Skip to main content
x

በአደጋ የተከበበው የአዲስ አበባ ‹‹ሳንባ››

የባህል አልባሳት፣ ጌጣጌጥና መገልገያዎች የሚሸጡበትን ሽሮ ሜዳ ስናልፍ የመኖሪያ ቤቶች ቁጥር እየቀነሰ፣ የዕፀዋት ብዛት እየጨመረ ሄደ፡፡ ታሪካዊውን የእንጦጦ ተራራ ጠመዝመዛ መንገድ ተከትለን ወደ ላይ አቀናን፡፡ ከተራራው ወደ ታች ሲቃኝ፣ በአገር በቀል ዕፀዋት የተሸፈነው እንጦጦ የተፈጥሮ ፓርክ ይገኛል፡፡

የጉለሌ ዕፀዋት ማዕከል ከሁለት ወራት በኋላ ለሕዝብ ክፍት ይሆናል

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትብብር የተመሠረተውና ከ240 በላይ ልዩ ልዩ ዓይነት የዕፀዋት ዝርያዎች ያሉት የጉለሌ ዕፀዋት ማዕከል ከታኅሣሥ የመጀመርያ ሳምንት አንስቶ ለሕዝብ ክፍት እንደሚሆን የማዕከሉ ዳይሬክተር አስታወቁ፡፡