Skip to main content
x

እንስሳትን የማላመድ ሳይንሳዊ ትንታኔ

በትምህርት፣ በግብርና፣ በጤና እንዲሁም በኢንዱስትሪ ዘርፎች ሳይንስንና ሳይንሳዊ አስተሳሰብን ሕዝባዊ ለማደረግ እየተሞከረ ነው፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ በሳይንስና የቴክኖሎጂ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት ልዩ ትኩረት እየተሰጠ ነው፡፡

ለተፈጥሮ ማን ዘብ ይቁም?

የአገሬ ሰው የውስጡን ቁጭት መግለጽ ቢከብደው አሁንም አሁንም ‹ወይ ነዶ!  ወይ ነዶ!› ይላል፡፡ ለማንስ አቤት ይባላል? እንዴትስ ሰሚ ይታጣል? ለምንስ ዝምታን እንመርጣለን? ወይም የእኛ አይደለምን? ብሔራዊ ሀብታችንስ፣ ማንነታችንስ አይደለምን?

ከረቫት ያሰሩ ረሃብተኞች

ሦስት ዓመት ሆኖታል፡፡ ቤቴ አካባቢ ቆሜ ሰው ስጠብቅ ጎን ለጎን የተቀመጡ ጉልት ቸርቻሪዎች ሲነጋገሩ የሰማሁት ነበር፡፡ አንደኛዋ ‹‹ልጅሽ አሁን እንዴት ነው?›› ብለው ይጠይቃሉ፡፡ ‹‹የመንግሥት ሥራ ከለቀቀ በኋላ ለእኔም ተርፏል፤›› ብለው ይመልሳሉ፡፡ ‹‹የአንቺስ? አሁንም የመንግሥት ሥራ ላይ ነው?››  

ለወጣቶች የቴክኒክና የሙያ ኦሊምፒክ ተሳትፎ ትኩረት እንስጥ!

‹‹ኦሊምፒክ›› የሚለው መጠሪያ ሲነሳ በአብዛኛው ያለው መረዳት በየአራት ዓመቱ የሚካሄደው ዝግጅት ነው፡፡ በአንፃሩ በየሁለት ዓመቱ በኢንተርናሽናል ደረጃ የሚካሄደው የወጣቶች፣ የቴክኒክና የሙያ ኦሊምፒክ መካሄድ ከጀመረ 60 ዓመታት ያህል አስቆጥሯል፡፡

የተፈጠረው ሰላምና መረጋጋት ለንግዱ ዘርፍ የላቀ ትርጉም አለው

ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም. በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሰየማቸው ይታወሳል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበዓለ ሲመታቸው ላይ ካደረጉትና የኢትዮጵያውያንን ቀልብ ከሳበ ንግግራቸው ጀምሮ አገሪቷን ከገባችበት ቀውስ ለማውጣት በተለያዩ አካባቢዎች ተጉዘው ከሕዝብ ጋር ባደረጓቸው ውይይቶች፣ በተለያዩ ጊዜያት እንደ አገር ባስተላለፏቸው ውሳኔዎች፣ በሰጧቸው መንግሥታዊ መግለጫዎችና ባሳዩት የሕዝብ አገልጋይነት አቋም የተነሳ ተስፋ ቆርጣ የነበረችው አገራችን ተስፋዋ ዳግም ለምልሟል፡፡

እንዲህ ነበርን እንዲህ ብንሆንስ

ሁሌም ወጣት ፈጣን አዕምሮ ያለው ላመነበት ሞትን የማይፈራ መሆኑን አውቃለሁ፡፡ ታዲያ ከራሱ በላይ አገሩንና ወገኑን የሚወድ፣ የእሳት አሎሎ ወዳልሆነ ቦታ እንዳይወረወር ማስገንዘብ ያለብን በለጋ ዕድሜው ላይ መሆን አለበት፡፡

ድንጉጥነት መደመር በጥበብ ሠፈር

ጥሩ አርቲስት የማይደነግጥ ትዕቢተኛ ነው፡፡ ትዕቢቱ ግን የልብ ጥመት ያለበትና በመጽሐፉ ያጠፋል የተባለው ዓይነቱ ሳይሆን የመንፈስ እንቢተኝነት፣ በነፍሱ የማዘዝና ተራ ነገሮችን የመናቅ ድፍረትን ያዘለውን ነው፡፡