Skip to main content
x

የአበሻ ጐመን በጐድን አጥንት

አስፈላጊ ጥሬ ዕቃዎች                                           

 • 3 መካከለኛ ጭልፋ (300 ግራም) በትልልቁ የተከተፈ የአበሻ ጐመን
 • 2 ኪሎ ግራም በአጭር፣ በአጭሩ የተቆራረጠ የበግ፣ የበሬ ወይም የጥጃ የጐድን አጥንት
 • 3 መካከለኛ ጭልፋ (300 ግራም) በቁመቱ የተከተፈ ቀይ ሽንኩር
 • 1 መካከለኛ ጭልፋ (100 ግራም) በቁመቱ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት
 • 4 ፍሬው ወጥቶ የተሰነጠቀ ቃርያ
 • 2 የሾርባ ማንኪያ የደቀቀ ዝንጅብል
 • 3 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ
 • 1 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ቅመም
 • 2 የሾርባ ማንኪያ ጨው
 • 2 የሾርባ ማንኪያ የመቀቀያ አፈር

አዘገጃጀት

 1. ቀይ ሽንኩርቱን በውኃ ብቻ ማቁላላት፤
 2. አጥንቱን በትንንሹ ቀርጥፎና አስተካክሎ ለብቻው ማብሰል፤
 3. ጐመኑን ለብቻው በመቀቀያ አፈር በጣም ሳይበስል ቀቅሎ ማውጣትና የተቁላላ ሽንኩርት ላይ ጨምሮ ትንሽ ማማሰል፤
 4. አጥንቱን መጨመር፤
 5. ቅቤ፣ ነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን ጨምሮ እንዲበስል መተው፤
 6. መረቅ እንዳይበዛ ተጠንቅቆ እያማሰሉ በመለስተኛ እሳት ማብሰል፤
 7. ነጭ ቅመምና ጨው አስተካክሎ ውኃው ሲመጥ ማውጣትና ቃርያ ጣል፣ ጣል አድርጐ ማቅረብ፡፡

አምስት ሰው ይመግባል፡፡

 • ደብረወርቅ አባተ (ሱሼፍ) «የባህላዊ ምግቦች አዘገጃጀት» (2003)
 •