Skip to main content
x
‹‹እስካሁን ውጤታማ ጉዞ ያሳየው የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣና ስምምነት ዘንድሮ ተፈጻሚነት እንደሚኖረው ተስፋ አለኝ፡፡››

‹‹እስካሁን ውጤታማ ጉዞ ያሳየው የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣና ስምምነት ዘንድሮ ተፈጻሚነት እንደሚኖረው ተስፋ አለኝ፡፡››

የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማሐማት ከአፍሪካ ሪፖርት   መጽሔት ጋር ባደረጉት ቆይታ፣ አብዛኞቹ አገሮች የውዴታ ግዴታ የፈረሙበት የንግድ ቀጣና ስምምነት ተግባራዊነትን በተመለከተ ከተናገሩት የተወሰደ፡፡ በመጪው ሳምንት በአዲስ አበባ በሚካሄደው የመሪዎች ጉባዔ ከሚመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች አንዱ የንግድ ቀጣና ስምምነት እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡