Skip to main content
x
‹‹በዕድሜ ጎዳና ላይ የጉዞ ትዝታ››

‹‹በዕድሜ ጎዳና ላይ የጉዞ ትዝታ››

ማዕከላዊ እስር ቤት ተዘግቶ ወደ ሙዚየምነት እንደሚለውጥ በተገለጸ በጥቂት ቀናት ለንባብ የበቃው የ100 ዓመት ዕድሜ ባለፀጋው በለጠ ገብሬ መጽሐፍ፣ የጸሐፊውን የማዕከላዊ ትውስታ ያትታል፡፡ በእስር ቤቱ ስለደረሰባቸው እንግልትና በወቅቱ አብረዋቸው ታሰረው ከነበሩ ሰዎች ጋር ስለነበራቸው ታሪክም የሚዳስስ መጽሐፍ ለንባብ አብቅተዋል፡፡ ጥር 3 ቀን 2010 ዓ.ም.  ‹‹በዕድሜ ጎዳና ላይ የጉዞ ትዝታ›› በሚል የተመረቀው ሁለተኛው መጽሐፍ የማዕከላዊ የእስራት ዘመናቸው ምን ይመስል እንደነበር ያሳያል፡፡ በምርቃቱ ዕለት፣ ከጸሐፊው ጋር አብረው ታስረው የነበሩት ጌታቸው ደባልቄ አጭር ግጥም ጽፈው በአበበ ባልቻ አስነብበዋል፡፡ በማዕከላዊ አብረው መገረፋቸውን አብረው መሰቃየታቸውን የእሳቸውና የደራሲው የሕይወት አንድ አካል መሆኑን የሚገልጽ ግጥም ነበር፡፡ አብሯቸው ታስሮ የነበረው ነቢይ መኰንን ስለ መጽሐፉ አጭር ዳሰሳ አቅርቧል፡፡ አበበ ባልቻ ከመጽሐፊቱ የአንዱን ምዕራፍ ቀንጭቦ አንብቧል፡፡ አቶ በለጠ ከዓመታት በፊት ‹‹በዕድሜ ጎዳና ላይ ትዝታ›› የሚል የመጀመርያውን ቅጽ ማውጣታቸው ይታወሳል፡፡ አቶ በለጠ ከመንግሥት ሹመኝነት ባሻገር በኪነ ጥበቡ መስክ  በተዋናይነት በተለይ የሚታወቁት፣ በቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሤ በተደረሰው አፋጀሺኝ ቴአትር እንደ አፋጀሺኝ ሆነው የሴት ገጸ ባሕሪን በተጫወቱበት ነው፡፡