Skip to main content
x

ምርጥ ዘር ፍለጋ 

ለመንደሩ ነዋሪዎች አገልግሎት ከሚሰጠው ጥርጊያ መንገድ ገባ ብሎ የሚገኝ ሰፊ እርሻ ነው፡፡ በተንጣለለው የእርሻ መሬት የለማው የሩዝ ማሳ አስደሳች መስህብ አለው፡፡ የተዘራው እንደ ነገሩ ሳይሆን፣ በጥንቃቄና በመስመር ነው፡፡ ንብረትነቱ የአንድ ጎበዝ አርሶ አደር ስለመሆኑ ከማወቃችን በፊት የአካባቢው አርሶ አደሮች በጋራ የሚያርሱት ማሳ መስሎን ነበር፡፡