Skip to main content
x

የፌዴራል ባለበጀት መሥሪያ ቤቶች ተጨማሪ በጀት አይመደብላቸውም

ለዘንድሮ የታቀደው የ196 ቢሊዮን ብር ገቢ መሳካቱ ሥጋት ፈጥሯል የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ለሁለት ቀናት የፌዴራል ባለበጀት መሥሪያ ቤት ኃላፊዎችን ጠርቶ ባነጋገረበት ወቅት፣ በዚህ ዓመት ለየትኛውም መሥሪያ ቤት ምንም ዓይነት ተጨማሪ በጀት እንደማይመደብለት ይፋ አደረገ፡፡