Skip to main content
x

ሕይወት በኔጉዊል

ከጋምቤላ ከተማ 42 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው ኔጉዊል የስደተኞች ካምፕ ውስጥ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ይኖሩባታል፡፡ ከነዚህ ስደተኞች መካከል 47 ሺሕ ለትምህርት ቢደርሱም ዕድሉን ያገኙት 13 ሺሕ ተማሪዎች ብቻ ናቸው፡፡ ፎቶዎቹ የካምፑን ሕይወት በየፈርጁ ያሳያሉ፡፡ (ፎቶ ዳንኤል ጌታቸው)

… እኛም አንለይ

ሀገሬ! ኢትዮጵያ ÷ ወሰን የሌለሽ   እጅግ ውብ ሳለሽ ÷ በደም ግባትሽ፤ የተፈጥሮሽ ፀዳል ÷ ብሩህ ውበትሽ እያንጸባረቀ ÷ እሰው ዓይን ጥሎሽ፤ ቤትሽ ጎራ ያለው ÷ ሁሉም እንግዳሽ በሩቁ ባየሽ ÷ በቅርቡ ታሠርሽ። አንቺም እንደ ባህልሽ ÷ እንደ እምነትሽ

የባድመ የደም ድምፆች

ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አህመድ፣ መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም. በፓርላማ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ርዕስ መንግሥት ሆነው ሲሰየሙ ባሰሙት ዲስኩር በመቅደላና በመተማ፣ በዓድዋና በካራማራ በፍቅረ ሀገር፣ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መከበር የታየው ተጋድሎና ዠግንነት በባድመ በእርመኛ አርበኝነት መቀጠሉና ለስኬት መብቃቱ ያመላከቱበት ነበር፡፡

ጥርቡ ድንጋይ ምን በደለ?

አዲስ አበባ ለእግረኞቿም ሆነ ለተሸከርካሪዎቿ ይበጃል ብላ ከፍተኛ ወጪ አውጥታ በየአጥቢያው፣ ከባዕድ አፍ የወረሰችውንና ‹‹ኮብልስቶን›› ያለችውን ጥርብ ድንጋይ አንጥፋ ኅብረተሰቡን ስታገለግል ቆይታለች፡፡

«የንግግርብዛትበአህያአይጫንም»

እባክዎአባቴከርስዎጋርብነጋገርእወዳለሁና፣አንዳንድነገርእንድጠይቅዎፈቃድዎይሁንአልኳቸው፡፡ አዬልጄ «የንግግርብዛትበአህያአይጫንም» ዛሬበሥራከሚገለጸውበንግግርብቻየሚተረከውእየበዛንግግርናሥራሳይገናኙይኖራሉ፡፡በእኔዕድሜካሉጠይቆመማርበተጠላበትጊዜእንዴትአንተእኔንበማነጋገርበዕድሜህየማታውቀውንለማወቅፈለግህ᐀ ልጄበዕድሜዬያየሁትንናየተማርሁትንብነግርህበወደድሁ፡፡ይሁንናየትምየትብትሄድንግግርብቻትሰማለህ፤ንግግርካልተሠራበትበኖይቀራል፡፡

ካሮቱናአህያው

«አንድብልህገበሬነበሩ፡፡ብዙገበሬዎችከሚያደርጉትሁሉየተለየፈጠራናችሎታምነበራቸው፡፡ለምሳሌብዙገበሬዎች፣በአህዮቻቸውከአውድማእህልጭነውወደቤትሲወስዱአህዮቹከብዷቸውከነጭነቱመሬትሲተኙበዱላይደበድቧቸዋል፤እኚህገበሬግንአይደበድቡም፡፡ገናማለዳከቤታቸውሲወጡለአህያውማባቢያየሚሆንካሮትበኪሳቸውይዘውይሄዳሉ፡፡

የዘገነምያልዘገነምያዘነበት አጋጣሚ

ቀደምኢትዮጵያውያንነገሥታትቀይባሕርንተሻግረውየመንንናሌሎችንምየዐረብአገራትይገዙናያስተዳድሩነበር፡፡በዚያዘመንየነበረንጉሥከባሕርማዶዘመቻሲመለስ «ከዚህአፈርያዙ!» ብሎሠራዊቱንአዘዘ፡፡ይህንጊዜግማሹ «በረሃለበረሃየተንከራተትነውአንሶ'አፈርተሸከሙ'እንባል!»በማለትምንምሳይዝቀረ፡፡እኩሉግን «ምንምቢሆንየንጉሥትዕዛዝነው! የንጉሥትዕዛዝ'አነሰብለውአይጨምሩ፤በዛብለውአይቀንሱ'እንይዛለን፡፡» በማለትትንሽትንሽአፈርበየጨርቁጫፍቋጠረ፡፡

«ግልብጥነኝ»

ወይዘሮመድኃኒትአዳነየተባለችውእመቤትረጅምናወፍራምስለነበረችባለቤቷአቶበላይሲኞሬ «ዘጋምባ» እያለይቀልድባትነበር፡፡አቶበላይ «ሲኞሬ» የተባለውበጣልያንዘመንዕንቁላልከሚኖርበትየገጠርመንደርየጣልያንጦርወደሰፈረበትካምፕእየወሰደ «ሲኞርዕንቁላልአለ. . . ሲኞርዕንቁላልአለ» እያለበልጅነቱለጣሊያኖችይሸጥስለነበርነው፡፡በሕልሙሳይቀር «ሲኞርሲኞር. . .» ሲልቤተሰቦቹስለሰሙትከዚያጊዜጀምሮበላይተሰማመባሉቀርቶበላይሲኞሬተባለ፡፡