Skip to main content
x

አሥር ቢሊዮኑ የወጣቶች ተዘዋዋሪ ብድር ሲመነዘር

ዓምና መስከረም ላይ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (ፓርላማ) ሲከፈት ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ (ዶ/ር) ካደረጉት ንግግር አሥር የቢሊዮኑ ብር የወጣቶች ተዘዋዋሪ ብድር ቀልብ የሳበና ለወጣቶችም የሥራ ዕድል በዚያው ዓመት ይፈጠርበታል ተብሎ የታሰበ ነበር፡፡