Skip to main content
x

የሸገር የጎዳና እንግዶች

የአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር ተደጋግሞ የሚወሳ ነው፡፡ ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ እንደ ባቡር ያሉ አዳዲስ አገልግሎቶችና በአንዴ በርካታ ተጓዦችን የሚይዙ ተጨማሪ አውቶብሶች ወደ ሥራ የገቡ ቢሆንም፣ አሁንም ችግሩ ሊቃለል አልቻለም፡፡ የከተማዋን የትራንስፖርት አገልግሎት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማራመድና ያለውን የትራንስፖርት እጥረት ለመቅረፍ ታስበው ከተቋቋሙ ኩባንያዎች መካከል አንዱ የሆነው ሸገር ትራንስፖርት፣ መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት ከሚሰጡ አውቶብሶች በተጨማሪ ለከተማዋ የትራንስፖርት ዘርፍ አዳዲስ የሚባሉ ግልጋሎቶች የሚሰጡ አማራጭ መጓጓዣዎችንም እያቀረበ ነው፡፡