Wednesday, June 19, 2024
- ማስታወቂያ -
- ማስታወቂያ -

በሩብ በጀት ዓመቱ የልማት ባንክ ትርፍ በእጥፍ ሲያድግ የንግድ ባንክ በግማሽ ቀነሰ

spot_img

ተዛማጅ ፅሁፎች

የኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማት አትራፊ ሆነው የቀጠሉ ቢሆንም በመንግሥት ይዞታ ሥር የሚገኙት ሁለቱ ባንኮችና አንድ የኢንሹራንስ ኩባንያ የ2013 የመጀመርያ ሩብ ዓመት አፈጻጸማቸው ከቀደመው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ መሆኑ ተመለከተ፡፡

በመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ ሥር የሚተዳደሩት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዮጵያ መድን ድርጅትና የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በ2013 በጀት የመጀመርያው ግማሽ ዓመት የሥራ አፈጻጸማቸውን የሚያመለክተው መረጃ ሦስቱም የፋይናንስ ተቋማት አትራፊ ቢሆኑም በጥቅል ከቀደመው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር የትርፍ ምጣኔያቸው በግማሽ ያህል ቀንሷል፡፡ በኤጀንሲው መረጃ መሠረት የነዚህ ሦስት ተቋማት በመጀመርያ የሒሳብ መረጃ መሠረት ከታክስ በፊት በድምሩ 3.8 ቢሊዮን ብር ማትረፋቸውን የጠቀሰ ሲሆን፣ ይህ አፈጻጸማቸው በመጀመርያው ሩብ ዓመት በጥቅል እናተርፋለን ብለው በዕቅድ ይዘውት ከነበረው 4.36 ቢሊዮን ትርፍ አንፃር ሲታይ ክንውናቸው ከዕቅዳቸው 87.35 በመቶ መሆኑን ነው፡፡

የሦስቱ መንግሥታዊ የፋይናንስ ተቋማት አፈጻጸም ከቀዳሚው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት አፈጻጸማቸው ጋር ሲነፃፀር ምን ያህል ልዩነት እንዳለው ኤጀንሲ ሰሞኑን ባወጣው መረጃው ባይጠቅስም ኤጀንሲው በ2012 የመጀመርያ ሩብ ዓመት አፈጻጸማቸውን የሚያሳየው መረጃ ግን ተቋሞቹ በዘንድሮው ሩብ ዓመት አፈጻጸማቸው ያነሰ መሆኑን ለመረዳት ያስችላል፡፡

ከአንድ ዓመት በፊት ኤጀንሲው የሦስቱን የፋይናንስ ተቋማት ሩብ ዓመት አፈጻጸም በተመለከተ ካቀረበው ሪፖርት መረዳት እንደሚቻለው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣ የኢትዮጵያ መድን ድርጅትና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ2012 በጀት የመጀመርያው ሩብ ዓመት በጊዜያዊ የሒሳብ መረጃ መሠረት ከታክስ በፊት በድምሩ 6.5 ቢሊዮን ብር ማትረፋቸውን ነው፡፡ ይህም በ2013 የሒሳብ ዓመት የመጀመርያ ሩብ ዓመት ከታክስ በፊት ያገኙት ትርፍ ከቀዳሚው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር ከ2.7 በላይ ያነሰ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡

ሦስቱ ኩባንያዎች በ2012 የመጀመርያ ሩብ ዓመት ያገኙት ትርፍ በወቅቱ ከዕቅዳቸው ከ60 በመቶ በላይ ውጤት ያስመዘገቡበት እንደነበር ተጠቅሶ ነበር፡፡ በዘንድሮ ዓመት የመጀመርያ ሩብ ዓመት ግን አፈጻጸማቸው ከዕቅዳቸው በታች ከቀዳሚው ዓመት ውጤታቸው አንፃር ሲታይ ከፍተኛ የትርፍ ቅናሽ አሳይተዋል፡፡

ሦስቱ ድርጅቶች በ2012 የመጀመርያ በሩብ ዓመት 16.92 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅደው 18.99 ቢሊዮን ወይም የዕቅዳቸውን 112.29 በመቶ ማሳካት ችለው እንደነበር የሚታወስ ሲሆን፣ በዘንድሮ የመጀመርያ በሩብ ዓመት 19.99 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅደው 18.89 ቢሊዮን ብር ወይም የዕቅዳቸውን 95 በመቶ ማግኘት በመቻላቸው አፈጻጸማቸው ከቀደመው ያልተለየ አንደውም ቅናሽ የታየበት ሆኗል፡

በቀደመው ዓመት የመጀመርያ ሩብ ዓመት ሦስቱ ተቋማት በጥቅም ካገኙት  6.5 ቢሊዮን ብር ትርፍ ውስጥ ከፍተኛውንና 6.1 ቢሊዮን ብር የሚሆነውን ትርፍ ያስገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት 250.63 ሚሊዮን ብር ሲያስገኝ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ደግሞ 213.77 ሚሊዮን ብር ማትረፍ ችሎ እንደነበር ይታወሳል፡፡

በቀደመው ዓመት በመጀመርያው ሩብ ዓመት 6.5 ቢሊዮን ብር አትርፈው የነበሩት እነዚህ ሦስት የመንግሥት የፋይናንስ ተቋማት በ2013 የመጀመርያ ሩብ ዓመት የትርፍ ምጣኔያቸው ወደ 3.8 ቢሊዮን ብር የቀነሰበት ምክንያትን ኤጀንሲው ያወጣው መረጃ ባያመለክትም በዘንድሮ የመጀመርያ ሩብ ዓመት በጥቅል ለታየው ቅናሽ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የትርፍ ምጣኔ በከፍተኛ ሁኔታ ከመቀነሱ ጋር ይያያዛል፡፡ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፈው ዓመት በመጀመርያው ሩብ ዓመት ከታክስ በፊት አግኝቶት የነበረው ትርፍ 6.1 ቢሊዮን ብር ስለነበርና በዘንድሮው የመጀመርያ ሩብ ዓመት ያገኘው ትርፍ ደግሞ ወደ 3.1 ቢሊዮን ብር ዝቅ ማለቱ ሦስቱ የመንግሥት የፋይናንስ ተቋማት በዘንድሮው ሩብ ዓመት በጥቅል ያገኙት የትርፍ ምጣኔ በእጅጉ ዝቅ እንዲል አድርጎታል፡፡

የተቋማቱ የተናጠል አፈጻጸም ሲታይም የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የ2013 የመጀመርያ ሩብ ዓመት አፈጻጸሙ ቅናሽ ያሳየ ሲሆን፣ የትርፍ ምጣኔ ቅናሹ እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰፊ ልዩነት የታየበት ባይሆንም ባለፈው በጀት ሩብ ዓመት አግኝቶት ከነበረው ትርፍ ቅናሽ ያለው አፈጻጸም አሳይቷል፡፡

ከኤጀንሲው መረጃ መረዳት እንደሚቻለው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በ2013 የመጀመርያ ሩብ ዓመት ከታክስ በፊት ያስመዘገበው ትርፍ 260.56 ሚሊዮን ብር ነው፡፡ ይህ አፈጻጸሙ የዕቅዱን 75 በመቶ ያሳካ መሆኑን የሚያሳይ ቢሆንም ይህ የትርፍ መጠን በቀዳሚው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት አግኝቶት ከነበረው 250.6 ሚሊዮን ብር አንፃር ሲታይ ከአሥር ሚሊዮን ብር በላይ የትርፍ ቅናሽ አሳይቷል፡፡

በ2013 የሒሳብ ዓመት ከሦስቱ የመንግሥት የፋይናንስ ተቋማት የተለየ አፈጻጸም ያሳየው የኢትዮጵያ ልማት በንክ ሆኗል፡፡ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከኪሳራ ወጥቶ በዕቅድ ላይ ብቻ ሳይሆን ከቀዳሚ ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር እጅግ ከፍተኛ ብልጫ ያለው ትርፍ አስመዝግቧል፡፡

በኤጀንሲው መረጃ መሠረት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በዘንድሮው የመጀመርያ ሩብ ዓመት ከታክስ በፊት ያስመዘገበው የትርፍ መጠን 455 ሚሊዮን ብር ማግኘታቸው ከገቢ አንፃር ዝቅተኛ አፈጻጸም ስለመሆኑ አመላክቷል፡፡

አፈጻጸሙ በሩብ ዓመቱ ባንኩ ያገኛል ተብሎ ከታከቀደው በ2,351 በመቶ ብልጫ ያለው ትርፍ ማግኘቱን የሚያመለክት መሆኑንም ይኸው የኤጀንሲው መረጃ ያስረዳል፡፡

በዘንድሮው የመጀመርያ ሩብ ዓመት ከሦስቱ የፋይናንስ ተቋማት ለየት ያለ አፈጻጸም በማሳየት ብቻ ሳይሆን፣ ከዕቅዱ በላይ ከፍተኛ ሊባል የሚል ውጤት ያስመዘገበው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ሆኗል፡፡

ከፍተኛ የተበላሸ ብድር መጠን በመያዝ ከአገሪቱ ባንኮች ውስጥ በቀዳሚነት የሚጠቀሰው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣ ባለፉት ዓመታት ሲያስመዘግብ ከቆየው ኪሳራ ወጥቶ አትራፊ መሆን መቻሉ እየተገለጸ ነው፡፡ ከኪሳራ ወጥቶ ወደ ትርፍ እየተሸጋገረ መሆኑ የተገለጸው ባለፈው ዓመት ሲሆን፣ በ2013 የመጀመርያ ሩብ ዓመትም ከሁለቱ የመንግሥት የፋይናንስ ተቋማት በተለየ ከዕቅዱ በላይ ማትረፍ መቻሉ ታውቋል፡፡

በተናጠል አፈጻጸማቸውን የተመለከተው የኤጀንሲው መረጃ፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በ2013 የመጀመርያ ሩብ ዓመት ያገኘው የትርፍ መጠን 2,351 በመቶ ማሳካቱን የሚያመለክት ነው፡፡ ባንኩ በዘንድሮው ሩብ ዓመት ያገኘው ትርፍ ከቀዳሚው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር ከእጥፍ በላይ ጭማሪ ያለው ሆኗል፡፡

ይህም ቢሆን ተቋማቱ በገቢ ረገድ ከቀዳሚው ዓመት ያልተለየ እንዲያውም መጠነኛ ቅናሽ የታየበት ገቢ እንዳገኙ የሚያሳይ ሆኗል፡፡ በሩብ ዓመቱ ከተገኘው አጠቃላይ 3.8 ቢሊዮን ብር ትርፍ ከፍተኛውን 3.1 ቢሊዮን ብር በማትረፍ 81.23 በመቶ ያህል ድርሻ የያዘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መሆኑን ገልጿል፡፡

በ2013 የመጀመርያ ሩብ ዓመት 16ቱ የግል ባንኮች አፈጻጸምን የተመለከተው የመጀመርያ ደረጃ የሒሳብ ሪፖርት እንደሚያመለክተው፣ ሁሉም ባንኮች ማትረፋቸውና በጥቅል ሲታይ የትርፍ ምጣኔያቸው ከቀደመው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር ብልጫ ያሳየ መሆኑን ነው፡፡

16ቱ የግል ባንኮች በጥቅል ከታክስ በፊት ያስመዘገቡት ትርፍ ከ5.3 ቢሊዮን ብር በላይ ነው፡፡ ቀደም ያሉ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በ16ቱ ባንኮችና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መካከል ያለው ትርፍ በንጽጽር ሲቀርብ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብልጫ ይዞ የቆየ ሲሆን፣ አሁን ግን 16ቱ ባንኮች በጥቅል እያስመዘገቡት ያለው የትርፍ ምጣኔ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በልጦ መታየቱን ያመላክታሉ፡፡

spot_img
- Advertisement -spot_img

የ ጋዜጠኛው ሌሎች ፅሁፎች

- ማስታወቂያ -

በብዛት ከተነበቡ ፅሁፎች