Skip to main content
x

የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ በአንድ ዓመት እንዲራዘም ተጠየቀ

ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ በየካቲት ወር ሊደረግ የነበረውን አራተኛውን የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ለሚቀጥለው ዓመት እንዲተላለፍለት ጥያቄ አቀረበ፡፡ የሪፖርተር ምንጮች እንደገለጹት በአገሪቱ በተፈጠረው አለመረጋጋት፣ በተለይም በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች  ባጋጠመው ግጭት ምክንያት በርካታ ዜጎች በመፈናቀላቸው ምክንያት ቆጠራውን በዚህ ዓመት ማድረግ እንደማይቻል፣ የኤጀንሲው ኃላፊዎች እምነት እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል፡፡

የካርታ ሥራና የታብሌት ኮምፒዩተር ግዥ መዘግየት የሕዝብና ቤት ቆጠራውን እንዳራዘመ ተገለጸ

የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የካቲት 4 ቀን 2010 ዓ.ም ለሚደረገው አራተኛው የሕዝብና የቤቶች ቆጠራ ቅድመ ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ አስታወቀ፡፡ በቅርቡ በሶማሌና ኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ ሥፍራዎች በተፈጠረው ግጭት በሺሕ የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀል በቆጠራው ላይ ተፅዕኖ እንደማይፈጥር ገለጸ፡፡ የካርታ ሥራ፣ የታብሌት ኮምፒዩተርና የፓወር ባንክ ግዥ መጓተት ለመዘግየቱ በምክንያትነት ተጠቅሰዋል፡፡

በኢትዮጵያ ድህነት ቢቀንስም የኑሮ ልዩነት እየጨመረ መምጣቱን የመንግሥት ጥናት ይፋ አደረገ

ሐረሪ ድሬዳዋና አዲስ አበባ ከአገሪቱ ዝቅተኛ የድህነት መጠን የታየባቸው ሆነዋል ባለፈው ዓመት በተካሔደ የድህነት ትንተና ጥናት መሠረት በ2008 ዓ.ም. በአገሪቱ የነበረው አጠቃላይ የድህነት መጠን 23.5 በመቶ (ከ94 ሚሊዮን ሕዝብ ውስጥ በድህነት ውስጥ የሚገኘው) እንደነበር በማሳየት ከአምስት ዓመት በፊት ከነበረው የ29.6 በመቶ ይልቅ የስድስት በመቶ ቅናሽ አሳይቷል፡፡

የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ተራዘመ

በኅዳር 2010 ዓ.ም. ይደረጋል ተብሎ ይጠበቅ የነበረው አራተኛው የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ባልታወቀ ምክንያት ተራዘመ፡፡ ለቆጠራው አስፈላጊ የሆኑ የሎጂስቲክ ግብዓቶችና አቅርቦቶች በአብዛኛው ወደ አገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ቆጠራው መራዘሙ  ታውቋል፡፡