Skip to main content
x
ከኤርትራ ጋር ለረጅም ጊዜ የዘለቀ ከባድ የድንበር ጦርነትና ግጭት ተከስቶ ነበር፡፡ ይህንን ችግር ለመፍታት የአሜሪካ መንግሥት ቁርጠኛ ነው፡፡

‹‹ከኤርትራ ጋር ለረጅም ጊዜ የዘለቀ ከባድ የድንበር ጦርነትና ግጭት ተከስቶ ነበር፡፡ ይህንን ችግር ለመፍታት የአሜሪካ መንግሥት ቁርጠኛ ነው፡፡››

በኢትዮጵያ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደርና በውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት የአሁኑ የአፍሪካ ጉዳዮች ተጠባባቂ ምክትል ኃላፊ ዶናልድ ያማማቶ፣ ሰኞ ህዳር 4 ቀን 2010 ዓ.ም. ከዋሺንግተን ዲሲ በስልክ ከሰጡት መግለጫ የተወሰደ