Skip to main content
x

ለኩላሊት ሕሙማን የገና ሥጦታ

የዛሬ ዘጠኝ ዓመት ደም ግፊትና ስኳር ሕመም ቢያጋጥማቸውም ትኩረት ሰጥተው አለመታከማቸው ለኩላሊታቸው ከጥቅም ውጪ መሆን ምክንያት እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ በወቅቱ ባይዘናጉ ኖሮም ‹‹ዝብርቅርቅ ያለ ሕይወት›› ለሚሉት ኑሮ ባልተዳረጉም እንደነበር ይገምታሉ፡፡

የኩላሊት ሕሙማን የመንገድ ላይ ልመናን ለማስቆም ጥሪ ቀረበ

የኩላሊት ሕመምተኛ መሆናቸውን በመግለጽ በመኪና ላይ ወይም በጎዳና በመሆንና በድምፅ ማጉያ በመጠቀም፣ የገንዘብ ዕርዳታ የሚጠይቁ ሕሙማንን ከልመና አውጥቶ ለማሳከም ‹‹ከራስ ቆርሶ ለራስ መስጠት›› በሚል መሪ ቃል በጎ ፈቃደኞች ገንዘብ መለገስ የሚችሉበት አሠራር መዘርጋቱን የኩላሊት ሕመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት አስታወቀ፡፡