Skip to main content
x

ቅንጨራን ለመከላከል ባለድርሻዎች ተናበው እንዲሠሩ ተጠየቀ

በሥርዓተ ምግብና በንፅሕና ላይ የሚሠሩ ተቋማት ቅንጨራን ለመከላከል ተናበው መሥራት ካልቻሉ ለውጥ ማምጣት አይቻልም ተባለ፡፡ መቀንጨርንና የሥርዓተ ምግብ ችግርን ለመቅረፍ በሚሠሩ ሥራዎች ላይ ኃላፊነት ወስደው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች እርስ በርስ ተረዳድተው መሥራት ካልቻሉም መቀንጨርን ለማጥፋት የተያዘውን የሰቆጣ ስምምነት እ.ኤ.አ. በ2030 እንዳይሳካ ምክንያት እንደሚሆን የሰቆጣ ስምምነት የሴክተር ማጠናከር ኃላፊዋ ወ/ሮ ጽጌረዳ አብርሃም ገልጸዋል፡፡