Skip to main content
x

የኢትዮጵያና የኢራን የባህል ልውውጥ

ዝግጅት፡- የኢትዮጵያና የኢራን ደራስያን የባህል ልውውጥ በሚደረግበት ዕለት፣ ኢትዮጵያውያን ገጣሚዎች በመሶብ የባህል ቡድን ታጅበው ሥራዎቻቸውን ያቀርባሉ፡፡ የኢራን ታዋቂ ገጣሚዎች ሥራዎች በአማርኛ ተተርጉመው ይቀርባሉ፡፡ የኢራን የባህል ቡድን አባላትም የባህል ትርኢት ያቀርባሉ፡፡

ቀን፡- የካቲት 5

ሰዓት፡- 11፡30

ቦታ፡- የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር

አዘጋጅ፡- ኢራን ኤምባሲና እናት ማስታወቂያ