Skip to main content
x

ምሥራቅ አፍሪካን የመታው ድርቅ

ምሥራቅዊው የአፍሪካ ክፍል በ60 ዓመታት ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ድርቅ መመታቱን፣ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መናገር ከጀመሩ ሰነባብተዋል፡፡

የዶናልድ ትራምፕን ውሳኔ ለጊዜው ያገደው የአሜሪካ የፍትሕ ሥርዓት

የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሰባት የሙስሊም አገሮች ዜጎች ላይ የጣሉትን አሜሪካ የመግባት ጊዜያዊ ገደብ የአገሪቱ ፍርድ ቤት ውድቅ ማድረጉን ተከትሎ፣ ትራምፕ የአገሪቱን ሕግ ተርጓሚ አካል አጣጥለዋል፡፡