Friday, December 2, 2022
ሌሎች ዓምዶች
  - Advertisement -
  - Advertisement -
  እኔ የምለዉለዘላቂ ልማት ግቦች ዝግጅት የኢትዮጵያ ሁለንተናዊ አዎንታዊ አበርክቶ የስኬት መሠረቶችና መፃዒ ዕድሎች

  ለዘላቂ ልማት ግቦች ዝግጅት የኢትዮጵያ ሁለንተናዊ አዎንታዊ አበርክቶ የስኬት መሠረቶችና መፃዒ ዕድሎች

  ቀን:

  በፕላንና ልማት ኮሚሽን

  የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች በዋናነት በዓለም አገሮች መካከል የልማት ምጥጥን በመፍጠር ጽንፍ የደረሰ ድኅነትንና ረሃብን ለማስወገድ፣ የትምህርት ተደራሽነትን ማጎልበትና የጤናና የጾታ ተዋጽኦዎች ላይ ጉልህ ለውጥ ማምጣትን እንደ ማዕከላዊ (ወይም ማጠንጠኛ) ነጥብ በመውሰድ የተቀረፁ ሁሉን አቀፍ አካታች ግቦች ሲሆኑ፣ አገራችን ኢትዮጵያም ባለፉት ዓመታት እነዚህን የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች (Millennium Development Goals) ከአገራዊ የልማትና የሽግግር ዕቅዶች ጋር በማስተሳሰርና ተግባራዊ በማድረግ መሬት የወረደ ውጤታማ አፈጻጸም ካስመዘገቡ ጥቂት የአፍሪካ አገሮች መካከል አንዷ ናት፡፡ በዚህ ረገድ ከስምንቱ የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች ውስጥ ስድስቱን ሙሉ በሙሉ በሚባል ልኬት ማሳካት ስትችል፣ በቀሪዎቹ ሁለት ግቦችም ደግሞ አበረታች ውጤቶች አስመዝግባለች፡፡ በአንፃሩ ደግሞ ከተቀመጡላቸው ዒላማዎች አኳያ ያልተደረሰባቸው ቀሪ ሁለት ግቦች ማለትም (1) የሥርዓተ ፆታ እኩልነትና ሴቶችን ማብቃትና (2) የእናቶችን ጤና ማሻሻል ሲሆኑ፣ እነዚህ ሁለት ግቦችም እንኳ ቢሆኑ ቀደም ሲል ከነበሩበት በጣም ዝቅተኛ ከሚባሉ የአፈጻጸም ደረጃ ልኬቶች አንፃር ሲዳሰሱ አመርቂ ሊባል የሚችል ለውጥ የታየባቸው ናቸው፡፡

  ሆኖም እነዚህን ሁለት ግቦች ወደሚፈለገው ውጤትና የስኬት ልኬት ለማሸጋገር ያልተቻለበት ምክንያት ከግቦቹ ጋር የተቆራኙ ሥር የሰደዱ ጎጂ ልማዳዊ አስተሳሰቦች፣ የተዛቡ ማኅበረሰብአዊ አመለካከቶችና ከመሠረተማት ጋር የተያያዙ ችግሮች በጉልህ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ በምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች ዙሪያ ኢትዮጵያ ያስመዘገበቻቸውን መልካም ውጤቶች መሠረት በማድረግ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚከናወነው ቀጣዩ የዘላቂ ልማት አጀንዳ ዝግጅት የሚያግዙ የመረጃ ግብዓቶች አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ከተመረጡ አገሮች መካከል አንዷ መሆን ችላለች፡፡ በዚህም መነሻነት በፌዴራል፣ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ደረጃ ከተዘጋጁና ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ካሳተፉ የግምገማ መድረኮች እንዲሁም ከናሙና ጥናት፣ ከቆጠራና ከአስተዳደራዊ መዛግብት ፈርጀ ብዙ መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ ለ2030 የዘላቂ ልማት አጀንዳ ዝግጅት ግብዓት የሚሆኑ መረጃዎችን ያካተተና ደረጃውን የጠበቀ አገር አቀፍ የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች የአፈፃፀም ግምገማ ሪፖርት ተዘጋጅቶ ለተባበሩት መንግሥታት በወቅቱ ቀርቧል፡፡

  ከዚህ በተጓዳኝ አገራችን የአኅጉረ አፍሪካ የድኅረ 2015 የልማት አጀንዳ የጋራ አቋም “Common African Position on Post 2015 Development Agenda” በሚል መጠሪያ የሚታወቀውን ሰነድ ለማዘጋጀት ከአፍሪካ ኅብረት አባል አገሮች መካከል አሥሩን በአባልነት ይዞ በተደራጀው ከፍተኛ የዝግጅት ኮሚቴ ውስጥ አባል በመሆን ለሰነዱ ዝግጅት የበኩሏን ጉልህ አስተዋጽኦ አድርጋለች፡፡ ኢትዮጵያ በሰነድ ዝግጅቱ ሒደት ውስጥም ስኬታማ በሆነ የአመራር ጥበብና ድርድር ሰዎችን ማዕከል ያደረገና አካታች ሁሉን አቀፍ መዋቅራዊ እመርታ ለልማት (Structural Transformation for Inclusive and People Centered Development) የሚል መነሻ ሐሳብ በማቅረብና በአዘጋጅ ኮሚቴው ተቀባይነት እንዲያገኝ በማድረግ፣ እንዲሁም መነሻ ሐሳቡ በድኅረ 2015 የልማት አጀንዳ የአፍሪካ የጋራ አቋም ውስጥ ከተቀመጡ ቁልፍ አማዶች (Strategic Pillars) መካከል አንዱ እንዲሆን ተደርጎ በአፍሪካ ኅብረት አገሮች መሪዎች እንዲፀድቅ ሆኗል፡፡ አገራችን በዚህ ብቻ ሳትገደብ የዘላቂ ልማት ግቦችን በዓለም አቀፍ ደረጃ በምልዓት ለማስፈጸም ወሳኝ ሚና የሚጫወተውን ሦስተኛውን ዓለም አቀፍ ፋይናንስና የልማት ኮንፈረንስ በማስተናገድ የአዲስ አበባው የድርጊት አጀንዳ (AAAA) ሰነድ እንዲወጣ የጎላ አስተዋጽኦ በማድረግ አገራችን ለተቀናጀና ሁሉን አቀፍ ዘላቂ ሰው ተኮር ልማት፣ ለአፍሪካ አገሮች የእርስ በርስ ትብብራዊ ማዕቀፍ የምታደርገውን ተጨባጭ ድጋፍ፣ ያላትን አቅምና ጽንሰ ሐሳባዊ መርህ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በማያወላዳ መልኩ ማመላከት ችላለች፡፡

  ዘላቂ ልማት ግቦችን ከገራዊልማት ዕቅድ ጋር ከማስተሳሰር አንፃር

  እንደሚታወቀው በዓለም አቀፍና በክፍለ አኅጉር ደረጃ የሚቀረጹ ማናቸውም ግቦችና ፖሊሲዎች ወደ ተጨባጭና ለማኅበረሰብ ተደራሽ ውጤቶች እንዲሁም የልኬት መሥፈርቶች ሊቀየሩ የሚችሉት ከየአገሮች ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተመጋግበውና ተጣጥመው፣ በዕለት ተዕለት የቁጥጥር ሥነ ዘዴ እየተገመገሙ፣ የአፈጻጸም ግብረ መልስ እየተሰነደላቸው መተግበር ሲችሉ ነው፡፡ ምንም እንኳ የ2030 ዘላቂ ልማት አጀንዳዎችን ከመፈጸም አኳያ ዓለም አቀፍ አስገዳጅ የአፈጻጸም የሕግ ማዕቀፍ ባይቀመጥላቸውም፣ እነዚህ የዘላቂ ልማት ግቦች ኢትዮጵያ ድህነትን ለማጥፋትና የዜጎቿን ብልፅግና ለማረጋገጥ የጀመረችውን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት፣ የመሠረተ ልማት ዝርጋታ፣ ማኅበራዊ ልማት፣ የተፈጥሮ ጥበቃና የአካባቢ ልማት፣ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታና በአጠቃላይ የህዳሴ ጉዞ ለማፋጠን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው በመሆኑ፣ ከዚህ ቀደም ባካበትናቸው ነባር ልምዶችና መልካም ተሞክሮዎች እንዲሁም የገጠሙን ተግዳሮቶች ላይ በመመሥረት በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ተፈጻሚ ሊደረጉ የሚችሉ የዘላቂ ልማት ግቦችን አንጥሮ በማውጣት፣ ከሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ጋር በማቆራኘት ሲፈጸም ቆይቷል፡፡

  በተጨማሪም ግቦቹ ለሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዝግጅት እንደ አንድ መነሻ ግብዓትነት ተወስደው በልዩ የትኩረት መስኮች፣ በመሠረታዊ አቅጣጫዎች፣ በማክሮ ኢኮኖሚ ዕቅድ፣ በኢኮኖሚ ልማት ዘርፍ ዕቅድ፣ በማስፈጸሚያ ፋይናንስ ዕቅድ፣ በመሠረተ ልማት ዘርፍ ዕቅድ፣ በሰው ሀብት ልማትና በቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ዕቅድ፣ በልማታዊ መልካም አስተዳደርና በዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ዕቅድና በባለ ብዙ ዘርፎች ዕቅድ እንደየመልካቸው በመመደብ የማስተሳሰር ሥራዎች ተሠርተዋል፡፡

  ሌላው የዘላቂ ልማት ግቦች የአፈጻጸም ስኬት ዓይነተኛ መገለጫ ደግሞ ተዋረዳዊ የተግባር ክፍፍልና እስከ ታችኛው የመንግሥታዊ መዋቅር ድረስ ተሰካክቶ ማናበብ መቻሉ ነው፡፡ በዚህ መርህ በአገር አቀፍና በክልሎች ደረጃ ተመጋግበው ከተዘጋጁት የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ጋር ተሳስረው መታቀዳቸው አንዱ ነው፡፡ ለዚህም በፌዴራል ደረጃ በሚኒስትሮች ምክር ቤትና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም በክልሎች ደረጃ በየክልሎቹ ካቢኔዎችና ምክር ቤቶች ፀድቀውና በበጀት ተደግፈው፣ በሁሉም የአገራችን አካባቢዎች ወደ ትግበራ የገቡበትን ሁኔታ አመላካች ነው፡፡ ይህንንም እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 2016 ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቡድን ጋር በመተባበር በሦሰት የውይይት ማዕከላት ከሁሉም ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች የቢሮ ኃላፊዎችና የሲቪል ማኅበረሰብ ተወካዮች ጋር በተደረጉ ምክክሮች ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡

  ለቀጣይ ዓመታት የተቀረፁ የዘላቂ ልማት ግቦችን በተጨባጭ አውርዶ ለመተግበር እንዲያስችል የአሥር ዓመት የልማት ዕቅድ ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን፣ ይህን ለመደገፍና የዘላቂ ልማት ግቦችን በተሟላ ሁኔታ በቅንጅታዊ ሥርዓት ተግባራዊ ለማድረግ ይረዳ ዘንድ የዘላቂ የልማት ግቦች ማስተግበሪያ የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ተከናውኗል፡፡ በጥናቱ ውስጥ የምዕተ ዓመቱ ግቦች ከዘላቂ የልማት ግቦች ጋር ያላቸው ዓይነታዊና አሃዛዊ ትስስር በሚገባ ተመላክቷል፡፡ ይህም የትስስር ሒደት የዕቅድ ዝግጅት ሒደት አንዱ መሠረታዊ መገለጫ ባህሪ የሆነውን ዘላቂ ተከታታይነት መርህን በመፍጠር፣ በምዕተ ዓመቱ ያልተሳኩ ግቦችን በቀጣይ ትኩረት እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡ በዚህ የዕቅድ ማዕቀፍና የዝግጅት ምዕራፍ ውስጥም ከአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የተጣጣሙ ዓላማዎችና አመልካቾች ተለይተዋል፣ በ2030 ግቦቹን ለማሳካት ያሉ ክፍተቶች ተለይተዋል፣ እንዲሁም ክፍተቶችን ለመሙላት የሚያስችሉ ተግባራት በግልፅና በዝርዝር በእያንዳንዱ ዘርፍ ነጥረው ወጥተዋል፣ እነዚህንም ለማስተግበር የሚያስችል የፋይናንስ ፍላጎት፣ የአቅርቦትና የማሰባሰቢያ መንገዶችም በግልጽ ተመላክተዋል፡፡ የዳሰሳ ጥናቱ በሁሉም ዘርፎች ለልማት ዕቅዱ የዝግጅት ምዕራፍ ተገቢ ግብዓት እንዲሆን ተደርጎ የዘላቂ ልማት ግቦችን ያካተተው አሥር ዓመት የልማት ዕቅድ ተዘጋጅቷል፡፡

  የዘላቂ ልማት ግቦችን ለመተግበር ተቋማዊ አደረጃጀቶች

  ማናቸውም ፖሊሲዎች፣ ዕቅዶችና የተመነዘሩ ግቦች በቁጥር የሚለካ፣ ተጨባጭ ለውጥ የሚያስመዝግቡ ይሆኑ ዘንድ ግድ ከሆነ ዘላቂ፣ ጠንካራ፣ ተዓማኒና ቋሚ ግብና ተልዕኮ ያላቸው ተቋማትን ማደራጀት ለነገ የማይባል ተግባር ነው፡፡ ተቋማት ለዕቅድ ዝግጅቶች እንደተዓማኒና ምሉዕ የመረጃ ምንጭ፣ ለዕቅድ አተገባበርና የአፈጻጸም ልኬት ደግሞ እንደማንጸሪያ ቀመርና ደጋፊ ምሰሶ ሆነው የሚያገለግሉ ዓይነተኛ መሣሪያዎች በመሆናቸው ነው፡፡ ስለሆነም የዘላቂ ልማት ግቦችን በወቅቱና በተሰፈረላቸው የግብ ልኬት ለመተግበር ጠንካራ ተቋማት ያስፈልጋሉ፡፡ ከዚህ አንፃር የተወሰኑ አገሮች የዘላቂ ልማት አጀንዳ 2030 በተባበሩት መንግሥታት አባል አገሮች በፀደቀ ማግሥት ይህን አጀንዳ አትኩሮት ሰጥቶ የሚያስተባበር ራሱን የቻለ አዲስ ተቋም በማቋቋም ወደ ሥራ ገብተዋል፡፡ ነገር ግን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አገራዊና የዘርፍ ፖሊሲዎችን እንዲሁም ከክልሎችና ከከተማ አስተዳደሮች ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር ተጣጥመውና ተቀናጅተው የተዘጋጁ ዕቅዶችና ፕሮግራሞች አማካኝነት ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መንገድ ተፈጻሚ ለማድረግ፣ መንግሥት በተለያዩ የአስተዳደር ዕርከኖች የማክሮና የሴክተር ተቋማዊ አሠራሮችንና አደረጃጀቶችን በአዋጅና በደንብ በመዘርጋት አስፈላጊውን የሰው ኃይል ቀደም ሲል ያሟላ በመሆኑ፣ የዘላቂ ልማት ግቦችን ለመፈጸም እንደ ሌሎች አገሮች ራሱን የቻለ ተቋም ማቋቋም አላስፈለገውም፡፡

  በሌላ በኩል ደግሞ አገራዊ የልማት ዕቅዶችን የማዘጋጀትና የአፈጻጻም ክትትልና ግምገማ የማከናወን ኃላፊነቶችን በቅንጅታዊና ተመጋጋቢነት ባለው አግባብ በበላይነት የሚመራና የሚያስተባብር፣ ተጠሪነቱ ለአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ የፕላንና ልማት ኮሚሽን በአዋጅ ተቋቁሞ በሥራ ላይ ይገኛል፡፡ እንዲሁም በፕላንና ልማት ኮሚሽን ሥር ሆኖ ለአገራዊ የልማት ዕቅድና የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ግብዓት የሚሆኑ የናሙና ጥናት/የቆጠራ አኃዛዊና ዓይነታዊ መረጃዎችን የሚያመነጭና ለተጠቃሚዎች የሚያሠራጭ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ተቋቁሞ ኃላፊነቱን መወጣት ከጀመረ በርካታ ዓመታት አስቆጥሯል፡፡ የዕቅድ ዝግጅትና የክትትልና ግምገማ ተግባራት በጥናት የሚደግፍ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት በአዲስ መልክ እንዲደራጅና ተጠሪነቱም ለፕላንና ልማት ኮሚሽን እንዲሆን ተደርጓል፡፡ በየዘርፉ ያሉ የፌዴራል አስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶች የዘላቂ ልማት ግቦችን የመተግበር፣ የመከታተልና ለኮሚሽኑ ሪፖርት የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

   በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮችም ተቀራራቢ ወይም ተመሳሳይ የአደረጃጀት ቅርፅ ያላቸው ተቋማትና አሠራሮች ተዘርግተው ኃላፊነታቸውን በየደረጃው በመወጣት ላይ ናቸው፡፡ ይህ የተቋማት አወቃቀር፣ የአሠራር ቁርኝት የዘላቂ ልማት ግቦችን ከአገራዊ የልማት ማዕቀፍ ጋር በየደረጃው በማስተሳሰር ተፈጻሚ ለማድረግ የተቀናጀ፣ ትስስርና ተመጋጋቢነት ያለው ተቋማዊ አሠራርና አደረጃጀት እንዳለ በግልፅ ያሳያል፡፡ በሌላ በኩል የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም በኢትዮጵያ የዘላቂ የልማት ግቦችን በአገር ደረጃ ግንዛቤ ተወስዶበትና ከአገሪቱ የልማት ዕቅድ ጋር በተሳሰረ መልኩ ተግባራዊ እንዲደረግ ዕገዛ እያደረገ ይገኛል፡፡ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ግቦቹን በሚመለከት ሌሎች የመንግሥታቱ ድርጅት ተቋማትን በማስተባበር በየተሰማሩበት ዘርፍ የሚመለከታቸው ግብ ተግባራዊ እንዲሆን የድርሻቸውን እንዲወጡ በማድረግ የማስተባበር ሥራዎችንም እየሠራ ሲሆን፣ ከመንግሥት ጋር በመሆን የትግበራውን ምዕራፍ ሕደት ለማሳለጥ የጋራ አገራዊ የዓብይ ኮሚቴና ቴክኒክ ኮሚቴ ተደራጅቷል፡፡ በዚህ የጋራ አገራዊ የዓብይና ቴክኒክ ኮሚቴ ውስጥ የግሉ ዘርፍ፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የሲቪክ ማኅበራት፣ የልማት አጋሮች፣ የፌዴራል አስፈጻሚ ተቋማት ተወክለዋል፡፡ እነዚህ ኮሚቴዎችን የድርጊት መዘርዝር መርሐ ግብር ቢጋር (ToR) አዘጋጅተው ወደ ሥራ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡

  አገራዊ የክትትልና ግምገማ ሥርዓት

  በሥርዓት በሚመራ የልማት ሒደት ከፖሊሲ ቀረፃ እስከ ፕሮጀክት ዝግጅትና ትግበራ ጥራት ያለው ወቅታዊ መረጃ ወሳኝ መሆኑን አስቀድሞ የተረዳው የኢትዮጵያ መንግሥት አገራዊ የስታትስቲክስ ተቋማዊ አሠራርና አደረጃጀት ዘርግቶ የመካከለኛ ዘመን የስታትስቲክስ ልማት ብሔራዊ ስትራቴጂ ዕቅድ በመቅረፅ ተፈጻሚ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የዘላቂ ልማት ግቦችን በማካተት የታቀደውን የሁለተኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የአፈጻጸም ክትትልና ግምገማ መረጃዎች በወቅቱ፣ በጥራትና በተሟላ ሁኔታ እንዲሰበሰቡና ተተንትነውና ተገምግመው በተለያዩ ደረጃዎች ለሚወሰዱ የውሳኔ ዕርምጃዎች ግብዓት እንዲሆኑ፣ ሁለተኛውን የብሔራዊ ስታትስቲክስ ልማት ስትራቴጂ ዕቅድ በማቀድ እየሠራ ይገኛል፡፡ ለዚህም እንደ ማሳያ ሌሎች አገሮች ገና በትክክል ዘላቂ የልማት ግቦችን በዕቅዶቻቸው ማካተት ሳይችሉ ኢትዮጵያ በማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጂንሲና በሚመለከታቸው የዘርፍ አስፈጻሚ ተቋማት የመነጩ መረጃዎችን ተጠቅማ እ.ኤ.አ. በ2017 ብሔራዊ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ ግምገማ (Voluntary National Review) ማካሄድ ችላለች፡፡ የመረጃ አያያዝን ዘመናዊ ለማድረግ በማዕከላዊ ስታትስቲክስና በፕላንና ልማት ኮሚሽን በርካታ ሥራዎች እየተሠሩ ሲሆን፣ ከእነዚህም ውስጥ አገራዊ የመረጃ ቋት፣ የክትትልና ግምገማ ሪፖርት ማቅረቢያ ሶፍትዌር ይገኙበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ወጥ፣ የተቀናጀና የተሟላ የሪፖርት አቀራረብ ለመዘርጋት አገራዊ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አቀራረብ መቆጣጠሪያ ዝርዝር ተዘጋጅቷል፡፡

  በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ውስጥ የዘላቂ ልማት ግቦችን ለመተግበር ሊለኩ የሚችሉ ቁልፍ አመልካቾች ተለይተው ተግባራዊ መደረጋቸው፣ ይህም በዕቅዱ የፖሊሲ ማትሪክስ ላይ በግልጽ ታይቷል፡፡ በዚህም ክትትልና ግምገማ ሲደረግበት ቆይቷል፡፡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፀደቀውን አገራዊ የክትትልና ግምገማ መመርያ ተግባራዊ ለማድረግ ከሚዘጋጁ ቁልፍ ጉዳዮች አንዱ አገራዊ ቁልፍ የውጤት አመልካቾችና የውጤት መስኮች ሲሆኑ፣ እነዚህም ተዘጋጅተው የአሥር ዓመቱ የልማት ዕቅድ የፖሊሲ መለኪያ ማዕቀፍ (ማትሪክስ) በእነዚህ አመልካቾች በአጠቃላይ የክትትልና ግምገማ ሥርዓቱን ለማዘመን፣ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እንዲሁም ወጥ፣ የተቀናጀና ተመጋጋቢ አገራዊ የክትትልና ግምገማ ሥርዓት እየተዘረጋ ሲሆን፣ ይህም በዋናነት በአሥር ዓመቱ የልማት ዕቅድ ወቅት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ይደረጋል፡፡ ለዚህ ይረዳ ዘንድ ዲጂታል የክትትልና ግምገማ ሪፖርት ሥርዓት (Digital Monitoring and Reporting System) ይፋ ተደርጎ ወደ ሥራ እየገባ ይገኛል፡፡

  እነዚህን ሌሎች የአደረጃጀት፣ የአሠራር፣ ክትትልና ግብረ መልስ አሠራሮች ለዘላቂ ልማት ግቦች የስኬት መደላድል በመሆን ቀጣይነትን እያረጋገጡ ይገኛሉ፡፡

  ከአዘጋጁ፡- ጽሑፉ የጸሐፊውን አመለካከት ብቻ የሚያንፀባርቅ መሆኑን እየገለጽን፣ በኢሜይል አድራሻቸው [email protected] ማግኘት ይቻላል፡፡

  spot_img
  - Advertisement -

  ይመዝገቡ

  spot_img

  ተዛማጅ ጽሑፎች
  ተዛማጅ

  [በተቋሙ ሠራተኞች የተወከሉ አንድ ባልደረባ ሚኒስትሩን ለማነጋገር ቀጠሮ ይዘው ወደ ቢሯቸው ገቡ]

  ጤና ይስጥልኝ ክቡር ሚኒስትር? ሰላም ሰላም ... ተቀመጥ! አመሠግናለሁ ክቡር ሚኒስትር!...

  የጉራጌ ዞን ጥያቄና የክላስተር አደረጃጀት የገጠመው ተቃውሞ

  መንግሥት የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል አካል የነበሩ ዞኖችንና...

  አዋሽ ባንክ ካፒታሉን ወደ 55 ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ያስገደደው ምክንያት ምንድን ነው?

  ባለፈው ቅዳሜ ጠቅላላ ጉባዔውን ያካሄደው አዋሽ ባንክ የ43 ቢሊዮን...

  አቢሲኒያ ባንክ ካለፈው ዓመት የ127 በመቶ ብልጫ ያለው ትርፍ በማግኘት አዲስ ታሪክ አስመዘገበ

  አቢሲኒያ ባንክ ከቀደሚ የሒሳብ ዓመት የ127 በመቶ ብልጫ ያለው...