Skip to main content
x

ጥብቅ ቦታዎችና የዱር እንስሳት የተተበተቡበት ችግር

የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን (ኢዱልጥባ) ከዘጠኝ በላይ የአደረጃጀት ለውጦችን አስተናግዷል፡፡ ለውጦቹ ግን የብሔራዊ ፓርኮችን ሕልውና ሰው ሠራሽ ከሆኑ ውስብስብ ችግሮች እንዳላዳኗቸውና የዱር እንስሳቱንም ከአደጋና እልቂት እንዳልታደጉዋቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡