Skip to main content
x

የጨቅላ ሕፃናትን ክትባት በፈለጉት ጤና ተቋማት ማግኘት እስከምን?

የመጀመሪያ ልጇን ብራስ የእናቶችና ሕፃናት ሆስፒታል ለወለደችው እናት፣ ለሕፃኗ የመጀመሪያውን መሠረታዊ ክትባት ለማግኘት ምንም ችግር አልገጠማትም፡፡ የሕፃኗን የክትባት መረጃ የያዘውን ቢጫ ካርድም ከሆስፒታሉ ወስዳለች፡፡ ቀጣዩን ክትባት እዛው ብራስ፣ በኋላ ደግሞ ለመታረስ ከነበረችበት ሲኤምሲ አካባቢ በሚገኝ ጤና ጣቢያ አስከትባለች፡፡