Skip to main content
x

የለውጥ ጣር!

ከወራት በፊት የኢትዮጵያ የወደፊት ሁኔታ አሳሳቢና አብዛኛውን ሕዝብ የተስፋ ዕጦት ውስጥ የከተተ እንደነበር የሁላችን ትዝታ ነው፡፡ የነበረው ፖለቲካዊ ውጥረት የአገሪቱን አቅጣጫ ለመገመት ያላስቻለ ስለነበር፣ ዜጎች በጭንቀት ተወጥረው እንዲሰነብቱ አስገድዷቸዋል፡፡

ብኩን ንብረት!

የመልካም አስተዳደር መጓደል አንዱ ማሳያ የአገርንና የሕዝብን ሀብት በአግባቡ አለመጠበቅና እንዳይጠበቅ ማድረግ ነው፡፡ የአገርና የሕዝብ ሀብት በአግባቡ እንዲጠብቁ ኃላፊነት የተሰጣቸው የመንግሥት ተቋማት፣ የሥራ ኃላፊዎች ዝርክርክ አሠራር የሚፈጥረውን ብክነት መቆጣጠር አለመቻላቸው ነው፡፡

ባንኮች ብዙም ጥቂትም አትራፊዎች ሆነዋል

የአገራችን ባንኮች በአትራፊ ዓመታትን ስለመዝለቃቸው በተደጋጋሚ ሰምተናል፡፡ አንብበናል፡፡ የሒሳብ ሪፖርታቸውም ይህን ያሳያሉ፡፡ ይህ ብቻ ሳይሆን፣ በኪሳራ የተዘጋ ባንክ የሌላት አገር በመሆኗም ዘርፉን ለየት ያደርገዋል ሲባል እንሰማለን፡፡

የጎደፉ ምስጉን ስሞች

በርካታ የመንግሥት ተቋማት ከአገልግሎት አሰጣጣቸው ጋር በተያያዘ በብርቱ ሲተቹ ይታያሉ፡፡ የቀበሌ፣ የወረዳ የክፍለ ከተማና የፌዴራል ተቋማት ከነዋሪነት መታወቂያ አሰጣጥ ጀምሮ በየፊናቸው በርካታ አገልግሎቶችን እንዲሰጡ የተቋቋሙ፣ ሕዝቡም ብዙ የሚጠብቅባቸው ናቸው፡፡

ለወጪ ንግዱም ፖሊሲ ይውጣለት

ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አሕመድ ወደ ኃላፊነታቸው ከመጡ ወዲህ ለፈጸሟቸው መልካምና ተስፋ ሰጪ ተግባራት ባልተለመደ መልኩ ምሥጋና ለማቅረብ መስቀል አደባባይ በነቂስ የወጣው ሕዝብ ላይ የደረሰው የቦምብ አደጋ አስደንጋጭ ነበር፡፡

የተረሳው ሸማች

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ አብርሃም ተከስተ (ዶ/ር) ሰሞኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ፊት ቀርበው፣ በ2011 ዓ.ም. ረቂቅ በጀት ዙሪያ ማብራሪያ መስጠታቸው ይታወሳል፡፡ ማብራሪያቸውን ተከትሎም ከእንደራሴዎቹ ጥያቄዎች ቀርበውላቸው ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

አድማጭነት የባለሥልጣኑ የለውጥ ጅምር

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ኃላፊዎችና የንግዱ ኅብረተሰብ ለውይይት በተገናኙ ቁጥር ጭቅጭቅና ንትርክ መነሳቱ የተለመደ ክስተት ነው፡፡ በአግባቡ ለመደማመጥ የማይችሉባቸው አጋጣሚዎችም በርካታ ናቸው፡፡