Skip to main content
x

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ባለመከበሩ የጅማ አንበሳ አውቶብስ ከመስመር እየወጣ ነው

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የጅማ ከተማ አውቶብስ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ከአዲስ አበባ ከተማ አውቶብስ አገልግሎት ድርጅት ተለይቶ ራሱን እንዲችል በ2003 ዓ.ም. ከወሰነ በኋላ ርክክብ ባለመፈጸሙ፣ በአቅም መዳከም ምክንያት ሥራ ለማቆም እየተንደረደረ መሆኑ ተሰማ፡፡

መንግሥት ያቀረበው የምሕረት መስጫ አዋጅ ሳይፀድቅ ፓርላማው ለእረፍት ተበተነ

በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ተጠርጥረው ለተያዙ፣ ለተፈረደባቸውና ሳይያዙ በውጭ አገር በስደት ለሚኖሩ ግለሰቦችና የሕግ ሰውነት ላላቸው አካላት ምሕረት ለመስጠት መንግሥት ያቀረበው የምሕረት መስጫ አዋጅ ሳይፀድቅ፣ ፓርላማው የዓመቱን የሥራ ጊዜውን አጠናቆ ለእረፍት ተበተነ፡፡

መንግሥት በወንጀል ለሚፈለጉ ድርጅቶችና ግለሰቦች የምሕረት ጥያቄ ለፓርላማ እንደሚያቀርብ ተሰማ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለአገራዊ መግባባት ሲባል ምሕረት ሊደረግላቸው ይገባል ያላቸውን በወንጀል የሚፈለጉ ድርጅቶችና ግለሰቦችን በመዘርዘር የምሕረት ጥያቄ በቅርቡ ለፓርላማ እንደሚያቀርብ ታወቀ።

የውጭ ኩባንያዎችን በቤቶች ግንባታ ለማሳተፍ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ምክረ ሐሳብ ሊቀርብ ነው

ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ባቋቋሙት ካቢኔ አባል ሆነው ወደ ፌዴራል መንግሥት የመጡት የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስትሩ አቶ ጃንጥራር ዓባይ፣ የውጭ አገር ኩባንያዎች በኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ እንዲሳተፉ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ምክረ ሐሳብ ሊያቀርቡ መሆኑ ታወቀ፡፡ ቀደም ሲል በአዲስ አበባ እየተካሄደ የሚገኘው የኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ እየተጓተተ በመሆኑና የኅብረተሰቡ የመኖሪያ ቤት ጥያቄ የዚያኑ ያህል አይሎ ስለነበር፣ የውጭ አገር ኮንትራክተሮችን ለማሳተፍ ታቅዶ  የጨረታ ሒደት ተጀምሮ ነበር፡፡

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለአገልግሎት መስጫ ተቋማት መሬት የሚቀርብበትን መንገድ እንደሚወስን ይጠበቃል

የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የከተማ ቦታ በሊዝ ስለመያዝ የወጣውን አዋጅ በድጋሚ ለማሻሻል ባዘጋጀው ረቂቅ፣ አገራዊ ፋይዳ ያላቸው አገልግሎት መስጫ ተቋማት መሬት የሚያገኙበትን መንገድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲወስን ክፍቱን መተውን አመለከተ፡፡ ከዚህ ጋር ነባር ባለይዞታዎች በአክሲዮን ማኅበር ተደራጅተው አካባቢያቸውን ለማልማት ሲጠይቁ መስተናገድ እንዲችሉ ማካተቱን አስታውቋል፡፡

የሊዝ አዋጅ ማሻሻያ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቢገባም እስካሁን ውይይት አልተደረገበትም

የከተማ ቦታ በሊዝ ስለመያዝ የሚደነግገውን አዋጅ ቁጥር 721/2004 በድጋሚ ለማሻሻል የተዘጋጀው ረቂቅ ከወራት በፊት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቢቀርብም፣ ምክር ቤቱ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመጠመዱ እስካሁን እንዳልመከረበት ምንጮች ገለጹ፡፡

ከንፋስ አመጣሽ ታክስና ከልማት ድርጅቶች ሽያጭ የሚገኝ 14 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ሆኖ ቀረበ

የብር ምንዛሪ ተመን እንዲቀንስ በመደረጉ የአገሪቱ ባንኮች ከነበራቸው ተቀማጭ የዶላር ክምችት ካገኙት ድንገተኛ ትርፍ ላይ መንግሥት በንፋስ አመጣሽ ታክስ ከሚያገኘው ገቢ፣ እንዲሁም ከመንግሥት ልማት ድርጅቶች ሽያጭ እንደሚገኝ የታሰበ 14 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ የፌዴራል መንግሥት በጀት እንዲሆን ተጠየቀ፡፡ ባለፈው ሳምንት የሚኒስትሮች ምክር ቤተ ያፀደቀው ይህ የተጨማሪ በጀት፣ ማክሰኞ ጥር 15 ቀን 2010 ዓ.ም. ፓርላማው እንዲያፀድቀው ቀርቧል፡፡

ከ57 ዓመታት በኋላ የንግድ ሕግ ረቂቅ ማሻሻያ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀረበ

በተደጋጋሚ ውድቅ የተደረገው የወንጀል ሥነ ሥርዓት ረቂቅ ሕግ በድጋሚ ቀርቧል ከ1952 ዓ.ም. ጀምሮ በሥራ ላይ የሚገኘውን የንግድ ሕግ የሚያሻሽል አዲስ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መቅረቡን፣ የጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት አስታወቀ፡፡ በተጨማሪም ከ1954 ዓ.ም. ጀምሮ በተግባር ላይ የቆየውንና ተሞክሮ በተደጋጋሚ ውድቅ ተደርጎ የነበረው የወንጀል ሥነ ሥርዓት ሕጉንም ለማሻሻል፣ ድጋሚ ማሻሻያ ረቂቅ ሕግ መቅረቡንም ዋና ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ አቶ ጌታቸው አምባዬ ረቡዕ ኅዳር 20 ቀን 2010 ዓ.ም. በተወካዮች ምክር ቤት የመሥሪያ ቤታቸውን የሩብ ዓመት ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት ገልጸዋል፡፡

ምልዓተ ጉባዔ ለጥቂት ተሟልቶ የተካሄደው የፓርላማ ውሎ

የከተማ ፕላን ረቂቅ አዋጅ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ተመርቷል ፓርላማው ሐሙስ ኅዳር 14 ቀን 2010 ዓ.ም. የነበረውን መደበኛ ስብሰባ ለማካሄድ የሚያስፈልገውን ምልዓተ ጉባዔ ለጥቂት በማሟላት፣ ለዕለቱ በያዛቸው ሁለት አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈ፡፡