ዳግም ማዘጋመናዊ መንግልዩ ልዩ ስቴሮች፣ ባጣኖች፣ መሥሪያ ቤቶችና ኢንስቲትዩቶች ወዘተ. አቁመ19ኛው ምዕት ዓመት ያሉት ነገታት ታገሉ የን ኤትራን ማባህር ር እንት ማል የቀዳማዊ ኃለ ሥጤት ነው፡ልማቱ ኩል ንጉሡ ሁሉን አቀፍ ማድረግ  የጠይ ግዛቱ ና ከማ የጤና ማቋቋም፣ የአየርና የባህር የትት አውሮች መዘጋት የስ ትራንስርትን ይ ግዘቶች ልትና ና ክምት ጋለግሉ መንገዶፋፋሕዝቡ የሥልኔ ትሩፋትን እንዲገኝ አድ፡ አነስኛ፣ መካከለኛና ትቅ ኢንዱስትሪዎስፋፋበስቃ ጨርቅቆዳበነዳጅ ማጣርያ (ሮሊየም ሪነሪ) ወዘተ. ፊ እርሻዎች ካዱን የሉ፤ ፣ የኩት፣ የዱት፣ የቢራ፣ የለስላና የአረቄ ወዘተ. ዎችት አገሪቱ ዘናዊ እንድትሆን ጥረ፡ ቀዳማዊ ኃይለ ሥሴ ከመሠት ምናው ለትምህት የሰት ከፍነሳነት ነው፡ለይ ከጠኋላ ኢትጵያ ኔ ወደት ልትመድ የምትለው ትምህት ነው ለው ቸው ከንጉሥታችመጀመርያመታት የትምህርት ስት ለተግባረዕድ፣ ለንግድ፣ ለእርሻ፣ ለጤ፣ ለምህነትና ለፋብሪካ ዘተ. ትምህት ቤቶችን ከፍው አዛኛው ለትምህት የረሰ ኢትዮጵዊ ወጣት እሁ እንዲማድረግ ጥቶቹን ወደ አገቱ ገዘብ እንዲሩ ያደረጉ ሲሆን፣ እህም አገልከው የመለሱ ኢትዮጵገሪቱ የንግትና የል መሥሪያ ቤቶች፣ ኮና ዩኒርስች ማደና መስፋት ጥልቅ ና እንዲጫወቱ አድ፡ እይ መታስ ያለለይ መጀመርዎቹ መታት ንሡ ለትምህም ሕዝቡ ገቶት ልቹን እንዲልክ ማያ ለወና ለልጆች መስት ያደረጉት ጥረት ው፡አጠቃይ የአፄ ኃይለ ሥሴ መንግት አሁን ኢትዮጵያ የምትትን ረተ ልት፣ ዘመኑ ያመዲስ ካልበስ ሙሉ የመሠረመንግሥታቸቸው ነው፡፡ ከነህም አሁኑ ጊዜ ጥሬ አቋም አቸው ለው ሱት የንግት መዋቅሮች የጵያ የር መንገና ቴሌ የና የጦር ማልጠኛና አካዴሚች፣ የአዲስ አባ ዩኒሲቲ፣ና ማልጠኛ ኢንስትዩቶ ወዘተ. ከሱት ውስሉ፡፡ የጭ የለቲካ ግንኙነቸውም አሪቱ ትልቅ ዝናና ታ እንድታገኝ አ፡ የአፍሪካ ኅረት ጽት ቤን እህ እንዲደርግና የገለልኛ መንግሥታት ማኅማቋቋም፣  ከኝ ግዛት ለይ የአፍሪካ አገሮች እንዲወታደር፣ ለቲካ፣ ዘብ ዕገዛ ማድረግ ቸውን እንዲገኙ አገሮች ም እንዲኮንሪያና ን ወዘተ. ያደረጉት ጥረት ታሪቸውን ዘለዊ ያደር

ከነበት አፄች ቀዳዊ ኃይለ ሥሴ ኢትን ለልማት ያደረት ጥረት ከፍቦታ ቢያሰጣቸውም፣ይ ከአገሮች ታዩ እንደሚባት መ ለቲካን አክለ ለፖለካው አጋዥ የሚሆን ነፃ የሚንቀሱ ጠካራ የፓርላማ ሥርዓት የመንግሥት ተቋም የሕግ አውሚ ወዘተ. አቋቁመው ቂ የነ ማኅና ኢኖሚን የሚጥ መሠረት ባለመጣላቸው፣ሁሉም ኢትዮጵዊ እንደ ቆራጥ መሪ ባይነት አገኙምሪም ከቸው ጥ ሁሉም ዊ ከማቱ ሽ አለመሆኑና ድህነት አለመፋቱ 90 ይ የነው ገን የለትን ለባለ መሬቶች እንዲገደዱ የንሣዊው ሥርት ፍፁና ባባት በብዙ ወቶች ቀዳማዊ ኃይለ ሥባይነት አለግኘታቸው ወዘተ. ሉ፡፡ አጠቃቹ ዘመን አመሩ ወጥ ኑ አልማት የሚሸጋር መሪ ንሥ ለል ነበ፡ ሁሉም ነገር የሚቸረው ከንሡ ነው፡ቀዳማዊ ኃይለ ሴ ዘመን የገ መንግሥት ጀምር ሠ ነገቱ ለሕዝባቸውገዛ ቸው የሰጡት” ነው የለውለዚህያ ዘመናት ከነበት ንች አንን መርጦ አክ ለጵያ ለመፍሩ ነው እን ሩ ንርላት ኑሮ እንደ ንና እንሊዝ ማኅና ኢኮኖሚ የገች ኢትዮጵያ ትሆን ነበ፡ ከካኤል፣ ጃፓን እን  በሚለው መጽአንድ ወቅት ሥልኔ ከኢጵያ ራ እኩል አንደ ነበረ፣ ጃፓን ባደረገችው ለውጥ ኢትዮጵያ ን እያው እንደ ቀረች የጠቀሱት ሩ ማረጃ ነው፡ለዚህ ነገሥታቱ ዘመን ከነበት ነገሥታት አዳንዶችጊዜያቸው ሠር ታሪክ ዘክቸውም ለኢ ዘመን ሻጋሪ ሥራ ሠሬ ያጋጠመንን ግር እንይኖረን ላላስ ከንቹ መሀልነት፣ ማኅና ኢኮኖያዊ ዕድገት አምጥለን የምንጠቀሰው ንሥ የለም

45 መታት ት የዘድ አገዛዝ ከታታይ የት መንግሥታት አመሠራረታቸው የደቦ ለሆነ፣ ከስጣቸው መሪ ባለመቱ ኢትዮጵያ እስከ ሬ ከድሆቹ አገታ እንትወጣ አድጓታል፡ 120 ወደሮብ የዘድ አገዛን ገሶ የው ደርግ መጀመርዎቹ ዓመታት ማንኛውንም ኔ እከ መግል ድረስ የሚ 120ቹ እጃቸት ነበም አካባው ያሉትን ና የግ አባትን፣ ምሁንንና ወበጭኔ ጨፍጭፈ/ መንግሥቱ ኃይለ ቸኛ መሪ” ነው ቅ አሉ፡፡ እሳቸው መነትናምሁኑ ትብብበሥን ዘናቸው አንዳንድ መረታዊ ለውጥ ኛን ማጥፋት፣ የታና ቤት የንግት ማድረግ ወዘተ. የማኅና ኢኖሚያዊ ትሩፋት ከማምውጭአምባገነንነት ው የሰውን ልጅ ማጥፋት ወንጀል ፕሬዚዳንት መንግሥቱ ኃይለ ርያም ኢትዮጵን ወደ ል የወዱ መሪ ናቸው ዙም ከእው አይርቅ

ከመንግሥቱ ኃይለ ማርያም መንግሥት ቀጥሎ የመጣው ሌላ የደቦ መንግሥት ራሱ የብሔሮችን ክልል ፈጥሮ የመጣው የኢሕአዴግ መንግሥት ነው፡፡ ይኼ መንግሥት ለ27 ዓመታት በቆየበት ዘመን ይዞት በመጣው አዲስ የተወሰኑ ብሔሮች ስብስብ ፖለቲካ ምክንያት አገራዊ አጀንዳን በማሳነስ ክልላዊ በማድረግ ለኢትዮጵያ  ቆራጥ መሪ ለማምጣት  አላስቻለም፡፡ በመንግሥት ዘመኑ የተሻለ ልማት ከበፊት ካሉት መንግሥታት ያመጣ ቢሆንም ልማቶቹ ለኢትዮጵያ ጠቅሙ ልቅ ለክልሎች እንለው የቋቋሙ፣ በብሔሮች መካከል አንን ትልቅ ጠቃ ሌላውን አናሳ ማድረግ ት መንዔ የኑና ፍታሐነት የደላቸልሉ ሉ የፈረጠሙ ድጅቶ የልማት ታር የሚባል ዘተውዝቡ ለግለች ኪስ መለቢያ ሙና የት ወዘተ. ናቸው የው ልማት አሪቱ ይ እርታን ሊጥ አልለም፡፡

በኢሕአዴግ መንግሥት ዘመን ጎልተው የወጡት መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ናቸው፡፡ አባሎቻቸው ለእሳቸው ያላቸው ከበሬታ ከሰማይ በታች እንደ እሳቸው ያለ በኢትዮጵያ አልተፈጠረም ብለው ያደንቁዋቸው ነበር፡፡ እንዲያውም እሳቸው ከሞቱ በኋላ በዩኒቨርሲቲያችን እሳቸውን ለማስታወስ በተደረገው ስብሰባ ላይ ሁሉም እየተነሳ እሳቸው ለብቻቸው ኢሕአዴግን እንደ መሩ የመጣው ልማት በእሳቸው አርቆ አሳቢ መሪነት እንደሆኑ ድርሳን ሲያወሩ፣ ስብሰባውን በዘጋቢነት የተጋበዘው ጓደኛዬ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ “ምንድ ነው የምታወሩት፣ አቶ መለስ በሕይወት እያሉ ራሳቸው ሲያወሩ እኔ በኢሕአዴግ ነው የምመራው ይሉን ነበር፡፡ አሁን ደግም ያለ የሌለውን ሥራ ለእሳቸው ከሰጣችኋቸው እናንተ ምን ትሠሩ ነበር?›› በማለት ዘገበ፡፡ በዚህ ዘገባው ደስ ያላላቸው የስብሰባው አዘጋጆች ጓደኛዬን ከስብሰባው በኋላ እንደ ወቀሱት ትዝ ይለኛል፡፡ እኔ እሳቸውን በአካል በሥራ ምክንያት የማግኘት ዕድል አጋጥሞኛል፡፡ ከፍተኛ ዕውቀት እንደተላበሱ በቀላሉ መረዳት ይቻላል፡፡ ከዚህም በላይ ሚኒስትሮቹም ሆኑ የበታች ሹማምንት ሲታዘዙዋቸው ጥያቄ እንደማያነሱ ታዝቤያለሁ፡፡ ይኼንን ዕውቀትና ሙሉ የበላይነት (Absolute Power) ተጠቅመው፣ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ አንድ በማድረግ ሥልጣን የሚመነጨው በብሔር ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ብለው (ለእሳቸውም ብሔር የሚጠቅመው ይኼው ነበር) የዜጋ ፖለቲካ ባለማድረጋቸውና ኢትዮጵያዊነትን በሁለተኛ ደረጃ በመያዛቸው ከአገሪቱ ነባራዊ ሁበተመሄቸው ምሥን መሪ የመን ዕድል ሳይ፡ ከህም ሌ ታይቶ ባልታቀ ሁገዛ ናቸውአፄ ሐንስ ጋድሎና ማዊ ኃይለ ሥልህ አጨራሺ ትግል የን የባህር በርልፎ መስን ለዘለለም ፀፀት መጠታቸው ኢትዮጵያውያን ዘንድ የን ጥቅም አው የሰጡ መሪ ደርለዘለዓለም ይታወሳሉ፡፡ በመጨረሻም የኢሕአዴግ መንግሥት ይዞት የመጣው የብሔር ፖለቲካ የሁሉም ብሔሮች ልሂቃን ለእኔ ብሔር የሚል ስግብግብነት በመፍጠራቸው በብሔሮች መካከል ልዩነት ተፈጥሮ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ጫፍ ደርሶ እናያለን፡፡

እንግዲህ እይ የምናየ ኢትዮጵያ እንደ ቀደምት ለታሪካዊነ አንድ ዘመን ተሻጋሪ መሪ እስካሁን እንኘች ነሄ ጽሑፍ የሚዳስው ያለፉትን መች ታሪክ ኑ የአሁን ጠቅላኒስትር ይ አህመድን አመለትም፡ ከመሪ ምን እንደሚጠበቅ ለምሌ ዘመን ሻጋሪ መሪ ከኑት ጥ የቱርኩን መሪ ሙስጠፋ ከማል አታቱርከን ልንወስድ እንችላለን፡፡ ቱርክ በ20ኛው ምዕት ዓመት በሃይማኖትና በብሔር ተከፋፍላ ደሃ ከሚባሉት የአውሮፓ አገሮች አንዷ ከመሆኗም በስተቀር በአንደኛው ዓለም ጦርነት ተሸንፋ ንጉሡና ወታደሩ ሲበተኑ አታቱርክ የተበተነውን ወታደር በማሰባሰብ ከአሸናፊው ጦር ጋራ እንደገና በመግጠምና በማሸነፍ አገሩን ከውድቀት አዳነ፡፡ በዚህ ብቻ ሳይቆም በሃይማኖት፣ በብሔር ተከፋፍሎ ደሃ የነበረችውን አገር ከብሔርና ከፖለቲካ ነፃ የማድረግ በቱርክ አገር ሁሉም ዜጋ እኩል የሚሆንበት፣ በማንኛውም አካባቢ ሄዶ ንብረት የሚያፈራበት፣ ሴቶች በፖለቲካም ሆነ በሃይማኖት የማይጨቆኑበት አዲስ ሕገ መንግሥት ማፅደቅ ክ ሪፐን መሠረተ፡ኼንገ መንግሥት መጠም አታክ ከፍኛ ለውጥ (Rigorous Reform) ሪቱ ሥርበፖለቲካ፣ ባህል ማምጣት ቱርክን ከት አውጥቶ፣ የበለገች ገር እንድትሆን ዘመን ሻጋሪ መሥራቱ እስከ ዛሬ የዘመናዊ ክ አለው ያን ጠሩታል፡፡ ከአታግባር ከለት ምሳሌ ያህል  ለመክ ወንዶች ባህል ጋራ ዞ የሚለብሱት የ ጀ ጠባናፊ ሱሪ ሲሆቅላታቸው ይ ሻሽ መጠምጥጠም ነበ፡ አታክ እንደ አውሮፓውያን መልስ አለባት ያምን ሕዝቡ እንዲለው ሱ አን ወደ ፓርላማ የምዕያንን ልስ ለ ባህል አጥባቂ ነን ለው የሚያስቡ ወግ አጥባቂዎች እርግፍ አድገው ው እንደ አታክ መልበን ጀመሩ 100መትኋላ ማንኛና የጋ አንካራ የሚን የዘመን ጋሪ መሪ የአታክን ሥራ ሙዚየም ለመጎብኘት በሠልራ መጠቅ ግታ ነ፡ እም ዕል አግኝቼለሁ

እንግዲህ ኢትዮጵመኙት እንደ አታለ መሪ አምክ እንያመጣላቸው ነው፡ራችን ባህል እንነውን እንደት እናመልካለን፡፡ መው የናገው ትክልም ይን ሐት እንዳለ በበታ እናስተጋባን፡፡ በቅንነትም ም ፍለጋ መንን አናሽምህ ዓነት ሁታ መሪን ሚፈራ እንደ በሚመለአገ አምክ ለኢትጵያ እስካሁን መሪ አልጠረላትም እንጂ ሕዝቡ ለጥ ሎ መሪ ያዘሠራ ኢትኮኖሚ ማደግ ዙም አድም በር

እግር ለኢትጵያ መሪ ሰጣት ከመው የምንጠቀው ለይ ባለፉት ሃምሳ መታት ለቲከኞች ጥረው ለም በ20ኛው ምዕት ዓመት የን የብሔና የሃት ልዩነት በአራች ላይ ያመጡለአም ለሁሌም በጣጥሶረፍ አሪቷ እንደ ታሪኳ፣ ኖሚም አድጋ ሁሉም ጵያ እኩል ሁኖ የሚደትባት አር እንዲልን ነው፡ኼም መሪ አዲስ ገ መንግሥት ኛውምበሰነቱ እንዲከበ ኢትዮጵዊ የሚያሰኘው ንጂ ሔሩ እንነ፣ የፈለን ሃት፣ ቋንቋና ባህል እንያከማንኛውም ዶ መኖረት ማፍት ወዘተ. አማማኝ ማድረግ ነው፡፡ አን ለልት ምቹ ነ ፌዴራዊ አስተዳደር/ግዛ ል እጂ አንድ ሔር አና አጥሮ የሚጠብቃት አለመሆኑን የሚረጋ ገ መንግሥቱ ን የሥልጣን እርለት የሕግ አውጭው፣ አስፈጻሚብ የለየ፣ ለም አቀፍ የሰብዊ መን ድንጋጌች የያዘ፣ ዝቡ ቋንቋውና ባህን የሚጠብለትምንም አኳኋን በብጅቶ ን ለመያዝ ለቲካ ፓርቲ ማቋቋም እንደማል ወዘተ.ደርጎ መቀረፅ አለ

ጠቃለያ በአፅንኦት መታሰብ ያበት እያንዱ ሔር የሱን ክል አጥሮ ከሔረጭ ያለው መጤ ነ ሎ ኢትዮጵንን ገራቸው እንደ ባዕድ የሚቆጠሩበት ሥርትን ለት መር ከለቅልቅ የያመጣው ምንም ነር አይኖር፡ ኢትዮጵያ አሁኑ ጊዜ ያለችው 21ኛው ምዕት ዓመት ማለትም የጵያ ዜጋ ኢትዮጵዊ ነ ሎም አፍሪካዊ ነ፡ ከያም የምድር ው ነው በሚታሰት ዘመን ነው፡፡ ከጪ ግን ለቲከኛ ሔሬን ዤ ክል መሥቼና ከኢትዮጵያ ገ ለመር እለሁ ሎ ማና ለጦርነት ዝቡን ማት አሁንኢትዮጵያ ያለውን ነባዊ ሁታ አለወቅ ነው፡፡ ማንም ሔር የሱን ክሶ ከኢትዮጵያ ሊወጣ አልምሔሩ ለቲከች መካል ክፍፍል አለ፡፡ ሌሰርይስሉ፣ ሉ እንደሚባሔር ለየሁ ባል፣ ጦርነቱ ጥላኢትጥ ማንም ር አናፊ ሊሆን አልም፡ የነሳው የበርነት ማ፡ ኢትዮጵያፈርሉም አገር ያኼ እንን ኢትዮጵያን አንድ ላይ ሲን መሥው አሮ መኖር ነው ቸኛው መፍት፡፡ ይኼንንም የሚደርግ እግዚአሔር መሪ ይስጥ፡፡ አገችን ኢትያ ለዘለም ትኑ!

ከአዘጋጁ፡- ጸሐፊው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የኬሚካል  ኢንጂነሪንግ ፕሮፌሰር በላይ ወልደየስ (ዶ/ር፣ኢንጂነር) ሲሆኑ፣  ጽሑፉ የእሳቸውን አመለካከት ብቻ የሚያንፀባርቅ መሆኑን እየገለጽን በኢሜይል አድራሻቸው [email protected] ማግኘት ይቻላል፡፡

spot_imgspot_img
- Advertisment -

በብዛት የተነበቡ ፅሁፎች

Related Articles