Skip to main content
x

በሪል ስቴት  የተሰማሩ ኩባንያዎች የመሬት ሊዝ  ውላቸውን እንዲያድሱ  የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወሰነ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ውስጥ በሪል ስቴት ዘርፍ የተሰማሩ ኩባንያዎች የመሬት ሊዝ ውላቸውን እንዲያድሱ፣ የቤቶች ግንባታ በማካሄድ ላይ ያልሆኑት ደግሞ የሊዝ ውላቸው ተቋርጦ የወሰዱት ይዞታ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ወሰነ።

በ40/60 የቤቶች ፕሮግራም መቶ በመቶ የቆጠቡ ነዋሪዎች የከተማ አስተዳደሩን አዲስ አቋም ተቃወሙ

በ40/60 የቤቶች ፕሮግራም በአዲስ አበባ ከተማ የሚገነቡ ቤቶችን በቅድሚያ ለማግኘት ፕሮግራሙ ይፋ በተደረገበት ወቅት በተቀመጠው መሥፈርት መሠረት መቶ በመቶ ቁጠባ ፈጽመናል ያሉ ነዋሪዎች፣ የአዲስ አበባ አስተዳደር ቤቶቹን መቶ በመቶ የቆጠቡ ቅድሚያ የማግኘት መብት ሊኖራቸው አይገባም በማለት በያዘው አቋም ላይ ተቃውሞ አቀረቡ።

በአዲስ አበባ ዘላቂ ሥራ እየፈጠሩ የመሄድ ችግር መኖሩ ተገለጸ

በአዲስ አበባ ያለውን የዜጎች ድህነትና ሥራ አጥነት ለመቅረፍ በየደረጃው የሚፈጠሩ የልማት ሥራዎች፣ ዘላቂ የሥራ ዕድል እየፈጠሩ የመሄድ ችግር እንዳለባቸው የከተማዋ የሥራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ አስታወቀ፡፡

በሪል ስቴት ዘርፍ በተካሄደ ዳሰሳ ጥናት በወረቀትና በተግባር ባለው እውነታ ከፍተኛ ልዩነት መኖሩ ይፋ ሆነ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ (ኢንጂነር) በሪል ስቴት ዘርፍ የተንሰራፉ ችግሮችን እንዲፈታ ከሁለት ሳምንት በፊት ያቋቋሙት ግብረ ኃይል ባካሄደው መጠነኛ ዳሰሳ፣ በማኅደር በሠፈረውና ተግባራዊ በሆነው ግንባታ መካከል ከፍተኛ ልዩነት እንዳለ አመለከተ፡፡

ሪል ስቴት ኩባንያዎች ያለባቸውን ውዝፍ ዕዳ እንዲከፍሉ ተጠየቀ

በቅርቡ በከተማ ደረጃ የታክስ ንቅናቄ የጀመረው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ የሪል ስቴት ኩባንያዎች ያለባቸውን ውዝፍ ዕዳ እንዲከፍሉ ጠየቀ፡፡ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 130 የሪል ስቴት ኩባንያዎች የሚገኙ ሲሆን፣ የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ ባካሄደው ጥናት ስድስት ሪል ስቴት ኩባንያዎች ብቻ በአግባቡ የቤት ግብር መክፈላቸውን ማረጋገጡን አስታውቋል፡፡

የአዲስ አበባ አስተዳደር ከ7,700 በላይ ለሚሆኑ ነጋዴዎች የግብር ዕዳ ምሕረት ማድረጉን አስታወቀ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ (ኢንጂነር) ከ2003 ዓ.ም. ጀምሮ የተጣለባቸው ግብር ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ እንዲታይላቸው ሲጠይቁ ለቆዩ 6,000 ነጋዴዎች፣ እንዲሁም በግብር ይግባኝ ተከራክረው ለተፈረደባቸው 1,780 ነጋዴዎችም ምሕረት እንዲደረግላቸው ካቢኔያቸው መወሰኑን አስታወቁ።

ፌዴራል ፖሊስ የ28 ሪል ስቴቶች ዕገዳ ጊዜያዊ መሆኑን አስታወቀ

የፌዴራል ፖሊስ ከወር በፊት የ28 ሪል ስቴት ኩባንያዎች የሽያጭና ተያያዥነት ያላቸው ሥራዎች እንዳይከናወኑ ያገደው በጊዜያዊነት መሆኑን አስታወቀ፡፡ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ ጥር 15 ቀን 2011 ዓ.ም. ለመሬት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ በጻፈው ደብዳቤ እንዳስታወቀው፣ 28ቱ የሪል ስቴት ኩባንያዎች የሽያጭና ተያያዥነት ያላቸው ሥራዎች ለ48 ሰዓታት እንዳይሠሩ የታገዱት የሰብዓዊ መብት ጥሰትና የሙስና ወንጀል ፈጽመው በምርመራ ላይ የሚገኙ ተጠርጣሪዎች፣ በሪል ስቴቶቹ ውስጥ የመኖሪያ ቤቶችና የአክሲዮን ድርሻ እንዳላቸው እስኪጣራ ድረስ ነበር፡፡

በሪል ስቴት ኩባንያዎች ላይ የተጣለው ዕግድ እንዲነሳ መመርያ ተሰጠ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ (ኢንጂነር)፣ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ለሪል ስቴት ኩባንያዎች መስጠት አቁሞ የነበረውን አገልግሎት በድጋሚ መስጠት እንዲጀምር መመርያ ሰጡ፡፡ ፍርድ ቤት እንጂ የፌዴራል ፖሊስ የማገድ ሥልጣን ስለሌለው፣ የሪል ስቴት ኩባንያዎች ሥራቸውን እንዲቀጥሉ ምክትል ከንቲባው ጨምረው መመርያ ሰጥተዋል፡፡

የከተማዋን መሠረተ ልማት የሚመሩ ተቋማት በቦርድ መተዳደራቸው ቀርቶ በከንቲባ ጽሕፈት ቤት ሥር ሊመሩ ነው

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እስካሁን ሲያጋጥሙ የቆዩትን የመሠረተ ልማት ግንባታዎች መጓተት ለማስቀረት የሚረዳውን አሠራር ይፋ በማድረግ፣ ከዚህ ቀደም በቦርድ ይመሩ የነበሩ የቤቶች ልማት፣ የመንገድና የግንባታ ተቋማትን በከንቲባ ጽሕፈት ቤት ሥር እንዲመሩ መወሰኑን ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ (ኢንጂነር) አስታወቁ፡፡