Skip to main content
x

አሰብና ምፅዋ ወደቦችን ስናስብ

ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) በባዕለ ሊመታቸው ላይ አፅዕኖት ሰጥተው ካስገነዘቡዋቸውና እንደሚተገብሩዋቸው ቃል ከገቡባቸው አበይት ጉዳዮች አንዱ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የቆየውን ቁርሾ ማከም፣ ብሎም መልክ ማስያዝና በሰላም ጎዳና መጓዝን ይመለከታል፡፡

የአዲሱ ዓመት ነባር ችግሮች

የ2010 ዓ.ም. ለሸማቾች በርካታ ፈተናዎች የጋረጡበትና በብዙ ውጣውረዶች የታለፈ ዓመት ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ከስኳርና ዘይት አንስቶ በበርካታ የሸቀጥ ምርቶች ላይ የተፈጠረው የአቅርቦት ዕጥረት ሸማቹን ፈትኖታል፡፡

የመንገድ ዳር ምርቶች

በግብይት ሥርዓቱ ውስጥ መደበኛ ያልሆኑ ቢዝነሶች ጎልተው ይታያሉ፡፡ ሕጋዊና ሕገወጥ ግብይቶች ተደበላልቀው ሲሠራባቸው ማየት የተለመደ የሠርክ ተግባር ነው፡፡ ሕጋዊ ፈቃድ ሳያገኙ፣ እንዲሁ በዘልማድ ሸቀጣ ሸቀጦችን በየጎዳናውና በየመንደሩ ሲቸበችቡ የሚውሉ ጥቂት አይደሉም፡፡

አዲስ ፖሊሲ ለኢኮኖሚ ለውጥ

ለዓመታት የተጠራቀሙ ችግሮችን ለመፍታት ይቻል ዘንድ ከተለያዩ አካላት የመፍትሔ ሐሳቦች እየቀረቡ ናቸው፡፡ በፖለቲካዊና በማኅበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ እየተከናወኑ ያሉ የለውጥ ሒደቶች እንደተጠበቁ ሆነው፣ በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ዙሪያ በንግዱ ማኅብረሰብና በምሁራን በኩል በርካታ ሐሳቦች እየተደመጡ ነው፡፡

የለውጥ ጣር!

ከወራት በፊት የኢትዮጵያ የወደፊት ሁኔታ አሳሳቢና አብዛኛውን ሕዝብ የተስፋ ዕጦት ውስጥ የከተተ እንደነበር የሁላችን ትዝታ ነው፡፡ የነበረው ፖለቲካዊ ውጥረት የአገሪቱን አቅጣጫ ለመገመት ያላስቻለ ስለነበር፣ ዜጎች በጭንቀት ተወጥረው እንዲሰነብቱ አስገድዷቸዋል፡፡

ብኩን ንብረት!

የመልካም አስተዳደር መጓደል አንዱ ማሳያ የአገርንና የሕዝብን ሀብት በአግባቡ አለመጠበቅና እንዳይጠበቅ ማድረግ ነው፡፡ የአገርና የሕዝብ ሀብት በአግባቡ እንዲጠብቁ ኃላፊነት የተሰጣቸው የመንግሥት ተቋማት፣ የሥራ ኃላፊዎች ዝርክርክ አሠራር የሚፈጥረውን ብክነት መቆጣጠር አለመቻላቸው ነው፡፡

ባንኮች ብዙም ጥቂትም አትራፊዎች ሆነዋል

የአገራችን ባንኮች በአትራፊ ዓመታትን ስለመዝለቃቸው በተደጋጋሚ ሰምተናል፡፡ አንብበናል፡፡ የሒሳብ ሪፖርታቸውም ይህን ያሳያሉ፡፡ ይህ ብቻ ሳይሆን፣ በኪሳራ የተዘጋ ባንክ የሌላት አገር በመሆኗም ዘርፉን ለየት ያደርገዋል ሲባል እንሰማለን፡፡

የጎደፉ ምስጉን ስሞች

በርካታ የመንግሥት ተቋማት ከአገልግሎት አሰጣጣቸው ጋር በተያያዘ በብርቱ ሲተቹ ይታያሉ፡፡ የቀበሌ፣ የወረዳ የክፍለ ከተማና የፌዴራል ተቋማት ከነዋሪነት መታወቂያ አሰጣጥ ጀምሮ በየፊናቸው በርካታ አገልግሎቶችን እንዲሰጡ የተቋቋሙ፣ ሕዝቡም ብዙ የሚጠብቅባቸው ናቸው፡፡