Skip to main content
x

የጤና ዘርፉን በሚመሩ የመንግሥት አካላት ላይ የትምባሆ ኢንዱስትሪ ጣልቃ ገብነትን የሚገድብ አዋጅ ቀረበ

 የጤና ዘርፉን የሚመሩና ፖሊሲዎችን የሚያስፈጽሙ አካላት ከትምባሆ አምራች ኩባንያዎችና ከዘርፉ ተዋናዮች ተፅዕኖ እንዳይደረግባቸው በማለም፣ በሁለቱ መካከል የሚኖር ግንኙነትን የሚገድብ ድንጋጌዎችን የያዘ ረቂቅ ሕግ ለፓርላማ ቀረበ።

የሕዝብ ዕንባ ጠባቂን ሥልጣን የሚያጠናክርና በማይተባበሩት ላይ ጥብቅ ቅጣት የሚጥል አዋጅ ቀረበ

የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም የሚያጠናክርና ተቋሙ ኃላፊነቱን እንዲወጣና ውሳኔዎቹን ለመፈጸም በማይተባበሩ ላይ የእስር ቅጣት የሚጥል ረቂቅ የማቋቋሚያ አዋጅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ።

የጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኔ ውሳኔዎች በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቋማዊ ልዕልና ላይ ያጫሩት ጥያቄ

የፌዴራል ሥርዓትን የሚከተሉ ሁሉም በመላው ዓለም የሚገኙ መንግሥታት የተለያየ ቅርፅና አደረጃጀት ይኑራቸው እንጂ፣ በሁለት መሠረታዊ ባህርያት ያመሳስላቸዋል። እነዚህም በሚመሩበት ሕገ መንግሥት ተደንግጎ የተለየ የሥልጣን ክፍፍል ማድረጋቸው፣ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነው በአንድ አገር ውስጥ የሚኖሩ ሕዝቦችን የሚያገለግሉ ከአንድ በላይ የሆኑ ነገር ግን የሚተባበሩና የሚደጋገፉ መንግሥታት መሆናቸው ነው።

በዜጎች ላይ የተፈጸሙ በደሎችን የሚያክም የዕርቀ ሰላም ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ለፓርላማ ቀረበ

ለበርካታ ዓመታት በተለያዩ ማኅበረሰባዊና ፖለቲካዊ ግጭቶች ምክንያት በሕዝቦች መካከል የተደራረቡ የቁርሾ ስሜቶችን ለማከም፣ እውነትና ፍትሕ ላይ መሠረት ያደረገ ዕርቅ እንዲወርድ የሚሠራ የዕርቀ ሰላም ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ሐሙስ ኅዳር 20 ቀን 2011 ዓ.ም. ለፓርላማ ቀረበ።

የባህር ኃይል በኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይል ውስጥ መደበኛ ሠራዊት ሆኖ እንዲደራጅ ረቂቅ ሕግ ቀረበ

በአገር መከላከያ ሠራዊቱ ውስጥ ከምድርና ከአየር ኃይል በተጨማሪ፣ የባህር ኃይልና የልዩ ዘመቻ ኃይል መደበኛ የሠራዊቱ ኃይሎች ሆነው እንዲደራጁ የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ።

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ፓርላማ ሳያፀድቀው አስፈጻሚ አካላትን ማደራጀት የሚያስችለው ሥልጣን ተሰጠው

ማክሰኞ ጥቅምት 6 ቀን 2011 ዓ.ም. የተካሄደው የሕዝብ ተወካዮች ምክት ቤት የ4ኛ የሥራ ዘመን 2ኛ መደበኛ ስብሰባ ባፀደቀው የፌዴራል መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ለመወሰን የቀረበ ረቂቅ አዋጅን ሲያፀድቅ፣ ካሁን በፊት በአዋጅ ይደረግ የነበረው የአስፈጻሚ አካላትን የማደራጀት ሥልጣን በደንብ አማካይነት ማድረግ እንዲችል ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሥልጣን ሰጠ፡፡

የዜጎችን መብትና ነፃነት አፋኝ ነው የተባለው የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ እንደገና እንዲቀረፅ ጥያቄ ቀረበ

በምርጫ 97 ማግሥት የወጣው የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ የዜጎችን መብት፣ ነፃነትና አጠቃላይ እንቅስቃሴን አፋኝና ገዳቢ በመሆኑ ሙሉ በሙሉ ተሰርዞ ውይይት ተደርጎበት መቀረፅ እንዳለበት ተገለጸ፡፡

የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ማበረታቻዎችን እንደሚከልስ አስታወቀ

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የአገሪቱን የኢንቨስትመንት አዋጅ በማሻሻል የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችን እንደሚከልስ አስታወቀ፡፡ የኢንቨስትመንት ኮሚሽነሩ በላቸው መኩሪያ (ዶ/ር) ከምክትሎቻቸው ጋር በመሆን ማክሰኞ ነሐሴ 22 ቀን 2010 ዓ.ም. በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት፣ በኢንቨስትመንት አዋጁ ላይ ማሻሻያ ይደረጋል፡፡

ከሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች ጋር የሚጣረሱና የሚቃረኑ አዋጆችን የማሻሻል ጅማሮ

ከአሥራ ሰባት ዓመታት የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ በ1983 ዓ.ም. ደርግን በማሸነፍ፣ የኢሕአዴግ መንግሥት ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያን ማስተዳደር ጀምሯል፡፡ ከአራት ዓመታት ቆይታ በኋላ አገሪቱ የምትመራበትን ሕገ መንግሥትም በ1987 ዓ.ም. አፅድቋል፡፡