Skip to main content
x

ቅኝት የተካሄደባቸው የአዲስ አበባ ተቋማት መንግሥትን ለአላስፈላጊ ወጪ መዳረጋቸው ተገለጸ

የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የመንግሥት በጀትና ወጪ አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ በ26 ባለበጀት የከተማው አስተዳደር መሥሪያ ቤቶች ላይ ባካሄደው ግምገማ አስተዳደሩን ለአላስፈላጊ ወጪዎች የዳረጉ ክስተቶች መታዘቡን አመለከተ፡፡