Skip to main content
x

የእርጎ ብስኩት

አስፈላጊ ግብዓቶች

 • 2 ኩባያ የፉርኖ ዱቄት፤ የተነፋ
 • 1 ኩባያ እርጎ
 • ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር
 • 4 የሾርባ ማንኪያ ማርጋሪን - ቅቤ
 • 1 የሻይ ማንኪያ ጨው

አሠራር

 1. ዱቄት፣ ጨውና ቤኪንግ ፓውደር አደባልቆ መንፋት፡፡
 2. ቅቤውን ከተነፋው ዱቄት ጋር በደንብ ቀይጦ እርጎውን ጨምሮ በመጠኑ ማሸት፡፡
 3. የተቦካውን ሊጥ ትንሽ ዱቄት የተነሰነሰበት ጣውላ ላይ አድርጎ በስሱ መዳመጥ፡፡
 4. በስሱ የተዳመጠውን ሊጥ በብስኩት ቅርጽ ማውጫ መቁረጥ፡፡
 5. የተቆረጠውን ሊጥ ቅባት የተቀባ ብስኩት መጋገሪያ ዕቃ ላይ አድረጎ ሙቀቱ 450 ድግሪ ፋራንሃይት በሆነ ምድጃ ውስጥ ለአሥራ አምስት ደቂቃ ማብሰል፡፡

ከአሥራ ሁለት እስከ አሥራ አምስት ብስኩት ይወጣዋል፡፡

 • ደብረወርቅ አባተ (ሱ ሼፍ) ‹‹ባህላዊ ምግቦች አዘገጃጀት›› (2003)