Skip to main content
x

የኢሕአዴግ ነገር ብዙ ያነጋግራል!

የኢሕአዴግ 11ኛ ድርጅታዊ ጉባዔ ከረቡዕ መስከረም 23 ቀን እስከ 25 ቀን 2011 ዓ.ም. በደቡብ ክልል ርዕሰ ከተማ ሐዋሳ ይካሄዳል፡፡ መሰንበቻውን የግንባሩ አራት ብሔራዊ ድርጅቶች በጉባዔያቸው የሥራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴዎች ምርጫ በማድረግ፣ በአመዛኙ አዳዲስ አመራሮች ወደፊት አምጥተዋል፡፡

አገር ፀንታ የምትቆመው ቅንነትና ሰፋ ያለ ዕይታ ሲኖር ነው!

በአሁኑ ጊዜ ውስብስቡን የኢትዮጵያ ችግር ለመፍታት የአገር ፍቅር፣ ዕውቀት፣ ብስለት፣ ቅንነትና ሰፋ ያለ ዕይታ ያስፈልጋል፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምዕራብ እስከ ምሥራቅ ጫፍ ድረስ በታሪኩ የሚታወቀው ለአገሩ ባለው ጥልቅ ፍቅርና ተወዳዳሪ በሌለው አስተዋይነቱ ነው፡፡

የሚያዋጣው በሥርዓት መምራትና መመራት ነው!

ተወደደም ተጠላም ለአገር የሕግ የበላይነት ያስፈልጋል፡፡ በሕግ የበላይነት የማይተዳደር አገር የሥርዓት አልበኞች መፈንጫ ይሆናል፡፡ የሕግ የበላይነት ማለት ደግሞ ሁሉም ዜጎች በሕግ ፊት እኩል የሚሆኑበትና የሚዳኙበት ነው፡፡ በሕግ የበላይነት ስም ግን አድልኦና ሸፍጥ የሚፈጸም ከሆነ፣ የምንነጋገረው ስለሕገወጥነት ይሆናል ማለት ነው፡፡

የሕዝብን ቀልብ የሚገዛው የላቀ ሐሳብ ብቻ ነው!

መልካም አጋጣሚዎችን በማምከን የሚታወቀው የኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ በመስዋዕትነት የተገኘውን ለውጥ ለመቀልበስ ለሚያግዝ ከንቱ ትንቅንቅ መደላድል እየፈጠረ ነው፡፡ ሕዝብ የዴሞክራሲ ጭላንጭል እያየ ተስፋ ሰንቆ አዲሱን ዓመት በተቀበለ ማግሥት፣ የተጀመረውን ለውጥ መቀመቅ የሚከት ሰቅጣጭ ጥቃት በወገኖቻችን ላይ ተፈጽሟል፡፡

ነውጠኛ ባህሪያት ለአገር አይጠቅሙም!

ኢትዮጵያን ከአምባገነናዊ ወደ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለማሸጋገር የሚቻለው፣ ነውጠኛ ባህሪያትን አስወግዶ ዴሞክራሲያዊነትን በመላበስ ነው፡፡ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የሚገነባው ደግሞ ልዩነቶችን ማክበርና መቀበል ሲቻል ነው፡፡ ዴሞክራሲ አፋኝነትን፣ ጉልበተኝነትንና ጥጋበኝነትን ማስተናገድ አይችልም፡፡

አዲሱን ዓመት በአዲስ መንፈስ እንቀበለው!

አሮጌው ዓመት ተሸኝቶ አዲሱ ሲገባ መንፈስን ማነቃቃትና መልካም ነገሮችን መመኘት የተለመደ ነው፡፡ ሁሌም በአዲስ ዓመት መቀበያ ላይ መልካም ምኞቶችን መለዋወጥ፣ ሥጦታ መሰጣጠት፣ መደጋገፍና ብሩህ ተስፋ መሰነቅ በኢትዮጵያውያን ዘንድ የተለመደ ነው፡፡

ትኩረት ለትልልቅ አገራዊ ጉዳዮች!

የአገር ጉዳይ ሲባል የመላው ሕዝባችን ጉዳይ ማለት ነው፡፡ የአገራችን ሕዝብ ከምንም ነገር በላይ የሚያሳስበው የአገሩ ህልውና ነው፡፡ ይህ ህልውና ዘላቂና አስተማማኝ የሚሆነው ደግሞ ኢትዮጵያዊያን የጋራችን ናቸው የሚሏቸው ጥቅሞችና ፍላጎቶች በእኩልነት ሲከበሩ ነው፡፡

የኢትዮጵያዊነት የጋራ እሴቶች ይከበሩ!

ኢትዮጵያዊነት በጀግኖች ኢትዮጵያውያን መስዋዕትነት ከትውልድ ወደ ትውልድ የተሸጋገረ የኅብረ ብሔራዊነት መገለጫ ነው፡፡ የኢትዮጵያን ሕዝብ ከዳር እስከ ዳር በጥቅብ ያቆራኙት የጋራ እሴቶቹ የሚደምቁት በኢትዮጵያዊነት ነው፡፡