Skip to main content
x

ኢትዮጵያ ከልጅነት ልምሻ ነፃ ሆነች

ቢል ኤንድ ሜሊንዳ ጌትስ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርጓል ኢትዮጵያ ከልጅነት ልምሻ (ፖሊዮ) በሽታ ከ2006 ዓ.ም. ጀምሮ ነፃ መሆኗን ለዚህም በአፍሪካ ደረጃ ከተቋቋመው የአፍሪካ አህጉር የፖሊዮ ነፃ ማወጅ ተቋም (አፍሪካ ሪጅናል ሰርቲፊኬሽን ኮሚሽን) ዕውቅናና ተቀባይነትን ማግኘቷን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡