Skip to main content
x

አዲስ አበባ ለሁለተኛ ጊዜ የአፍሪካ ሆቴል ኢንቨስትመንት ፎረምን ታስተናግዳለች

- ሦስት ተጨማሪ ዓለም አቀፍ ሆቴሎች እንደሚመጡ ይጠበቃል ከወራት በፊት በአዲስ አበባ ተስተናግዶ ዓለም አቀፍ ትኩረትን ስቦ የነበረው የአፍሪካ ሆቴል ኢንቨስትመንት ፎረም፣ በድጋሚ አዲስ አበባ ላይ እንደሚካሄድ ታወቀ፡፡

መድን ድርጅት የገጠር ዋስትና ፖሊሲ ዝግጅት መጀመሩን አስታወቀ

አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማትንና የኅብረት ሥራ ማኅበራትን በማሳተፍ የመድን ዋስትናን ገጠር ድረስ በመዝለቅ ለአርሶ አደሩና ለአርብቶ አደሩ ማቅረብ በሚቻልበት ፖሊሲ ዝግጅት ላይ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ጥናት አዘጋጅቶ ለውይይት አቀረበ፡፡

የገቢዎችና ጉምሩክ የወንጀል ምርመራ ቡድን አስተባባሪ ታስረው እንዲቀርቡ ትዕዛዝ ተሰጠ

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን የምሥራቅ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የወንጀል ምርመራ ቡድን አስተባባሪ፣ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አላከበሩም በመባላቸው ለ24 ሰዓታት ታሰረው እንዲቀርቡ፣ ጥር 1 ቀን 2007 ዓ.ም. ትዕዛዝ ተሰጠ፡፡

የግል አየር መንገዶች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻርተር ሥራ መግባቱ ሥጋት ፈጥሮብናል አሉ

በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የግል አየር መንገዶች የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአነስተኛ አውሮፕላኖች የቻርተር በረራ አገልግሎት ለመጀመር ማቀዱ፣ ከፍተኛ ሥጋት እንደፈጠረባቸው አስታወቁ፡፡

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና 5.5 ቢሊዮን ዶላር ያስገኙለት ተቋማት

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ2006 በጀት ዓመት ከ5.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ በማግኘቱ ለዚህ የውጭ ምንዛሪ መገኘት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ላላቸው ላኪዎች፣ ገንዘብ አስተላላፊ (ሐዋላ) ኩባንያዎችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዕውቅና ሰጠ፡፡

የቆዳና ሌጦ ግብይቱ በሕጉ መሠረት አለመሻሻሉ ሕጋዊ ነጋዴዎችን እያማረረ ነው

የተንዛዛና ኋላ ቀር የንግድ ግብይትን ያስቀራል ተብሎ የታመነበት የጥሬ ቆዳና ሌጦ ግብይት አዋጅ ከፀደቀ አንድ ዓመት ቢያስቆጥርም፣ በሕገወጦች እየተፈጸመ ያለውን ግብይት ሊያስቆም ባለመቻሉ ነጋዴዎችን ያማረረ መሆኑ ተገለጸ፡፡